Lastekaitsetöö

8.09.17

Lastekaitsetöö eesmärgiks on laste heaolu ja turvalisuse tagamine. Lapse loomulikuks arengu ja kasvukeskkonnaks on perekond ja igal vanemal või last kasvataval isikul on esmane vastutus tagada lapse õigused ja heaolu. Igal lapsel on sünnipärane õigus elule, tervisele, arengule, tööle ja heaolule.

Lastekaitsetööd korraldab lastekaitsespetsialist Sirje Praks, kelle tööülesanded sõltuvad lapse abivajadusest:

Igal isikul, kellel on olemas teave abivajavast või hädaohus olevast lapsest, on kohustus sellest teatada!

Abivajava lapse puhul ei ole tagatud tema turvatunne, areng ega heaolu. Abivajavast lapsest teatada valla lastekaitsespetsialistile tel 489 8845, 530 51085, sirje.praks@marjamaa.ee; või lasteabitelefonile 11 6111.

Hädaohus oleva lapse puhul vajab kaitset tema elu ja tervis. Viivitamatult teatada hädaabitelefonile 112.

 

Sotsiaalkindlustusameti Ööpäevaringne valvetelefon on 5919 5718.

Toimetaja: TIINA GILL