Märjamaa valla lasteaiad

12.01.17

Kasti Lastead Karikakar
Aadress: Kasti,  Märjamaa vald 78202
Kodulehekülg: www.kastikarikakar.weebly.com

Märjamaa Lastead Pillerpall
Aadress: Pärna 1, Märjamaa 78301
Kodulehekülg: www.lasteaedpillerpall.edu.ee 

Orgita Lastead Midrimaa
Aadress: Orgita, Märjamaa vald 78313
Kodulehekülg: www.midrimaa.edu.ee

Sipa-Laukna Lastead
Aadress: Märjamaa vald 78102
Kodulehekülg: www.sipalaukna.edicypages.com/et

Valgu Põhikooli lasteaed
Aadress: Valgu, Märjamaa vald 78204
Kodulehekülg: www.valgupk.edu.ee

Varbola Lastead-Algkool
Aadress: Varbola, Märjamaa vald 78203
Kodulehekülg: www.varbolakool.edu.ee

Lasteaedade teeninduspiirkonnad (Märjamaa Vallavolikogu 22.01.2013 määrus nr 101)

Toimetaja: TIINA GILL

Elektrooniline lasteaiajärjekorra register

11.01.17

Järjekorra aluseks on taotluse esitamise kuupäev. Kui vanem on esitanud mitmesse lasteaeda, siis tehakse registrikanne kõige varasema taotluse alusel. Taotlused on grupeeritud kooliaastakäikude viisi ja omakorda vastavalt aastale, mil sooviti lasteaiakohta. Kes on soovinud varem ja ei ole saanud, need on automaatselt arvatud järgmise aasta nimekirjadesse. Lapsevanem saab (teades lapse isikukoodi) jälgida, mitmes tema laps järjekorras on. Number 1 näitab esimest eelistust, number 2 teist jne. Järgmiseks õppeaastaks rühmade komplekteerimine toimub suvel.

Lingi aadress on www.soft.sepeks.ee/marjamaa

Avaldus Märjamaa valla lasteaia järjekorda võtmiseks (doc)

Toimetaja: TIINA GILL

Lasteaiad kaardil

3.03.14
Toimetaja: JANIKA LILÄNDER