Menetluses olevad eelnõud

16.05.18

Eelnõu nr 

Pealkiri

Algataja

Menetlusetapp/märkused

1-2.1/86-EN

Umbusalduse avaldamine vallavolikogu esimehele (vt ka umbusalduse algatamise avaldus)

Teet Tomson, Harri Jõgisalu, Raivi Laaser, Marika Hiiemaa, Merlin Suurna, Helve Riitsaar, Kristi Kivislid Volikogu 15.05.2018 istungil umbusalduse avaldamist ei toetatud.
1-2.1/97-EN Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord (Lisa 1, lisa 2, lisa 3, lisa 4) Vallavalitsus Volikogu 15.05.2018 istungil 1. lugemine. Ettepanekud esitada hiljemalt 25. mail.
1-2.1/89-EN Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (Hiietse silla ehitus) Vallavalitsus Volikogu 15.05.2018 istungil võetud vastu otsusena nr 55
1-2.1/90-EN Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (Valgu põhikooli küttesüsteemi rekonstrueerimine) Vallavalitsus Volikogu 15.05.2018 istungil võttis vallavalitsus eelnõu tagasi.
1-2.1/93-EN Ühinemislepingu lisa 3 muutmine  (vt praegu kehtiv lisa 3) Vallavalitsus Volikogu 15.05.2018 istungil ühinemislepingu lisa muudetud otsusega nr 56.
1-2.1/91-EN Märjamaa valla 2018. aasta investeeringute plaani kinnitamine (määruse LISA + abitabel) Vallavalitsus Volikogu 15.05.2018 istungil kinnitatud määrusega nr 25.
1-2.1/75-EN Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord. II lugemine (lisamaterjal 1, lisamaterjal 2) Vallavalitsus Volikogu 15.05.2018 istungil kehtestatud määrusega nr 26
1-2.1/92-EN Sotsiaaltoetuste piirmäärad Vallavalitsus Volikogu 15.05.2018 istungil kehtestatud määrusena nr 27
1-2.1/98-EN Nõusoleku andmine hanke korraldamiseks ja rendilepingu sõlmimiseks Vallavalitsus Volikogu 15.05.2018 istungil võetud vastu otsusena nr 57
1-2.1/99-EN Märjamaa valla finantsjuhtimise kord (määruse lisad) Vallavalitsus Volikogu 15.05.2018 istungil 1. lugemine. Ettepanekud esitada hiljemalt 28. mail. 
- Maa munitsipaalomandisse taotlemise ettepanekute teatavaks võtmine ja vallavalitsusele taotluste koostamise ülesande andmine.  (asendiplaan Sae, asendiplaan Ristiku tn L4) Vallavalitsus Volikogu 15.05.2018 istungil võetud vastu protokolliline otsus.
1-2.1/87-EN Külavanema ametisse kinnitamine (koosoleku protokoll) MTÜ Russalu Külade Ühendus Volikogu 15.05.2018 istungil võetud vastu otsusena nr 58
1-2.1/94-EN Kinnisasja omandamise loa taotlusele seisukoha andmine  (loa taotlus) Vallavalitsus Volikogu 15.05.2018 istungil võetud vastu otsusena nr 59
1-2.1/95-EN Katastriüksusele sihtotstarbe määramine Vallavalitsus Volikogu 15.05.2018 istungil võetud vastu otsusena nr 60
1-2.1/96-EN Nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks, maaüksusele sihtotstarbe määramine  (Maa-ameti kiri; asendiplaan) Vallavalitsus Volikogu 15.05.2018 istungil võetud vastu otsusena nr 61
1-2.1/88-EN Vallavolikogu esindaja nimetamine hanke läbiviimise komisjoni (lasteaia Pillerpall hoone rekonsrueerimine) Vallavalitsus Volikogu 15.05.2018 istungil võetud vastu otsusena nr 62
- Hobulaiu puhkebaasi tegevusülevaade 2017 - -


 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER