Märjamaa Muusika- ja Kunstikool

10.03.15

Aadress: Pihlaka 2, Märjamaa 78302
Direktor Maiu Linnamägi,  telefon: 5340 8255

Telefon: 482 1627
e-post: muusika.kunstikool@marjamaa.ee

kodulehekülg:  www.marjamaamkk.edu.ee

Toimetaja: TIINA GILL

Täiendav vastuvõtt muusika- ja kunstikooli

11.08.15

Märjamaa Muusika- ja Kunstikool võtab täiendavalt vastu
vabanevatele kohtadele huvilisi järgmiste pillide õppimiseks.

Flööt                     3 õpilast

Saksofon             1 õpilane

Vaskpill                1 õpilane

Rahvakannel      2 õpilast

Vastuvõtukatsed 26. ja 27. augustil kl 12–18.
Täiendav teave tel 53408255, 5649 3536, 482 1627; 
e-post: muusika.kunstikool@marjamaa.ee;
www.marjamaamkk.edu.ee 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER