Protokollid

26.04.17

Ühinenud Märjamaa valla arengu- ja asjaajamisdokumentide ning töökordade ühtlustamiseks moodustatud valdkondlike komisjonide koosolekute protokollid:

- 06.03.2017 üldvalitsemise komisjoni protokoll nr 1
- 07.03.2017 sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni protokoll nr 1
- 09.03.2017 majanduskomisjoni protokoll nr 1
- 10.03.2017 kultuuri- ja noorsootöö komisjoni protokoll nr 1;
- 13.03.2017 hariduskomisjoni protokoll nr 1
- 21.03.2017 üldvalitsemise komisjoni protokoll nr 2 ;
- 21.03.2017 sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni protokoll nr 2;
- 23.03.2017 majanduskomisjoni protokoll nr 2;
- 24.03.2017 kultuuri- ja noorsootöö komisjoni protokoll nr 2 (pdf);
- 28.03.2017 hariduskomisjoni protokoll nr 2 (pdf) 
- 03.04.2017 üldvalitsemise komisjoni protokoll nr 3
- 03.04.2017 sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni protokoll nr 3;  
- 07.04.2017 kultuuri- ja noorsootöö komisjoni protokoll nr 3 (pdf)
- 11.04.2017 hariduskomisjoni protokoll nr 3 (pdf)
- 17.04.2017 sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni protokoll nr 4
- 18.04.2017 üldvalitsemise komisjoni protokoll nr 4  + protokolli LISA ;
- 20.04.2017 majanduskomisjoni protokoll nr 3 , doc
- 25.04.2017 hariduskomisjoni protokoll nr 4;

 

Märjamaa valla juhtkomisjoni koosolekute protokollid:

- 08.08.2016 protokoll nr 1 
- 12.08.2016 protokoll nr 2 
- 18.08.2016 protokoll nr 3
- 29.08.2016 protokoll nr 4 
- 30.08.2016 protokoll nr 5 
- 02.09.2016 protokoll nr 6 
- 05.09.2016 protokoll nr 7 
- 06.09.2016 protokoll nr 8
- 12.09.2016 protokoll nr 9 
- 19.09.2016 protokoll nr 10 
- 25.10.2016 protokoll nr 11  
- 07.11.2016 protokoll nr 12 
- 08.12.2016 protokoll nr 13 
- 13.02.2017 protokoll nr 14 (Märjamaa ja Vigala valla juhtkomisjonide ühiskoosolek) 

Kullamaa, Märjamaa ja Vigala valla ühinemisläbirääkimiste protokollid:

- 12.08.2016 protokoll nr 1;
- 24.08.2016 protokoll nr 2;
- 29.08.2016 protokoll nr 3;
- 30.08.2016 protokoll nr 4;
- 02.09.2016 protokoll nr 5;
- 05.09.2016 protokoll nr 6;
- 06.09.2016 protokoll nr 7;
- 13.09.2016 protokoll nr 8.
- 28.10.2016 protokoll nr 9

 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER