Purga külavanem

30.05.18

Tiit Linnamägi
tel 516 3177
tiit.linnamagi@mail.ee

 

Toimetaja: TIINA GILL

Purga vaigutuslank

21.11.18

 

Purga vaigutuslank on pärandkultuuri objekti nimekirja kantud kui eripärase kasutuseesmärgiga puistu. Vaiku on mändidelt kogutud juba ammustest aegadest. Selleks eemaldati osaliselt männikoor ja raiuti sinna karr: üks püstrenn ja sellest kummalegi poole kaldlõiked, mis meenutavad kalasabamustrit. Karri alla paigutati kogumisnõu, kuhu vaik nõrgus.

Pärandkultuuriobjekti andmed

Asukoht

 


Fotod: Tiina Gill

Toimetaja: TIINA GILL

Vardi looduskaitseala

13.12.17

Vardi looduskaitseala asub Vaimõisa, Põlli, Lümandu ja Purga küla aladel. Kaitseala pindala on 657,8 ha. Kaitseala moodustati selleks, et kaitsta haruldasi loometsakooslusi, vanu loodusmetsi ja vanu laialehiseid metsi.

Vardi looduskaitseala. Eesti Loodus nr 04/2004

Keskkonnaregister 
Asukoht

Toimetaja: TIINA GILL

Vardi hoiuala

15.06.18


Pildistatud 16. mail 2018. Foto: Tiina Gill

Pindala 24,4 ha. Vardi hoiuala kaitse-eesmärk on puisniitude, vanade laialehiste metsade ja rohunditerikaste kuusikute kaitse.

Keskkonnaregister 
Asukoht

 

Toimetaja: TIINA GILL

Purga

15.01.18

 

 

 

 

 


Fotod: Tiina Gill

Toimetaja: TIINA GILL