Vallavalitsuse teenistujate ja vallavolikogu liikmete kontaktandmed

24.04.17

Vallamaja aadress: Tehnika 11, Märjamaa alev 78304
Vallamaja avatud: E-N 8.00-12.00, 12.45-17.00, R 8.00-12.00, 12.45-15.45

Telefon: 489 8851, 5661 4893

E-post: marjamaa@marjamaa.ee 
E-arved: arved@marjamaa.ee                                                                         

Registri nr 75022835
Tehingupartneri kood: 376101   Pank: EE411010802004561005 (SEB), EE122200001120076243 (Swedbank)  

Alates 1. maist saab vallamaja töötajatele helistada vaid mobiiltelefoni numbril.  Ainus kasutusele jääv lauatelefon 489 8851 on sekretär Marje Laube kabinetis.  

Teenistujad

Teenistuskoht

Nimi

Tuba

Telefon

e-post

Vallavanem

Villu Karu

21

5620 5403; (489 8851)

villu.karu@marjamaa.ee

Abivallavanem

Triin Matsalu

11

5623 7269; (489 8854)

triin.matsalu@marjamaa.ee

Avalike suhete spetsialist

Tiina Gill

23

5621 4608

tiina.gill@marjamaa.ee

Haridus-ja kultuurinõunik

Tõnu Mesila

12

5305 7735; (489 8841)

tonu.mesila@marjamaa.ee

Rahandusosakonna juhataja

Lea Laurits

24

5344 6824 

lea.laurits@marjamaa.ee

Pearaamatupidaja

Enna Ots

24

5331 3568

enna.ots@marjamaa.ee

Pearaamatupidaja asetäitja

Reet Averin

24

5855 0764

reet.averin@marjamaa.ee

Finantsist-raamatupidaja

Lembe Lindsalu

24

5918 2644

lembe.lindsalu@marjamaa.ee

Raamatupidaja

Kaja Kirs

7

5384 6554

kaja.kirs@marjamaa.ee

Vallasekretär

Maigi Linna

22

5349 7599; (489 8853)

maigi.linna@marjamaa.ee

Sekretär

Marje Laube

21

489 8851; 5661 4893

marje.laube@marjamaa.ee

Dokumendihaldus- ja personalispetsialist

Merle Mets

5

5855 8513; (489 8852)

merle.mets@marjamaa.ee

Registrisekretär

Mirjam Aasma

21

5860 2209;
(489 8851)

mirjam.aasma@marjamaa.ee

Märjamaa Nädalalehe toimetaja

Reet Saar

10

5306 5805; (489 8842)

reet.saar@marjamaa.ee

Õigusnõunik

Evi Rooda

8

5305 6895; (489 8850)

evi.rooda@marjamaa.ee

Majandusosakonna juhataja

Margus Vaher

15

5622 0009; (489 8859)

margus.vaher@marjamaa.ee

Ehitusinsener

Tiiu Pippar 19 5199 0266    tiiu.pippar@marjamaa.ee

Ehitusspetsialist

Helgi Tammaru

19

5305 2423; (489 8840)

helgi.tammaru@marjamaa.ee

Vanem–maakorraldaja

Paul Helliste

15

514 7664; (489 8859)

helliste@marjamaa.ee

Keskkonnaspetsialist

Mati Erik

20

5306 3415; (489 8843)

mati.erik@marjamaa.ee

Geoinfospetsialist

Kirsti Mau

14

5302 1768; (489 8859)

kirsti.mau@marjamaa.ee

Sotsiaalosakonna juhataja

Marge Viska

13

5621 4609; (489 8845)

marge.viska@marjamaa.ee

Lastekaitsespetsialist

Sirje Praks

13

5305 1085; (489 8845)

sirje.praks@marjamaa.ee

Sotsiaaltööspetsialist

Lea Tiigisoon

16

5199 5657; (489 8858)

lea.tiigisoon@marjamaa.ee

Sotsiaaltööspetsialisti Lea Tiigisoone ajutine asendaja Egela Eensalu 16 5199 5657 egela.eensalu@marjamaa.ee

Sotsiaaltööspetsialist

Katrin Aasamaa

16

5326 8175; (489 8858)

katrin.aasamaa@marjamaa.ee

It-spetsialist

Ardo Tilk

 

5302 7625

ardo.tilk@marjamaa.ee

Majandusspetsialist

Gert Laidsaar

 

5301 0162

gert.laidsaar@marjamaa.ee

 

Märjamaa valda teenindav Keskkonnaameti metsanduse spetsialist

Peeter Paunmaa

Vastuvõtt kolmap.
9-15

20

489 8843;5344 8701

peeter.paunmaa@keskkonnaamet.ee

 

Vallavalitsus

Amet

Nimi

Telefon

e-post

Vallavanem

Villu Karu

489 8851; 5620 5403

villu.karu@marjamaa.ee

Abivallavanem

Triin Matsalu

489 8854; 5623 7269

triin.matsalu@marjamaa.ee

Sotsiaalosakonna juhataja

Marge Viska

489 8845; 5621 4609

marge.viska@marjamaa.ee

Rahandusosakonna
juhataja

Lea Laurits

5344 6824

lea.laurits@marjamaa.ee

Vallavalitsuse liige

Margus Jehe

554 8813

margus.jehe@mail.ee

 

Vallavolikogu kantselei

Amet

Nimi

Tuba

Telefon

e-post

Vallavolikogu esimees

Urmas Kristal

22

5349 7987

urmas.kristal@marjamaa.ee

Vallavolikogu sekretär

Janika Liländer

22

5860 3272;
(489 8844)

janika@marjamaa.ee

 

Toimetaja: TIINA GILL

Volikogu IV koosseisu liikmed

17.03.17

Nimi                                                                

Nimekiri, milles kandideeris

Telefon                 

E-posti aadress

Töökoht/amet

Komisjon

Ago Kirsipuu

VL Märjamaa

508 6570

agokirsipuu@hot.ee

Kärneri-Jõe OÜ, juhataja

majandus- ja eelarvekomisjoni liige

Andres Elmik

IRL

5648 8462

elmikandres@gmail.com

Märjamaa Gümnaasiumi  direktor

hariduskomisjoni esimees

Andres Jõessar 

(volitused peatatud
isikliku avalduse alusel
alates 01.02.2017)

VL Valla Rahva Eest

522 4925

andres@eriosa.ee

OÜ Eriosa tegevjuht

volikogu aseesimees, majandus- ja eelarvekomisjoni liige

Argo Rau

VL Valla Rahva Eest

509 8685

argorau@hot.ee

Argo Rau Männimäe talu

majandus- ja eelarvekomisjoni liige

Darja Lehtsalu IRL 5568 8258

darjaleht@gmail.com

Märjamaa Gümnaasium, õpetaja

sotsiaalkomisjoni liige,

kultuurikomisjoni liige

Eero Plamus
(volitused peatatud
isikliku avalduse alusel
alates 01.01.2017)
VL Märjamaa - - - -
Hanno Marrandi 
(A. Jõessare asendusliige
alates 01.02.2017)
VL Valla Rahva Eest 504 0861 kasti.teravili@gmail.com OÜ Kasti Agro, juhataja -

Ilju Aviste

IRL

5635 2686

ilju.aviste@mail.ee

-

-

Kalle Teekivi

IRL

516 0874

kalle.teekivi@mail.ee

FIE

kultuurikomisjoni liige

Liivi Miil

IRL

552 5222

liivi.miil@gmail.com

Sillaotsa Talumuuseum, muuseumipedagoog

sotsiaalkomisjoni esimees

Marika Hiiemaa

SDE

5664 6082

marika@perearstid.ee

Märjamaa Perearstikeskus OÜ, perearst, juhatuse liige

sotsiaalkomisjoni liige

Marju Plamus SDE 552 5773

marjupl@hot.ee

Saue Gümnaasium, õpetaja hariduskomisjoni liige
Merlin Suurna VL Märjamaa 527 4691

suurna.merlin@gmail.com

Politsei- ja Piirivalveamet, jurist kultuurikomisjoni liige
Ruth Lippus VL Märjamaa 525 2853

ruthlippus@gmail.com

SA Innove Raplamaa Rajaleidja keskus, keskuse juht sotsiaalkomisjoni aseesimees
Sander Saaliste SDE 5690 3315

sander.saaliste.001@gmail.com

OÜ Diagrem, juhatuse liige revisjonikomisjoni liige

Teet Tomson

VL Märjamaa

5647 6397

teet.tomson@rmk.ee

RMK, siseaudiitor

volikogu aseesimees, kultuurikomisjoni esimees

Urmas Kristal

VL Märjamaa

5349 7987

urmas.kristal@marjamaa.ee

Laanekate OÜ, juhatuse liige

volikogu esimees, majandus- ja eelarvekomisjoni esimees

Venno Kornak
(E.Plamuse aendusliige
alates 01.01.2017)

VL Märjamaa - vennok@gmail.com - kultuurikomisjoni liige

Ülo Olm

SDE

504 1336

Ylo@argore.ee

AS ARGORE, juhataja

revisjonikomisjoni esimees,

majandus- ja eelarvekomisjoni liige

 

Viited:
Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise maksmise kord
Märjamaa Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord 
Huvide konflikti käsiraamat volikogudele

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER
12.01.17
Toimetaja: TIINA GILL

Ametnike vastuvõtuajad

2.02.17

Ehitus

Ametikoht

Nimi

Tuba

Telefon

E-post

Ehitusspetsialisti
vastuvõtt:
E, N 8.00-12.00, 12.45-17.00

Helgi Tammaru

19

489 8840,
5305 2423

helgi.tammaru@marjamaa.ee

 

Keskkond, teed, prügi, vesi, jäätmed jne

Ametikoht

Nimi

Tuba

Telefon

E-post

Keskkonnaspetsialisti
vastuvõtt:
E 8.00-12.00,
12.45-17.00
K, N   8.00-12.00

Mati Erik

20

4898843 53063415

mati.erik@marjamaa.ee

 

Märjamaa valda teenindav Keskkonnaameti metsanduse spetsialist

Ametikoht

Nimi

Tuba

Telefon

E-post

Metsanduse
spetsialisti
vastuvõtt: K 9-15

Peeter Paunmaa

20

489 8843;

5344 8701

peeter.paunmaa@keskkonnaamet.ee

 

Sotsiaalküsimustega tegelevad ametnikud

Ametikoht

Nimi

Tuba

Telefon 

E-post

Sotsiaalosakonna juhataja
vastuvõtt: K 8.00 - 12.00

Marge Viska

13

489 8845
56214609

marge.viska@marjamaa.ee

Lastekaitsespetsialisti vastuvõtt:
E 8.00 - 12.00, 12.45 - 17.00
K 8.00 - 12.00, 12.45 - 17.00

Sirje Praks

13

489 8845
53051085

sirje.praks@marjamaa.ee

Sotsiaaltööspetsialisti vastuvõtt: E, T, K, N 8.00 - 12.00,
12.45 -17.00

Lea Tiigisoon

16

489 8858

lea.tiigisoon@marjamaa.ee

Sotsiaaltööspetsialisti vastuvõtt: E 8.00 - 12.00
N 12.45 - 17.00

Katrin Aasamaa

16

4898858
53268175

katrin.aasamaa@marjamaa.ee


Vanem-maakorraldaja

Ametikoht

Nimi

Tuba

Telefon

E-post

Vanem-maakorraldaja
vastuvõtt:
E, K 8.00-12.00, 12.45-17.00

Paul Helliste

15

489 8859
514 7664

helliste@marjamaa.ee

 

Vallavanemaga kokkusaamiseks palume teil eelnevalt aeg kokku leppida telefoni 489 8851; 5620 5403 või e-kirja teel villu.karu@marjamaa.ee.

Kõigi ülejäänud ametnike vastuvõtuajad on E-N 8.00-12.00, 12.45-17.00, R 8.00-12.00, 12.45-15.45.

Toimetaja: TIINA GILL