Lastekaitsevõrgustik

11.01.17

Lastekaitsevaldkonna arendamiseks, lapse õiguste ja turvalisuse tagamiseks ning lastega perede probleemide õigeaegseks märkamiseks ja neile parimate lahenduste leidmiseks on Märjamaa valla lastega töötavad inimesed moodustanud koostöövõrgustiku-lastekaitsevõrgustiku.

Lastekaitsevõrgustiku olemasolu tagab lastega seotud informatsiooni kiirema levimise abi andvate asutuste või spetsialistide poole. Lastekaitsevõrgustikku kuulumine on vabatahtlik ning liikmete kokkusaamised toimuvad ümarlaua vormis vähemalt kolmel korral aastas. Võrgustikutöös osalevad erinevate ametialade esindajad ja spetsilistid Valgu põhikoolist, Haimre koolist, Varbola lasteaed-algkoolist, Sipa lasteaed-algkoolist, Märjamaa gümnaasiumist, Märjamaa noortekeskusest, Märjamaa sotsiaalabi keskusest, lasteaiast Karikakar, Valgu raamatukogust ja Rapla lastekaitse ühingust. Võrgustiku kokkusaamisi koordineerib valla lastekaitsespetsialist.

Heade mõtete ja lastekaitsevaldkonna arenguga seotud informatsiooni edastamiseks palume pöörduda e-posti aadressil: sirje.praks@marjamaa.ee

Toimetaja: TIINA GILL