Menetluses olevad eelnõud

16.02.17

Eelnõu nr 

Pealkiri

Algataja

Menetlusetapp/märkused

1-2.1/281-EN Märjamaa valla 2017. aasta eelarve II lugemine. 
Määrus ; eelarve; seletuskiri; abitabelid.
Vallavalitsus Volikogu 21.02.2017 istungil punktina 1

1-2.1/298-EN

Märjamaa valla arengukava 2010-2020  Investeeringute kava  2016-2020 muutmine. I lugemine.
Seletuskiri; investeeringute kava; abitabel.

Vallavalitsus

Volikogu 21.02.2017 istungil punktina 2

1-2.1/299-EN Märjamaa Gümnaasiumi arengukava 2017-2019
Määrus, arengukava
Vallavalitsus Volikogu 21.02..2017 istungil punktina 3
1-2.1/300-EN Raikküla Vallavolikogu ettepanek piiride muutmiseks  (vt kaart) Vallavalitsus Volikogu 21.02.2017 istungil punktina 4
1-2.1/301-EN Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (kompaktlaaduri kasutusrent) Vallavalitsus Volikogu 21.02.2017 istungil punktina 5
1-2.1/302-EN Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (arvutite kasutusrent) Vallavalitsus Volikogu 21.02.2017 istungil punktina 6
1-2.1/303-EN Garantiikirja andmine projekti "Märjamaa esmatasandi tervisekeskuse loomine" omaosaluse rahastamiseks Vallavalitsus Volikogu 21.02.2017 istungil punktina 7
1-2.1/304-EN Esindaja asendaja määramine Raplamaa Omavalitsuste Liidu Täiskogusse Volikogu esimees Volikogu 21.02.2017 istungil punktina 8
1-2.1/305-EN Katastriüksustele sihtotstarvete määramine Vallavalitsus Volikogu 21.02.2017 istungil punktina 9
- Seisukoha võtmine valla majandusosakonnale kompaktlaaduri soetamise ettepaneku suhtes (vt ka esitlust) Vallavalitsus Volikogu 17.01.2017 istungil otsustati ettepanekut arvestada
1-2.1/281-EN

Märjamaa valla 2017.a eelarve I lugemine. 
Määrus, seletuskiri, eelarve, abitabelid.
NB! Esitatud ettepanekud koos Vallavalitsuse seisukohtadega.

Vallavalitsus Volikogu 20.12.2016 istungil oli eelarve 1. lugemine.


 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER