Menetluses olevad eelnõud

14.03.17

Eelnõu nr 

Pealkiri

Algataja

Menetlusetapp/märkused

1-2.1/298-EN

Märjamaa valla arengukava 2010-2020  Investeeringute kava  2016-2020 muutmine. II lugemine.

Määruse eelnõu ja II lugemise seletuskiri; määruse lisa - investeeringute kava;
II lugemise abitabel.

21.02.17 istungil toimunud 1.lugemise materjalid: Seletuskiri; investeeringute kava; abitabel.

Vallavalitsus

Volikogu 21.03.2017 istungil punktina 2.

 

1-2.1/311-EN Vallavalitsusele hangete korraldamsieks ja lepingute sõlmimiseks nõusoleku andmine Vallavalitsus Volikogu 21.03.2017 istungil punktina 3.
1-2.1/308-EN Hoonestusõiguse seadmine (Jäätmekeskuse kinnistu) Vallavalitsus Volikogu 21.03.2017 istungil punktina 4.
1-2.1/307-EN Raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud toetuse vahendite kasutamise kord Vallavalitsus Volikogu 21.03.2017 istungil punktina 5.
1-2.1/312-EN

Geoloogilise uuringuloa taotlusele seisukoha andmine (Luiste uuringuruum)
Plaan, taotlus ja seletuskiri, korralduse eelnõu

Vallavalitsus Volikogu 21.03.2017 istungil punktina 6.
1-2.1/313-EN

Geoloogilise uuringuloa taotlusele seisukoha andmine (Mustu uuringuruum)
Plaan
taotlus, seletuskiri, lisad, korraldsue eelnõu, loa eelnõu;
väljavõte üldplaneeringust.

Vallavalitsus Volikogu 21.03.2017 istungil punktina 7.
1-2.1/306-EN Katastriüksustele sihtotstarvete määramine Vallavalitsus Volikogu 21.03.2017 istungil punktina 8.
1-2.1/309 Volikogu aseesimehe valimine Vallavalitsus Volikogu 21.03.2017 istungil punktina 9.
1-2.1/310-EN

Garantiikirja väljastamine Märjamaa lasteaed Pillerpall rekonstrueerimise projektitaotluse juurde

Vallavalitsus Volikogu 21.03.2017 istungil punktina 10.


 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER