Menetluses olevad eelnõud

18.04.17

Eelnõu nr 

Pealkiri

Algataja

Menetlusetapp/märkused

1-2.1/315-EN Märjamaa valla 2017. aasta eelarve I lisaeelarve (määrus + seletuskiri;  lisaeelarve) Vallavalitsus Volikogu 18.04.2017 istungil võetud vastu määrusena nr 75
1-2.1/323-EN Vallavolikogu esimehele hüvitise ja vallavanemale lisatasu maksmine Vallavalitsus Volikogu 18.04.2017 istungil võetud vastu otsusena nr 233
1-2.1/316-EN Vallavalitsusele hangete korraldamiseks ja lepingute sõlmimiseks nõusoleku andmine Vallavalitsus Volikogu 18.04.2017 istungil võetud vastu otsusena nr 234
1-2.1/317-EN Märjamaa Vallavolikogu 19.10.2010 otsuse nr 78 "Valla vara tasuta kasutusse andmine" muutmine  (lisamaterjal - kehtiv leping; mõisa ruumide jaotus) Vallavalitsus Volikogu 18.04.2017 istungil võetud vastu otsusena nr 235
1-2.1/320-EN Kasti Lasteaed Karikakar ja Orgita Lasteaed Midrimaa ühendamine Vallavalitsus Volikogu 18.04.2017 istungil võetud vastu otsusena nr 236
1-2.1/321-EN Valgu Põhikooli arengukava 2017-2019 (määrus, arengukava) Vallavalitsus Volikogu 18.04.2017 istungil võetud vastu määrusena nr 76
1-2.1/318-EN Arvamuse andmine geoloogilise uuringu loa taotlusele Orgita VI uuringuruumis  (taotlus) Vallavalitsus Volikogu 18.04.2017 istungil võetud vastu otsusena nr 237
1-2.1/313-EN Arvamuse andmine Mustu uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlusele Vallavalitsus Volikogu 18.04.2017 istungil võetud vastu otsusena nr 238
1-2.1/319-EN Arvamuse andmine Orgita II paekarjääri maavara kaevandamise loa pikendamsie taotlusele Vallavalitsus Volikogu 18.04.2017 istungil võetud vastu otsusena nr 239
1-2.1/322-EN Katastriüksustele sihtotstarvete määramine Vallavalitsus Volikogu 18.04.2017 istungil võetud vastu otsusena nr 240
1-2.1/314-EN

Haldusüksuste piiride muutmise taotlemine  (kaart, sotsiaalteenuste võrdlus)

Vallavolikogu Volikogu 12.04.2017 erakorralisel istungil võetud vastu otsusena nr 232.


 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER