Märjamaa valla laste ja noorte sihtkapital

4.09.15

Märjamaa valla laste ja noorte sihtkapital moodustati Märjamaa Vallavolikogu otsusega 2006.a detsembris. Sihtkapitali eesmärgiks on toetada ning tunnustada Märjamaa valla andekaid lapsi ja noori.

Sihtkapitali vahenditega tunnustatakse:

1) Märjamaa valla elanike registrisse kantud õpilasi, olenemata õppeasutusest, kus õpitakse;
2) kuni kahekümne aasta vanuseid noori, kellel on suuri teeneid Märjamaa valla ees.
 

Sihtkapitali tegevust juhib Märjamaa Vallavolikogu moodustatud 7-liikmeline nõukoguSihtkapitali nõukogu kuulutab välja avaliku konkursi stipendiumi taotlemiseks vähemalt ühel korral aastas. Teade konkursi  väljakuulutamisest avaldatakse Märjamaa Nädalalehes ja Märjamaa valla veebilehel.

Alates maist 2014 on sihtkapitalil Anne Aaspõllu kujundatud logo, mis kujutab sihkapitali kui hooandjat.

Esmakordselt jagati stipendiume  aprillis 2007.

 

enlightened Annetused sihtkapitalile on oodatud Märjamaa Vallavalitsuse arvelduskontole
EE 411 010 802 004 561 005 (SEB) või EE 122 200 001 120 076 243 (Swedbank).
Selgituses palume kindlasti kasutada märksõna SIHTKAPITAL.

 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Sihtkapitali nõukogu

18.04.16

Nõukogu esimees Gaili Ilisson (volikogu hariduskomisjoni nimetatud liige)

Liikmed: Darja Lehtsalu (volikogu kultuurikomisjoni nimetatud liige)
                 Inna Loorits (ettevõtjate ühenduse nimetatud liige)
                 Maiu Linnamägi (Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli hoolekogu nimetatud liige)
                 Mihkel Laurits (Märjamaa Spordiklubi juhatuse nimetatud liige)
                 Reet Saar (Märjamaa Gümnaasiumi hoolekogu nimetatud liige)
                 Tõnu Mesila (vallavalitsuse nimetatud liige)

Toimetaja: TIINA GILL