Märjamaa Gümnaasium

29.11.18

Tamme tee 1, Märjamaa, 78304 Raplamaa               
Direktor Andres Elmik, telefon 489 8861
elmikandres@gmail.com
Kantselei telefon 489 8860
markool@estpak.ee
Koduleht

Märjamaa Gümnaasiumi tasuliste teenuste hinnakiri 
Hinnakirja aluseks on Märjamaa Vallavalitsuse üldkorraldus nr 10 30.september 3015 "Märjamaa Gümnaasiumi tasuliste teenuste hindade kehtestamine" ja üldkorraldus nr 3 08.02.2017 eelpool oleva üldkorralduse punkti 3 kehtestuks tunnistamise kohta. 


07.01.2016. Foto: Tiina Gill


27.11.2018. Foto: Tiina Gill

Toimetaja: TIINA GILL

Lõpuaktused

12.06.19

9. klassi lõpuaktus on 19. juunil kell 18

12. klassi lõpuaktus on 21. juunil kell 18

Toimetaja: TIINA GILL
8.04.19
Toimetaja: TIINA GILL
4.03.19
Toimetaja: TIINA GILL

Sarjast Märjamaa Gümnaasiumi edulood

7.03.17

Mõni aeg tagasi teavitati Eesti üldsust meie koolide suurepärastest tulemustest rahvusvahelises haridusuuringus PISA 2015. Lugejale veidi meeldetuletamiseks, et PISA (Programme for International Student Assessment – rahvusvaheline õpilaste hindamisprogramm) on suurim ja tuntuim haridusuuring maailmas, kus mõõdetakse 15-aastaste õpilaste teadmisi ja oskusi kolmes valdkonnas: loodusteadustes (bioloogia, geograafia, füüsika ja keemia), matemaatikas ja funktsionaalses lugemises. Uuring viidi läbi 72 riigis ja Eestist oli valimis 206 kooli, nende hulgas ka Märjamaa Gümnaasium. Juhuvalikusse osutus meie koolist 38 eritasemega õpilast (teada on, et valimi moodustamine toimus spetsiaalse arvutiprogrammi KeyQuest abil). Sel korral oli uuringuteravik suunatud loodusteadustele.

Äsja koolidesse saadetud tagaside oli meile enam kui rõõmustav. Võrdluses osalenud riikide (OECD), maakonna ja Eesti keskmiste punktidega on meie õpilaste tase kõigis kolmes valdkonnas kõrgeim.

 

Keskmised punktid

OECD riigid

Eesti

Rapla maakond

Märjamaa Gümnaasium

Loodusteadused

493

534

522

541

Lugemine

493

519

505

528

Matemaatika

490

520

503

525

 

Siit võime teha lihtsa järelduse, kui PISA 2015 järgi on Eesti põhikooliõpilaste tase maailma parimate seas ja Euroopa absoluutses tipus, siis Märjamaa Gümnaasiumi tase ongi just seal. Selline positiivne tagaside on tunnustus nii õpilastele kui ka õpetajatele. Õpetajate õpetamise metoodika ja õiged õppemeetodid on kandnud vilja. Tubli töö!

Järgmine PISA uuring viiakse läbi aastal 2018, jääb loota, et õpilaste ja õpetajate head haridust väärtustav koostöö viib ka siis konkurentsivõimeliste tulemusteni. Seniks aga soovib kool kõigile osapooltele ikka positiivset suhtumist ja toetavat tegutsemist.

 

Andres Elmik

Toimetaja: TIINA GILL