Avaste mägi; Avaste astang

9.01.18


Avaste mägi. Foto: Anne Aaspõllu

Avaste mägi on 23,9-meetrise absoluutkõrgusega seljandik Märjamaa valla edelaosas. Mägi on võetud 1973. aastal kaitse alla.

Seljandik hõlmab 2 ruutkilomeetrit ning sinna ulatuvad Avaste ja Kausi küla.

Mäe lääne- ja põhjapoolsed nõlvad on järsud ning moodustavad kulunud katkematu 3,3 km pikkuse astangu (Avaste astang), mille maksimaalne suhteline kõrgus ulatub 13 meetrini. Huviväärsed on siin-seal astangusse lõikuvad väikesed sälkorud. Avaste mäe astanguline nõlv on looduskaitse all. Avaste astang on Lääne-Eesti klindi sisemaapoolsemaid lõike.

Olemuselt on Avaste mägi Siluri ajastust pärit korallrahu, moodustudes tänapäeval Jaani lademe dolomitiseerunud merglist, mis allub hästi vee murendavale toimele. Avaste mägi kerkis maakerke tagajärjel Läänemere nõos olnud Antsülusjärvest laiuna, mille ühe kaldavööndi moodustas rannaastang. Hilisema maakerke tagajärjel meri eemaldus ning laid kasvas mandri külge.

Avaste mägi erineb pinnakatte ja taimestiku poolest tunduvalt muust Märjamaa valla edelaosa tasasest viirsavimaastikust. Mäest läänes paikneb ulatuslik Avaste soo.

Keskkonnaregister 
Asukoht

Toimetaja: TIINA GILL

Vinguta küla paemurd

9.01.18

19-20 saj. kasutusel olnud karjäär paemurdmiseks ühisomandina kohalike talunike poolt. Põrandataolise põhjaga, kasutati hiljem ka rahvapidude korraldamiseks. Vinguta karjäär on looduskaitse all.

Kaitse alla võeti Vinguta paemurd 1992. aastal kui geoloogiliselt huvitav paljand.
Objekti pindala on 1,2 ha. Keskpuntki koordinaadid: 58°54'6''N, 24°15'48''E

Keskkonnaregister
Asukoht kaardil

 

 

 

 

 


Fotod: Tiina Gill
 

Toimetaja: TIINA GILL