Ellu metsavahikoht

23.11.17

Metsavahikoht Ellu mäel Vana-Nurtu külas on mõisaaegne. Ellu eksisteeris iseseisva vahtkonnana metsavahi ametikoha üldise kadumiseni Eestis 1997. aastal. Eelmise Eesti Vabariigi ajal oli siin metsvahiks Oskar Pipar, rahvasuus Ellu Oskar, talu viimane elanik oli Rinaldi Tamm. Elekter metsavahikohani ei ulatunud, küll aga kõnetraadiliin. Talu eluhoone seinad on veel püsti, hea tervise juures on kähar õuetamm ja visa kasvuga, kuid hästi noorendatav lehiseallee.

Ellu mäe nime saamisloost on kaks legendi. Neist ühe järgi olevat siit katku tõttu tühjaks jäänud maalt leitud ometi üks inimese jalajälg - keegi jäi ellu. Või teine lugu - mõisa ajal olevat Valgu veisekari taudi jäänud ja Valgus Lõpe talu ümbruses ära lõppenud, siin aetud kari sügavamale metsa ja Ellu kandis jäänud loomad ellu. 
(Lembit Tihkani mälestused)

Ellu metsavahikoht on pärandkultuuri objekt.
Asukoht

Toimetaja: TIINA GILL

Jaaniveski sild ja vesiveski koht

2.11.17


Foto: Tiina Gill

Vana vesiveski koht ja kolmeavaline maanteesild. Hästi on säilinud 2 kolmest (paekivist) sillasambast. Samuti raudkividest jäämurdjad. Sild 4x32 m.
Jaaniveskit on veskina mainitud Kasti mõisa kirjades 1687. a. Andmed töötamisest veel aastal 1828.

Jaaniveski sild ja vesiveski koht on pärandkultuuri objektid

Toimetaja: TIINA GILL

Jahikantsel

13.11.18

Jahikantsel on Sipa külas Rangu hoiualal paiknev pärandkultuuriobjekt. 
Foto: Tiina Gill. Pildistatud 4. novembril 2018.

Pärandkultuuriobjekti andmed

Asukoht 
 

Toimetaja: TIINA GILL

Joona heinamaa küün

12.01.18


Joona heinamaa küün. Pildistatud Märjamaa valla 2018. a kalendri jaoks. Pildil: Arvi Kont. Foto: Tiina Gill

 

Joona heinamaa küün Sipa külas on pärandkultuuri objekt. Sealsamas asuvad veel kaks pärandkultuuri objekti: Joona mägi ja koerte hauad. Joona mägi on suurte puudega puisniit. 

Koerte hauad: Kuller 1983-1993 ja Mitgel Mary 25.06.1994-22.03.2005.

Asukoht

 

Toimetaja: TIINA GILL

Kadakate mägi ja kadakate mäe paepaljand

13.11.18


Kadakate mägi ja Kadakate mäe paepaljand on Männiku külas asuvad pärandkultuuriobjektid

Kadakate mäe andmed

Kadakate mäe paepaljandi andmed

Asukoht


Pildistatud 4. novembril 2018. Fotod: Tiina Gill

Toimetaja: TIINA GILL

Kohaveski villatööstus ja jahuveski

3.11.17


Foto: Tiina Gill

Konuvere jõel paiknenud tuntumate vesiveskite (villa- ja jahuveski) varemed ja omaniku häärber pn pärandkultuuri objektid, mis asuvad Metsaääre külas. See on endise veskiomaniku H. Järbachi elupaik. Veskitamm on 60 m lai.

Toimetaja: TIINA GILL

Laane talu

23.11.17

Laane talu kui põline maakoht on pärandkultuuri objekt Kohtru külas. Säilinud on hoone varemed, õues puurkaev. 

Asukoht


Fotod: Enn Raav

Toimetaja: TIINA GILL

Maidla sõjaväli

7.06.18

Kalmed asuvad Kääpa talu lähedal. Kalmeväli rikkalike leidudega, avastas Ilmar Jõesoo kui kolhoos alustas karjamaa üleskündmist. Uurinud Mati Mandel.

Kultuurimälestiste riiklik register 

Pärandkultuuriobjekt
Asukoht  

Lääne Elu 17. juuli 2014 "Maidla muinaskalme aarded suurel näitusel"

 


Pildistatud 16. mail 2018. Fotod: Tiina Gill

Toimetaja: TIINA GILL

Matsukse talu

5.01.18


Matsukse talu 2017. a juulikuus. Foto: Anne Aaspõllu

Asukoht

 

Naravere küla viimases otsas asus Matsukse talu, tänapäeval on seal kunagine asustus vaevalt aimatav. Talu asukoht on looduslikult kaunis kohas, Naravere oja ääres, lähedal on mets ja raba, kaugel pole ka kunagise Tuhino järve ase.

Esimesed meile teadaolevad andmed Matsukse talu kohta pärinevad 1696. aasta hingeloendist, kuid edasi valitseb kaua aastaid tühjus. Põhjasõjale järgnenud katku üle ei elatud, alles 1782. aastast on Matsukse talu jälle asustatud, kust sinna rentnikud tulid, ei ole teada, kuigi hingeloendites visa otsimise tagajärjel võiks selle välja selgitada. Praegu piirdume sellega, et 1785. aastal on Naravere külas Matso talus Madis oma naise Leno ja lastega. Mälestus Madisest on tänapäevalgi silmaga nähtav ja käega katsutav, nimelt on Vigala kalmistul tema haual mälestuskivi. Madis suri Vigala kiriku surmameetrika andmeil 4. mail 1806, olles 63 aastat vana, seega võiks tema sünniaastaks olla ca 1743. Vanusesse tuleb suhtuda kriitiliselt, sest see toetub ainult mälule ning on tihti ekslik. On enam kui kindel, et hauamärk on pandud kalmule peale Madise surma, kuid millal, pole teada, seda tegid tema järeltulijaid, keda oli aga arvukalt.

Matsuksele jäi peremeheks poeg Jüri (Jurry), sündinud ca 1768, kellel oli pojad Madis, Jaan, Jüri ja Indrek.

Heidame pilgu ka Madise tütardele. Ann, sünd. ca 1771, sai mehele sama küla Undt Mardi pojale Madisele, neil oli lasterikas pere, perekonnanimede panekul Tükk. Kai, sünd. ca 1775, abiellus Tõiga sulase Madisega. Leno, sünd. ca 1777, ja May sünd. ca 1780, viimane võis abielluda Pärna Mihkli poja Tõnisega.

Poeg Madis (ca 1785-1849) läks koduväiks Konnapere külla Konnaperesse, hiljem jõudis sinna ka tema vend Jaan (sünd. ca 1781), kes oli abiellunud mitu korda. Madis jäi Konnaperesse paikseks, Jaan aga rändas ringi, teenis elatist möldrina, hiljem tuli Vigalasse tagasi. Perekonnanimede panekul said mõlemad vennad nimeks Redlich, millise Madise järeltulijad eestistasid Reidlaks, Jaani järeltulijad jäidki Redlichideks.

Perekonnanime Matsukse (Matsokse) jäi kandma Matsokse talu pere ning Kitsi üksiktallu koduväiks läinudMadise poja Jüri poeg Madise pere. Tänapäeval Vigalas perekonnanimena Matsokset ei esine, kuigi meessoost sellnimelisi sirgus omal ajal mitmeid. 1905. aasta sündmused tõid surma kahele noorele - Kitsi Jüri Matsoksele ning Pärnumaale Suiku läinud ühe Kitsi järeltulija Jaani poeg Gustavile.

Matsukse Madisel oli arvukalt ka naissoost järglasi, nii voolab tilgake ühist verd paljudes Vigala inimestes kui ka siit laia maailma siirdunutes, nii Soomes kui Rootsis. Matsuksete ja Redlichi tütred enamasti abiellusid, kui ainult mõningaid näiteid tuua, siis 1842 kosis Hinrik Rumma Mai Redlichi, 1836 Madis Ilja Trino Matsokse, 1847 Jädivere seminari juhataja Berend Gildemann Ann Redlichi, 1825 pastoraadi Kustas Tiits Mari Matsokse, 1827 võttis Mõisamaa Tõnis (hilisem Mõis) naiseks Mai Matsukse, Naravere Kaera Hinrik viis perenaiseks Trino Matsukse. Aastaarvudesse laskumata tuleb märkida, et Rooside suguvõsa mehed hindasid Kitsi Matsokse tütreid - Ojapere Viksu Päären Roosi kosis Leeno Matsukse, Ahtama Madis Roosi Kai Matsukse, Tiduvere Ahjuvare Jüri Roosi Triino Matsukse. Kitsi Jüri Matsukse abiellus Mai Roosiga. Ado Pallase naiseks sai Naraverest Mari Matsukse, Mihkel Kivi Kitsilt Mari Matsukse. Hilisematel aastatel abiellusid Hannus Ester Triinu Redlichiga, Tõnis Ester Kai Redlichiga, Jaan Terve Leenu Redlichiga. Redliche kosisid ka Kangur, Saaliste. Hans Laipmann kosis järgemööda kaks Redlichi tütart – Triinu ja Leenu, nende järglastest on tuntumad Bernhard Laipmann ja Ants Laikmaa. Viimast meenutab oma mälestustes ka kauaaegne väga tunnustatud Malmö linnapea Ilmar Reepalu, kelle vanemad eestistasid Redlichi perekonnanime. Siinkohal tuleb märkida, et üks Laose Redlichidest, nimelt Madis Redlich, suundus õppima Tallinnasse, töötas õpetajana Hiiumaal, hiljem oli köster Martnas, siis oli ta juba Mathias. Tema järeltulijad võtsid perekonnanimede eestistamisel erinevad nimed, Reepalu ja Rahuleid.

Velise Redlichid võtsid uueks perekonnanimeks Reigo.

Matsukse järeltulijaid viis surm tihti ka lapseeas, kuid allesjäänuid on palju, neist võiks asjasthuvitatudpalju kirjutada, siinne kokkuvõte on äärmiselt lühike, kuid tõestab üht – kogu suguvõsa paistab silma tarkuse, teadmisjanu ja ettevõtlikkusega, nad on sümpaatsed inimesed. Kui jälgida nende käekäiku ja isikuomadusi, torkab silma nende õiglusetaotlus, julge väljaastumine ülekohtu vastu, paljud perekonnanimed on tuttavad ajaloo pöördelistest sündmustest, mis tõid asjaosalistele küll ränki tagajärgi, kuid oma vaadetest ei loobutud.

Panin need märkmed kirja lootuses, et Madis Matsukse hauatähist ei nimetataks enam unustusse jäetuks, vaid sinna leiaksid tee paljud, kes mäletavad teda, oma esiisa, hea sõna, lilleõie või küünlaga. Kui kõndida Madis Matsokse viimsest puhkepaigast tagasi kiriku väravate poole, tuleb seisatada ka teise vana hauatähise juures, millel on nimi Toyko Hannus. Hannus oli mõnda aega Avaste kõrtsmik, ta suri 26. mail 1820, olles umbes 70 aastat vana, sünniaasta võiks olla 1749. Abikaasa Kaiga olid tal tütred Eva (ca 1773), kes abiellus 1794 Mäe Jaan Jaani poja Mihkliga, Liso (ca 1775) abiellus 1802 Kalda Jaani poja Jüriga, Kay (ca 1780) abiellus 1803 Saua Kangro Ado poja Josepiga, Mall (ca 1784) abiellus 1814 Matsi Tõnise poja Tõnisega, lapsed Jüri, Jaan ja Tõnis, Ann, surnud imikuna 1788. Meetrikast on leida ka Avaste kõrtsi Hannuse ca 1790 sündinud tütar Ano, kes 1812 abiellus Vajaka Hansu poja Hansuga, neil oli poeg Hans.

Tõiga Hannuse järglaste otsimine on raske, sest abielludes ei mainita enam tütarde isanime, vaid juba nende mehe nime, otsida aga Jürisid, Mihkleid Hanssusid on raske, seda enam, et ühest renditalust teise minnes sai paremees uue renditalu nime. Kõige lihtsam oli ajada Kay ja Josepi jälgi, nende perekonnanimeks võis saada Lendon, kindel ei saa olla, sest kirikuraamatute hävimise tõttu ei saa peresid järjepidevalt jälgida. Igatahes oli peres lapsi – pojad Jaan, Hans, Indrek (hiljem Lendoni nimega), tütar Kai. Mallel ja Tõnisel oleks nagu nimeks saanud Kelvas, kuid nad lahkusid Vigalast, lapsed Jüri, Jaan ja Tõnis.

Hannusest pidi järglasi jääma ka Vigalasse, pealegi üsna hakkajaid, mida tõestab kivirist tema puhkepaigal. Kas on veel neid, kes oma esiisaks peavad Tõiga Hannust?

Kaie Bergmann, "Vigala Sõnumid" nr 6, 1. juuni 2016

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa Kantsimägi

12.01.18


Kantsimägi.

Linnuse ase on arheoloogiamälestis ja pärandkultuuriobjekt. Asub endisest Märjamaa mõisast 450 m loode pool, tõustes astanguna 2-3 m võrra ümbrusest kõrgemale. Ida ja lõuna pool ei ole märgata linnuse aseme piiri eraldatavaid tunnuseid. Ovaalse kujuga õueala mõõtmed on 35x45 m. Idapoolses osas asub raudkividest kuhilik, läbimõõduga 10x12 m ja kõrgus on 1,5 m.

Asukoht

 

Fotod: Tiina Gill

Toimetaja: TIINA GILL

Paiba talukoht

2.07.18Paiba talu ait (28.05.2017). Foto: Anne Aaspõllu

Kunstnik Ants Laikmaa (Hans Laipman) sünnikoduks oli endise Vigala preaguse Märjamaa valla Araste küla Paiba talu, Poti-Silla maanteelt 5 km ida suunas. 1860. a ehitatud elumaja on säilinud, majapidamishooned enamasti hävinud. Elamu seinal on tammest mälestustahvel: "Kunstnik Ants Laikmaa sündis selles majas 5. mail 1866. a" 
Ants Laikmaa oli perekonnas 13. laps. Esimese õpetuse sai ta Velise vallakoolis, hiljem õppis Vigalas, Haapsalus ja Lihulas. 1891. a läks jalgsi Düsseldorfi, et asuda õppima sealsesse kunstiakadeemiasse. 1901. a korraldas Tallinnas esimese eesti kunstinäituse. 

Laikmaa, Ants 1866-1942

Ants Laikmaa

Eluolust Paibal on Ants Laikmaa andnud põhjaliku ülevaate artiklite kogumikus Mõeldes tagasi. Tln. 1991.

Paibatalu õuele pandi Laikmaa ja Laipmanni mälestuskivi. Lääne Elu 26. mai 2016

Ants Laikmaa 150. Vigala Sõnumid, nr 6, 1. juuni 2016

 


Kasutatakse aita, mille ühe ukse kohale on kunstniku poolt sisse lõigatud peremärk: vikat, reha, kaks pinta ja tähed H. L. (Laipmanni isa initsiaalid). Tuhmunud osas on arvatavasti kolmnurkne sirkel ja viljavihk.
Foto: Anne Aaspõllu

 

 


Pildistatud 29. märtsil 2018. Fotod: Tiina Gill

 

Toimetaja: TIINA GILL
13.11.18

Pimeda värava piirkond on pärnadkultuuriobjekt Rangu hoiualal Sipa külas. 
Foto: Tiina Gill. Pildistatud 4. novembril 2018.

Pärandkultuuriojekti andmed

Asukoht

Toimetaja: TIINA GILL

Purga vaigutuslank

15.01.18

 

Purga vaigutuslank on pärandkultuuri objekti nimekirja kantud kui eripärase kasutuseesmärgiga puistu. Vaiku on mändidelt kogutud juba ammustest aegadest. Selleks eemaldati osaliselt männikoor ja raiuti sinna karr: üks püstrenn ja sellest kummalegi poole kaldlõiked, mis meenutavad kalasabamustrit. Karri alla paigutati kogumisnõu, kuhu vaik nõrgus.

Asukoht

 


Fotod: Tiina Gill

Toimetaja: TIINA GILL

Põlde talu põlistamm

12.01.18

Põlde talu põlistamm on pärandkultuuri objekt Rangu külas. Tamme ümber on paekivist aed, mille on ladunud peremees Mauno Laurimaa.

Asukoht

 

Toimetaja: TIINA GILL

Põrgupõhja punker

29.01.18


Põrgupõhja punker, Vigala üks tuntumaid objekte on turismiobjekt, kokkusaamiskoht, kui ka sportliku sõjaretke alguspunkt. Punker asub Tiduvere küla lähistel metsas.
Foto: Anne Aaspõllu.

Asukoht

 

Relvastatud Vastupanu Liit loodi 1946. aastal eesmärgiga koondada inimesi, kes oleksid valmis Nõukogude võimu vastu astuma ning Eesti Vabariiki taastama. RVL-i kuulus mehi nii Märjamaa vallast kui hiljem ka teistest piirkondadest. Eesti NSV Siseasjade Rahvakomissariaadi andmetel oli organisatsioonis 350 liiget, arvatakse ka, et liikmeid võis olla kuni 500.

NKVD ründas RVL-i punkrit 31. detsembril 1947. Lahingus sai surma kaks metsavenda. Staap taandus lahinguga.

 


RMK loodusblogi pidav Tiit Hunt kirjeldab, kuidas mitmete juhuste kokkusattumisest sai Põrgupõhja punkri lugu.

 

8. septembril 2007 avati staabipunkri asukohas mälestuskivi langenud metsavendadele.
28. veebruaril 2015 avati punkri täismõõdus rekonstruktsioon. 

 

      
Fotod: Jaan Viska

 

Ajaloolane taastas metsavendade punkri. "Lääne Elu", märts 2015 

Raplamaa meenutas 70 aasta möödumist Põrgupõhja lahingust. ERR

 


Ilme Kurig meenutab sündmusi, mis toimusid 70 aastat tagasi Põrgupõhjal. Foto: Jaan Viska

 

Toimetaja: TIINA GILL

Roogu kadakas

31.10.17


Roogu kadakas Metskülas on kantud pärandkultuuri nimekirja. Foto: Tiina Gill 

Toimetaja: TIINA GILL

Rootsi kuninga haud

12.01.18

 

Päärdus, endise Vene küla Linnuste talu varemeis eluhoonetest 150 meetrit põhja suunas on männimetsa all madala kraaviga ümbritsetud kolmnurkne plats. Kohta teatakse Rootsi kuninga hauana. Ehk on selline legend liikvele läinud mõne Põhjasõja aegse ohvitseri matmiskoha järgi. Ilmselt sama legendi ajel on varanduseotsijad seal korduvalt kaevamas käinud. ("Raplamaa pärandkultuurist" 2007)

Asukoht


Ala ümbritseb madal kraav. Fotod: Tiina Gill

Toimetaja: TIINA GILL

Rosenthali kabel

16.01.18


Foto: Jürgen Kusmin

Velise mõisniku, von Rosenthali klassitsistlikus stiilis matmiskabel asuv Velisemõisa külas. Ehitatud 1824. Kabeli katus olevat Saksa ajal lõhutud ämbriteks.

Umbes 0,2 km kaugusel põhja suunas üle Velise jõe paikneb Velise mõisa hilisem, Maydellide suguvõsa kalmistu. Omaaegu oli kalmistute vahel otsetee, kuid praegu on sellel teel olnud sild hävinenud ja kalmistute vahel puudub otsetee.

"Velise Rosenthalide kadunud maailm", Raplamaa Sõnumid nr 23, 10. juuni 2015

Asukoht

 

Toimetaja: TIINA GILL

Theodor Lippmaa mälestuskivi

12.01.18


Rangu nõmm

 

Märjamaa vallas Rangu külast viis kilomeetrit loodes asub kuue ruutkilomeetri suuruse pinnaga Rangu nõmm, kuhu Tartu ülikooli botaanikaprofessor Teodor Lippmaa (1892-1943) rajas enne sõda loometsade uurimise statsionaari. Uudse metoodika järgi uuris ta seal põhjalikult metsakooslusi ja neid mõjutavaid ökoloogilisi tegureid. Rangu nõmm oli taimegeograafi ja taimefüsioloogia professori Teodor Lippmaa üks viimaseid väliuurimise alasid. Siin teostati uuringuid maa peal, samuti oli suure kuuse otsa ehitatud 22-meetri kõrgune vaatlusplatvorm. Suvise tööperioodi ajal elati lähedalasuvas Virita talus. Lippmaa surma tõttu poolelijäänud uuringud lõpetas tema õpilane bioloogiadoktor Liivia Reinomägi - Laasimer (1918-1988).

1977. aastal püstitati Eesti Looduskaitse Seltsi Märjamaa osakonna eestvõttel Rangu nõmmele mälestuskivi. (Valgu raamatukogu blogi)

Asukoht

 


Fotod: Tiina Gill

Kivil kiri: "Rangu loomets - prof. T. Lippmaa ökouurimise paik 1939" L. Laasimer "Loometsa ökoloogiast" Tartu, 1946. Kivi paigaldas ELKS Märjamaa osakond (esimees H. Jõgisalu) 13.08.1977. Kivi valis I. Paunmaa.

Toimetaja: TIINA GILL

Vana kirikutee

13.11.18

Vana kirikutee on pärandkultuuriobjekt Rangu hoiualal Männiku külas .
Foto: Tiina Gill. Pildistatud 4. novembril 2018

Vana kirikutee andmed

Asukoht

 

Toimetaja: TIINA GILL

Vana-Vigala ohvrihiis

16.01.18


Foto: Tiina Gill

Hiis asub Vigala jõe vasakul kaldal Vana-Vigala ja Tiduvere külade piiril nn Hiieoru serval Hiieoja suudmes oleval neemikul.

Hiiemets on segametsatukk (0,6 ha, valdavalt tammed), milles kesksel kohal on vana Hiiekuusk, mille all toimus ohverdamine veel 17.–19. sajandil. 19. sajandi keskel oli hiiemetsa keskseim puu vana tamm, mille õõnsusesse pärimuse järgi mahtunud kolm meest. Kuna rahvas pidas puud pühaks ja viis sinna ohvreid (värvilisi paelakesi, lõnga ja viljapäid), lasi mõis praost Carl Eduard Harteni pealekäimisel puu maha võtta.

Jaan Jung on oma teoses "Muinasajateadus eestlaste maalt" viitega H. Laipmannile Vigalast ja A. Reimannile Virtsust kirjeldanud nii: "Hiiekoht Vigala mõisa põllul jõekalda peal, kus üks väga ilus org olla. Puu olnud vanaduse pärast õõnes, kuhu kolm inimest võinud mahtuda, kuna ta pea ikka haljendanud. Nüüd olla ta känd veel alles ja selle ümber kuusetukk."

Vana-Vigala ohvrihiis on 20. sajandi lõpul saanud laiemalt tuntuks eekõige tänu Aleksander Heintalule ehk Vigala Sassile, kes tegutses 1985. aastani Vana-Vigala mõisa pargi hooldajana. Hiie suhtes teisel pool jõge asub vana Vigala Sassi loitsukivi.

Vana-Vigala ohvrihiis on 1998. aastast muinsuskaitse all.

Hiiekoha eest hoolitseb folklooriselts Kiitsharakad.

Asukoht

 


Foto: Asse Sauga

 

Toimetaja: TIINA GILL

Velise linnus (vanem)

12.01.18


Siin asus muinasaegne linnus. 

 

Kirjanik Mihkel Aitsam viitab oma romaanis "Hiislari tütar" (1940) siinsele jõe kõrgele kaldale kui muistse linnuse asukohale. 

Maydellide suguvõsa matmispaigast mõnisada meetrit lääne poole oli jõekaldal põlispuude keskel kaunis suveloss. Paiga nimeks oli Villa-Sepa. Siin olevat oma vanaduspäevi veetnud leskproua, paruness Maydell. Ehitanud olevat selle suvila aga parun J. A. von Rosenthal. Sajandi esimestel aastatel, kui kord teenijad omaette majas olnud, pääsenud nende käest tuli valla ja suvemaja põles maha. Samas paigas oli ka rehielamu ja tallid, kus peeti Paeküla postijaama hobuseid.

Kuna suvila asetses muistse Eesti linnuse kohal, kutsuti talu Linnusteks, olgugi, et ametlik nimi oli talul nagu suvilalgi Villa-Sepa. Arheoloogid on linnuse osas eitaval seisukohal. Seda pole ka uuritud. Olgugi, et aeg on teinud oma hävitustöö, on linnusele omased piirjooned veel praeguseni märgata.

Elamust saja meetri kaugusel metsas on kraaviga piiratud kandiline ala, mida rahvasuus teatakse Rootsi sõjaülikute matmispaigana, veidi edasi on väike metsalagendik liivaseljandikuga, mis kohapeal kannab kalme nime ja luid on siit liivakaevamisel sageli leitud. Sellest kalmest on juttu ka J. Jungi raamatus "Muinasajateadus eestlaste maalt III". (http://www.velise.ee/m6isad_files/velise.html

Samast kohast olevat läbi läinud 17.-19. saj Tallinn-Pärnu postimaantee.

("Raplamaa pärandkultuurist" 2007)

Asukoht

 


Fotod. Tiina Gill

Toimetaja: TIINA GILL

Vängla veski

23.01.18


Foto: Tiina Gill

Vängla küla huviväärsemad objektid on vana kivist vesiveskihoone koos paisuga ning vana karjamõisahoone

Vängla küla tekkis Velise jõe koolmekoha juurde. Varasem nimi oli Mullaste. Mullaste vesiveski kohta pärinevad varaseimad teated aastast 1556.

18. sajandi esimesest poolest on teateid küla piires kahe Vana-Vigala mõisale kuuluva karjamõisa kohta. Jõe põhjakaldal oli Vängla (Vengle; nimi tulnud ühe omaniku Schwengelni nimest) ja jõe lõunakaldal Keelitse (Kelitze) karjamõis. Keelitse karjamõisa hoonestu on nüüdseks hävinud.

Kultuurimälestiste riiklik register

Toimetaja: TIINA GILL