Vallavalitsuse teenistujate ja vallavolikogu liikmete kontaktandmed

30.10.18

MÄRJAMAA VALLAVALITSUS  Tehnika 11, Märjamaa alev 78304
AVATUD E-N 8.00-12.00, 12.45-17.00, R 8.00-12.00, 12.45-15.45

TELEFON 489 8851, 5661 4893

e-post marjamaa@marjamaa.ee 
e-arved (makse saaja Märjamaa Vallavalitsus) saata XML formaadis otse Omniva AS Arvekeskusele või PDF formaadis aadressile marjamaavv@e-arvetekeskus.eu                                                                         

UUS! Registri nr 77000447
Tehingupartneri kood: 376101   Pank: EE411010802004561005 (SEB), EE122200001120076243 (Swedbank)  

 

Vigala osavallavalitsus Sääla tee 8/8, Kivi-Vigala, Märjamaa vald, 78001 Raplamaa
Avatud E-R 8:00-16:00 

Telefon 489 4770, 525 8919
e-post vigala@vigala.ee

Registri nr 77000528

 

TEENISTUJAD

Teenistuskoht

Nimi

Tuba

Telefon

e-post

Vallavanem

Villu Karu

21

5620 5403

villu.karu@marjamaa.ee

Abivallavanem

Triin Matsalu

11

5623 7269

triin.matsalu@marjamaa.ee

Haridusnõunik

Raivo Heinaru

7

5900 9501

raivo.heinaru@marjamaa.ee

Kultuurinõunik Heli Lints 7 5305 7735 heli.lints@marjamaa.ee

Rahandusosakonna juhataja

Lea Laurits

24

5344 6824 

lea.laurits@marjamaa.ee

Pearaamatupidaja

Enna Ots

24

5331 3568

enna.ots@marjamaa.ee

Juhtivraamatupidaja

Reet Averin

24

5855 0764

reet.averin@marjamaa.ee

Finantsist-raamatupidaja

Lembe Lindsalu

24

5918 2644

lembe.lindsalu@marjamaa.ee

Raamatupidaja-kassapidaja

Tiina Schleicher

25

5384 6554

tiina.schleicher@marjamaa.ee

Vallasekretär

Maigi Linna

22

5349 7599

maigi.linna@marjamaa.ee

Kantseleispetsialist Jaana Unga 22 489 8851,
5661 4893
jaana.unga@marjamaa.ee

Personalispetsialist
Andmekaitseametnik

Merle Mets

5

5855 8513

merle.mets@marjamaa.ee

Registrisekretär

Mirjam Aasma

21

5860 2209

mirjam.aasma@marjamaa.ee

Info- ja välissuhete spetsialist Tiina Gill 23 5621 4608 tiina.gill@marjamaa.ee

Märjamaa Nädalalehe toimetaja

Reet Saar

10

5306 5805

reet.saar@marjamaa.ee

Õigusnõunik

Evi Rooda

12

5305 6895

evi.rooda@marjamaa.ee

Haldusosakonna juhataja

Margus Vaher

20

5622 0009

margus.vaher@marjamaa.ee

Ehitusinsener

Tiiu Pippar 19 5199 0266    tiiu.pippar@marjamaa.ee

Ehitusspetsialist

Helgi Tammaru

19

5305 2423

helgi.tammaru@marjamaa.ee

Teedespetsialist Mikk Vaarmann 19 5306 3415 mikk.vaarmann@marjamaa.ee

Planeerimise ja maakorralduse spetsialist

Katrin Kalmus

16

5304 0571

katrin.kalmus@marjamaa.ee

Keskkonnaspetsialist Greta Neidre 16 5668 8591 greta.neidre@marjamaa.ee

Geoinfospetsialist

Kirsti Mau

13

5302 1768

kirsti.mau@marjamaa.ee

Järelevalvespetsialist Liina Valler 16 524 7250 liina.valler@marjamaa.ee

Sotsiaalosakonna juhataja

Marge Viska

18

5621 4609

marge.viska@marjamaa.ee

Lastekaitsespetsialist

Sirje Praks

14

5305 1085

sirje.praks@marjamaa.ee

Lastekaitsespetsialist Maiken Kask 14 5912 4683

maiken.kask@marjamaa.ee

Sotsiaaltööspetsialist ametikoht täitmisel 15    
Sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu 15 5199 5657 egela.eensalu@marjamaa.ee
Logopeed Anu Lõõr   5304 3862 anu.loor@marjamaa.ee

IT-spetsialist

Ardo Tilk

 

5302 7625

ardo.tilk@marjamaa.ee

Majandusspetsialist

Gert Laidsaar

 

5301 0162

gert.laidsaar@marjamaa.ee

VIGALA OSAVALLAVALITSUS

       
Osavalla vanem Priit Kärsna   516 7227 priit.karsna@vigala.ee
Osavalla sotsiaaltööspetsialist Ilme Roosi   489 4777 ilme@vigala.ee
Osavalla ehitusnõunik Fred Puusepp   489 4774 fred@vigala.ee
Osavalla registripidaja-asjaajaja Maiu Haljas   489 4770 maiu@vigala.ee
Osavalla majandus- ja heakorratöötaja (teede hooldus) Arvo Roosi   5691 9868  arvo@vigala.ee

 

Märjamaa valda teenindav KESKKONNAAMETI METSANDUSE SPETSIALIST

Peeter Paunmaa

Vastuvõtt kolmap.
9-12

20

5344 8701

peeter.paunmaa@keskkonnaamet.ee

 

VALLAVALITSUS

Amet

Nimi

Telefon

e-post

Vallavanem

Villu Karu

5620 5403

villu.karu@marjamaa.ee

Abivallavanem

Triin Matsalu

5623 7269

triin.matsalu@marjamaa.ee

Sotsiaalosakonna juhataja

Marge Viska

5621 4609

marge.viska@marjamaa.ee

Rahandusosakonna
juhataja

Lea Laurits

5344 6824

lea.laurits@marjamaa.ee

Vallavalitsuse liige

Margus Jehe

554 8813

margus.jehe@mail.ee

Vallavalitsuse liige Priit Kärsna 516 7227 priit.karsna@vigala.ee

 

VALLAVOLIKOGU KANTSELEI

Amet

Nimi

Tuba

Telefon

e-post

Vallavolikogu esimees

Urmas Kristal

22

5349 7987

urmas.kristal@marjamaa.ee

Vallavolikogu sekretär

Janika Liländer

22

5860 3272

janika@marjamaa.ee

 

Toimetaja: TIINA GILL

Volikogu I koosseisu liikmed

31.10.18

Nimi                                                                

Nimekiri, milles kandideeris

Telefon                 

e-posti aadress

Töökoht/amet

Komisjon

Aare Müil EKRE 501 3037 aare@aspar.ee Aspar-Trans OÜ, juhataja  revisjonikomijsoni liige

Ago Kirsipuu

VL Märjamaa

508 6570

agokirsipuu@hot.ee

Kärneri-Jõe OÜ, juhataja

majandus- ja eelarvekomisjoni liige

Aivar Jõgiste VL Vigala 504 1874 aivar.jogiste@eesti.ee Vagabond Invest OÜ, juhatuse liige  revisjonikomisjoni liige; majandus- ja eelarvekomisjoni liige

Andres Elmik

VL Meie Inimesed

5648 8462

elmikandres@gmail.com

Märjamaa Gümnaasiumi  direktor

majandus- ja eelarvekomisjoni liige

Harri Jõgisalu

VL  Märjamaa

524 4084

harri.jogisalu@eesti.ee

Hansavest Rental OÜ, projektijuht 

majandus- ja eelarvekomisjoni liige

Helve Riitsaar

VL Märjamaa

5661 0059

helveriitsaar@gmail.com

RR LEKTUS AS RITA POOD VARBOLA, juhataja 

hariduskomisjoni liige; kultuurikomisjoni liige

Ilju Aviste

VL Meie Inimesed

5635 2686

ilju.aviste@mail.ee

-

sotsiaalkomisjoni liige

Jaanus Lehtsaar

EKRE

5648 8854

jaanus.lehtsaar@gmail.com

Päästeamet, meeskonnavanem; PERH erakorralise meditsiini tehnik 

sotsiaalkomisjoni liige

Jüri Nisumaa VL Vigala 5800 2906        jnisumaa@gmail.com Vana-Vigala Põhikool, õpetaja; Tuletorn Fond SA, kasvataja; Maadlusklubi Juhan, treener kultuurikomisjoni liige
Kristi Kivisild VL Märjamaa 507 3098 kristi.kivisild@gmail.com Märjamaa Gümnaasium, huvijuht  hariduskomisjoni aseesimees; kultuurikomisjoni liige

Liivi Miil

VL Meie Inimesed

552 5222

liivi.miil@gmail.com

Sillaotsa Talumuuseum, muuseumipedagoog

sotsiaalkomisjoni aseesimees

Marika Hiiemaa

VL Märjamaa

5664 6082

marika.hiiemaa@perearstid.ee

Märjamaa Perearstikeskus OÜ, perearst, juhatuse liige

sotsiaalkomisjoni esimees

Meelis Välis VL Vigala 5347 1855

meelis.valis@mail.ee

Kullamaa Keskkool, direktor  volikogu aseesimees, hariduskomisjoni esimees
Merlin Suurna VL Märjamaa 527 4691

suurna.merlin@gmail.com

Politsei- ja Piirivalveameti õigusbüroo, jurist  kultuurikomisjoni aseesimees; revisjonikomisjoni liige
Raivi Laaser VL Märjamaa 511 4023 raivi.laaser@gmail.com Laaseri Puit OÜ, juhatuse esimees  majandus- ja eelarvekomisjoni aseesimees; revisjonikomisjoni liige
Sander Saaliste EKRE 5690 3315

sander.saaliste.001@gmail.com

OÜ Diagrem, juhatuse liige revisjonikomisjoni liige

Teet Tomson

VL Märjamaa

5647 6397

teet.tomson@rmk.ee

RMK, siseaudiitor

volikogu aseesimees; kultuurikomisjoni liige

Thomas Hainsalu VL Meie Inimesed 5668 7247 thomas.hainsalu@gmail.com Lemmikukauplus OÜ, juhatuse liige  -

Urmas Kristal

VL Märjamaa

5349 7987

urmas.kristal@marjamaa.ee

Laanekate OÜ, juhatuse liige

volikogu esimees, majandus- ja eelarvekomisjoni esimees

Ottomar Linna

VL Meie Inimesed 5635 8553 linnaottomar1@gmail.com Valgu Põhikool õpetaja kultuurikomisjoni esimees

Ülo Olm

EKRE

504 1336

Ylo@argore.ee

OÜ ARGORE, juhataja

revisjonikomisjoni esimees; majandus- ja eelarvekomisjoni liige

 

Viited:
Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise maksmise kord
Märjamaa Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord 
Huvide konflikti käsiraamat volikogudele

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Vigala Osavallakogu

8.11.18
Nimi Telefon   e-post Töökoht/amet
Aivar Jõgiste 504 1874 aivar.jogiste@eesti.ee Vagabond Invest OÜ, juhatuse liige 
Anneli Ülemaante 5342 6073 ylemaa@gmail.com Valgu Põhikool, õpetaja

Enn Roosi
osavallakogu aseesimees

5567 2801 enn@vigalattk.ee Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool, direktor
Margit Liira 5662 5774 margit.liira@gmail.com Vana-Vigala Põhikool, direktor
Jüri Nisumaa 5800 2906 jnisumaa@gmail.com Vana-Vigala Põhikool, õpetaja;
Tuletorn Fond SA, kasvataja;
Maadlusklubi Juhan, treener
Meelis Välis
osavallakogu esimees
5347 1855 meelis.valis@mail.ee Kullamaa Keskkool, direktor
Marge Plamus  5695 5219 marge.plamus@gmail.com AS Eesti Post, klienditeenindaja

 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER
12.01.17
Toimetaja: TIINA GILL

Ametnike vastuvõtuajad

10.10.18

Ehitus

Ametikoht

Nimi

Tuba

Telefon

e-post

Ehitusspetsialisti
vastuvõtt:
E, N 8.00-12.00, 12.45-17.00

Helgi Tammaru

19

5305 2423

helgi.tammaru@marjamaa.ee

Vigala osavalla ehitusnõuniku
vastuvõtt:
K, N 8.00-16.00

Fred Puusepp   489 4774 fred@vigala.ee

 

Maakorraldus

Ametikoht

Nimi

Tuba

Telefon

e-post

Planeerimise ja maakorralduse spetsialist:
E, N 8.00-12.00, 12.45-17.00

Katrin Kalmus

16
Märjamaa vallavalitsuses

 

5304 0571

katrin.kalmus@marjamaa.ee

R 8.00-12.00,
12.45-15.45
Katrin Kalmus

Vigala
osavallavalitsuses

5304 0571 katrin.kalmus@marjamaa.ee

 

Märjamaa valda teenindav Keskkonnaameti metsanduse spetsialist

Ametikoht

Nimi

Tuba

Telefon

e-post

Metsanduse
spetsialisti
vastuvõtt:
K 9-12

Peeter Paunmaa

20

5344 8701

peeter.paunmaa@keskkonnaamet.ee

 

Sotsiaalküsimustega tegelevad ametnikud

Ametikoht

Nimi

Tuba

Telefon 

e-post

Sotsiaalosakonna juhataja vastuvõtt:
E 8.30 - 12.00
13.00-15.00

Marge Viska

18

5621 4609

marge.viska@marjamaa.ee

Lastekaitsespetsialisti vastuvõtt:
E 8.30 - 12.00
13.00 - 17.00
8.30 - 12.00
13.00 - 17.00

Sirje Praks

14

5305 1085

sirje.praks@marjamaa.ee

Lastekaitsespetsialisti vastuvõtt:
E 8.30 - 12.00
13.00 - 17.00
8.30 - 12.00
13.00 - 17.00
Maiken Kask 14 5912 4683 maiken.kask@marjamaa.ee

Sotsiaaltööspetsialisti vastuvõtt:
E 8.30 - 12.00
13.00 - 17.00
8.30 - 12.00
13.00 - 17.00
8.30 - 12.00
13.00 - 17.00

Egela Eensalu
 

15

5199 5657

egela.eensalu@marjamaa.ee


 

Vallavanemaga kokkusaamiseks palume teil eelnevalt aeg kokku leppida telefoni 489 8851; 5620 5403 või e-kirja teel villu.karu@marjamaa.ee.

Kõigi ülejäänud Märjamaa vallavalitsuse ametnike vastuvõtuajad on E-N 8.00-12.00, 12.45-17.00, R 8.00-12.00, 12.45-15.45. Vigala osavalla ülejäänud ametnike vastuvõtuajad on E-R 8.00-16.00.

 

TEENISTUJATE PUHKUSED

Toimetaja: TIINA GILL