Menetluses olevad eelnõud

17.04.19

Eelnõu nr 

Pealkiri

Algataja

Menetlusetapp/märkused

1-2.1/218-EN Volikogu hariduskomisjoni ning kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. Volikogu esimees Volikogu 16.04.2019 istungil võetud vastu otsusena nr 132
1-2.1/213-EN Sipa-Laukna lasteaia arengukava 2019-2021 (määruse lisa - arengukava) Vallavalitsus Volikogu 16.04.2019 istungil võetud vastu määrusena nr 64
1-2.1/214-EN Lasteaia Pillerpall arengukava 2019-2021 Vallavalitsus Volikogu 16.04.2019 istungil võetud vastu määrusena nr 65
1-2.1/215-EN Sipa-Laukna lasteaia hoolekogusse pidaja esindaja nimetamine Vallavanem Volikogu 16.04.2019 istungil võetud vastu otsusena nr 133
1-2.1/219-EN Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kord Vallavalitsus Volikogu 16.04.2019 istungil võetud vastu määrusena nr 66
1-2.1/217-EN Raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud toetuse vahendite kasutamise kord Vallavalitsus Volikogu 16.04.2019 istungil võetud vastu määrusena nr 67
1-2.1/203-EN Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine Volikogu Volikogu 16.04.2019 istungil võetud vastu otsusena nr 134
1-2.1/205-EN Hariduskomisjoni koosseisu kinnitamine Volikogu Volikogu 16.04.2019 istungil võetud vastu otsusena nr 135
1-2.1/179-EN

Märjamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri. I lugemine

Vallavalitsus Volikogu 18.12.2018 istungil I lugemine. Ettepanekute tähtaeg 07.01.19


 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER