Märka ja teata

11.01.17

Igal lapsel on õigus õnnelikule lapsepõlvele ja turvalisele perekonnale. Võib juhtuda, et pere ei tule toime lapse eest hoolitsemisega või tekkib muu olukord, kus laps vajab abi. Sel juhul on iga inimese kohustus teatada abi vajavast lapsest viivitamatult sotsiaaltalitlusele, politseile või muule abi andvale organile (Lastekaitse seadus §59 lg1).

Vanematel on õigus kaitsta oma laste huvisid vastavalt perekonnaseaduses sätestatule ning lastekaitse seaduse §31, 32, 59 alusel on lastekaitsetöötajal õigus ja kohustus sekkuda pereellu, kui on alust arvata, et lapse areng, tervis ja/või elu on ohus.

Märjamaa vallavalitsuse sotsiaalosakond 489 8858
Märjamaa valla lastekaitsespetsialist 5305 1085
Kiirabi, pääste, politsei 112
Lasteabitelefon 116 111

Toimetaja: TIINA GILL