Lasteabitelefon 116 111

11.01.17

Lasteabitelefon 116 111 pakub ööpäevaringset sotsiaalnõustamist ja vajadusel ka kriisinõustamist. Teenus on tasuta nii fikseeritud kui mobiilsidevõrkudest helistajaile. Kõnedele vastatakse eesti, vene ja inglise keeles. Teenust pakutakse kolmes keeles seetõttu, et tegemist on EL liikmesriikide ühise telefoninumbriga, millele peab olema võimalus helistada ka Eestis viibivatel teiste riikide kodanikel.

Teavet ja nõustamist saab ka interneti vahendusel lasteabitelefoni kodulehelt www.lasteabi.ee, kust saab saata kirja otse nõustajale või arutleda oma muresid foorumis.

Kui keegi teatab hädas olevast lapsest (vägivalla all kannatav laps, vanemliku hoolitsuseta jäänud laps jne), siis konsultant suunab helistaja mõne erialaspetsialisti poole või edastab ise teate lapse elukohajärgsesse omavalitsusse. Hiljem kontrollitakse, kas hädas olev laps on saanud abi.

Lapsed ja täiskasvanud võivad helistada abitelefonile ka nõu küsimiseks, mida ühes või teises keerulises olukorras teha, kust saada abi, nõustamist ja teenuseid. Oluline on see, et lastel endil oleks võimalus saada infot ja abi oma murede korral, kui nad ei julge oma vanematelt või teistelt täiskasvanutelt nõu küsida või kui ei osata lastele vastata.

(Lühendatult Anniki Tikerpuu artiklist Üleriigiline lasteabitelefon-uus abivõimalus ohtu sattunud lastele ajakirjast Sotsiaaltöö 1/2009)

Toimetaja: TIINA GILL