Märjamaa valla lasteaiad

2.10.17

Kasti Lasteaed Karikakar 
Koduleht
Aadress: Kasti,  Märjamaa vald 78202

Märjamaa Lasteaed Pillerpall 
Koduleht
Aadress: Pärna 1, Märjamaa 78301

Orgita Lasteaed Midrimaa 
Koduleht
Aadress: Orgita, Märjamaa vald 78313

Sipa-Laukna Lasteaed 
Koduleht
Aadress: Märjamaa vald 78102

Valgu Põhikooli lasteaed 
Koduleht
Aadress: Valgu, Märjamaa vald 78204

Varbola Lasteaed-Algkool 
Koduleht
Aadress: Varbola, Märjamaa vald 78203

Lasteaedade teeninduspiirkonnad (Märjamaa Vallavolikogu 22.01.2013 määrus nr 101)

Toimetaja: TIINA GILL

Elektrooniline lasteaiajärjekorra register

11.01.17

Järjekorra aluseks on taotluse esitamise kuupäev. Kui vanem on esitanud mitmesse lasteaeda, siis tehakse registrikanne kõige varasema taotluse alusel. Taotlused on grupeeritud kooliaastakäikude viisi ja omakorda vastavalt aastale, mil sooviti lasteaiakohta. Kes on soovinud varem ja ei ole saanud, need on automaatselt arvatud järgmise aasta nimekirjadesse. Lapsevanem saab (teades lapse isikukoodi) jälgida, mitmes tema laps järjekorras on. Number 1 näitab esimest eelistust, number 2 teist jne. Järgmiseks õppeaastaks rühmade komplekteerimine toimub suvel.

Lingi aadress on www.soft.sepeks.ee/marjamaa

Avaldus Märjamaa valla lasteaia järjekorda võtmiseks (doc)

Toimetaja: TIINA GILL

Lasteaiad kaardil

3.03.14
Toimetaja: JANIKA LILÄNDER