Põlli külavanem

30.05.18

Eli Laaser
tel 529 0723
eli.laaser@gmail.com

 

Toimetaja: TIINA GILL

Põlli küla

5.01.18

Põlli küla koduleht

 

Toimetaja: TIINA GILL

Rangu allikas koos Rangu rankadega

2.11.17


Siit saab alguse Rangu allikas Põlli külas

 

Asukoht
Rangu allikas koos Rangu rankadega on kantud keskkonnaregistrisse ning on kaitsealune objekt. Rangu karrid ehk rangad asuvad lubjakiviastangu pervel 50-100 m laiusel alal.

Karr on karstuvate kivimite pinna sisse tekkinud lahustumisuure. Nende sügavus on tavaliselt mõnest sentimeetrist kuni 2 meetrini. Enamasti on karrid tekkinud voolava vee toimel, harvem mere- või järvelainete toimel.

 

 


Fotod: Tiina Gill

Toimetaja: TIINA GILL

Varbola vanad rannamoodustised

16.11.17

Rannamoodustised pärinevad Balti jääpaisjärve ajast. Rannamoodustised võeti 1973. aastal kaitse alla (Varbola vanade rannamoodustiste kaitseala, ka: Varbola kaitseala; pindala 805,4 ha),  laiendati 1981. aastal. Kaitseala hõlmab ka Varbola linnuse maa-ala ning asub Põlli küla ja Risu-Suurküla aladel.

Aluspõhjalist kõrgendikku ümbritsevad kunagise Balti jääpaisjärve rannamoodustised, mis on teadusele vajalikud Läänemere arengu uurimisel. Balti jääpaisjärve varasema perioodi astang asub linnuse lääne- ja põhjajalamil ning kulgeb sealt edasi lõunapoole. Linnusekaevus paljandub 3-4 m sügavusel aluspõhja juuru lade. Linnusekaevu paljand on stratotüübiks Eesti siluri ladestu vanimale Varbola kihistule, mis mujal Eestis praktiliselt ei paljandu. Abrasiooniastangust kõrgemal asub rannavall, suhtelise kõrgusega 4-5 m. Kogu kõrgendiku lagi on pealt lainja reljeefiga, üksikute kuni 3 m kõrguste küngastega. Kogu ala üldlangus on lõuna suunas. Alal esineb rohkesti rändkive.

Keskkonnaregister

Asukoht

Toimetaja: TIINA GILL

Vardi looduskaitseala

13.12.17

Vardi looduskaitseala asub Vaimõisa, Põlli, Lümandu ja Purga küla aladel. Kaitseala pindala on 657,8 ha. Kaitseala moodustati selleks, et kaitsta haruldasi loometsakooslusi, vanu loodusmetsi ja vanu laialehiseid metsi.

Vardi looduskaitseala. Eesti Loodus nr 04/2004

Keskkonnaregister 
Asukoht

Toimetaja: TIINA GILL

Vetla Pühaallikas

31.10.17

Vetla Pühaallikas (ka Vetla Pihaallikas asub Põlli külas. Kaitse alla võeti 1981.
Asukoht
Keskonnaregister


Fotod. Tiina Gill

Toimetaja: TIINA GILL

Põlli

5.01.18


Foto: Tiina Gill

 


Varbola linnus. Foto: Enn Raav

Toimetaja: TIINA GILL