Märjamaa Muusika- ja Kunstikool

10.02.14

Aadress: Pihlaka 2, Märjamaa 78301
Direktor Maiu Linnamägi,  telefon: 5340 8255

Telefon: 482 1627
e-post: muusika.kunstikool@marjamaa.ee

kodulehekülg:  www.marjamaamkk.edu.ee

Toimetaja: TIINA GILL

Heategevus on hea tegevus

20.01.15

Märjamaa muusika- ja kunstikoolil on kümnekonna aasta jooksul traditsiooniks saanud ilus ettevõtmine – kooli tuluõhtu läbiviimine. 

Koos õpilaste, kooli töötajate, lapsevanemate, kooli hoolekogu ning avalikkusega oleme sel moel tähistanud ka kooli aastapäevi,  eesmärgiks  pakkuda vaatajatele-kuulajatele mitte ainult kontserte ja näitusi, vaid anda kõigile võimalus heategevuse kaudu osaleda kooli tegevuses.

Esimese tuluõhtu viisime läbi 2004.aasta detsembrikuus, see oli kooli 16.aastapäev, eesmärgiks koolile videokaamera soetamine. Hästi õnnestunud ettevõtmine andis julgust järgmiste korraldamiseks. Teine tuluõhtu toimus 2006.a, siis sai kool 18-aastaseks ja sihiks sai keraamikaahju automaatse juhtimiskeskuse soetamine. Kolmanda tuluõhtu korraldasime aastal 2011. Tol õhtul pandi alus koolimaja katusefondile ja 2012 sügisel oligi majal uus katus peal.

Tulekul on neljas tuluõhtu, mis toimub sõbrapäeval, 14.veebruaril Märjamaa Valla Rahvamajas. Seekordse ettevõtmise eesmärgiks on taas koolimaja heaolu – I korruse maaliklassi vee- ja kanalisatsioonitrassi paigaldamine. Seni on kunstiõpilased maalimistundide ajal pidanud oma veetopsikute-pintslitega liikuma mööda koridori tualettideni, et seal pesemis- ja puhastustööd ette võtta. Laste edasi-tagasi käimisest annavad tunnistust värviplekid koridori põrandal, seintel ning lülititel. Tegelikult nõuaks kogu kunstikooli tegevus  sagedast kätepesu – nüüd saaksime vähemalt maaliklassis normaalse olukorra tekitada.  Ehitusspetsialistide hinnangul on selle töö teostamiseks vaja umbes 2000 eurot. Meenutuseks – esimesel tuluõhtul koguti heade annetajate abiga 10 748,20 krooni, teisel 28 180 krooni, kolmandal 1380.44 eurot. Need annetused võimaldasid täita kõik kavandatud ettevõtmised.

Selgi korral, kooli 27. tegevusaastal on meie tuluõhtu sisuks kontserdid, kunstioksjon, heategevuslik loterii ja lastevanemate kohvik. Õhtu algab professionaalide esinemisega, nimelt on Pille Lille Muusikute Toetusfond tulnud sellel aastal kaasa meie ettevõtmisega ja pakub toredat sõbrapäeva kontserti Allan Jakobi (akordion) ja Andreas Lendi (tšello) esituses. Sellele järgneb kunstioksjon, kogu ürituse ajal on võimalus osa saada loteriist, kus iga pilet võidab. Peale esimest kontserti avab müügileti kohvik, päeva lõpetavad esinemisega meie oma noored muusikud.

Kui heal lugejal tekib mõni vahva idee, kuidas ta saaks toetada meie tuluõhtut (kas mõne loterii auhinnaga või kohvikukaubaga), siis võtame tänuga abipakkumise vastu. Teavet saab ikka kooli telefonidelt 5340 8255 või 482 1627, interneti-inimestel on võimalus kirjutada kiri aadressil muusika.kunstikool@marjamaa.ee.

Loomulikult on kõik oodatud 14. veebruaril kella 15ks Märjamaa rahvamajja!

Koolipere nimel koolijuht Maiu Linnamägi

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli tuluõhtu

20.01.15
Toimetaja: TIINA GILL