Märjamaa Muusika- ja Kunstikool

10.03.15

Aadress: Pihlaka 2, Märjamaa 78302
Direktor Maiu Linnamägi,  telefon: 5340 8255

Telefon: 482 1627
e-post: muusika.kunstikool@marjamaa.ee

kodulehekülg:  www.marjamaamkk.edu.ee

Toimetaja: TIINA GILL
1.06.15
          
Toimetaja: JANIKA LILÄNDER