Märjamaa Kantsimägi

12.01.18


Kantsimägi.

Linnuse ase on arheoloogiamälestis ja pärandkultuuriobjekt. Asub endisest Märjamaa mõisast 450 m loode pool, tõustes astanguna 2-3 m võrra ümbrusest kõrgemale. Ida ja lõuna pool ei ole märgata linnuse aseme piiri eraldatavaid tunnuseid. Ovaalse kujuga õueala mõõtmed on 35x45 m. Idapoolses osas asub raudkividest kuhilik, läbimõõduga 10x12 m ja kõrgus on 1,5 m.

Asukoht

 

Fotod: Tiina Gill

Toimetaja: TIINA GILL

Põlde talu põlistamm

12.01.18

Põlde talu põlistamm on pärandkultuuri objekt Rangu külas. Tamme ümber on paekivist aed, mille on ladunud peremees Mauno Laurimaa.

Asukoht

 

Toimetaja: TIINA GILL

Theodor Lippmaa mälestuskivi

12.01.18


Rangu nõmm

 

Märjamaa vallas Rangu külast viis kilomeetrit loodes asub kuue ruutkilomeetri suuruse pinnaga Rangu nõmm, kuhu Tartu ülikooli botaanikaprofessor Teodor Lippmaa (1892-1943) rajas enne sõda loometsade uurimise statsionaari. Uudse metoodika järgi uuris ta seal põhjalikult metsakooslusi ja neid mõjutavaid ökoloogilisi tegureid. Rangu nõmm oli taimegeograafi ja taimefüsioloogia professori Teodor Lippmaa üks viimaseid väliuurimise alasid. Siin teostati uuringuid maa peal, samuti oli suure kuuse otsa ehitatud 22-meetri kõrgune vaatlusplatvorm. Suvise tööperioodi ajal elati lähedalasuvas Virita talus. Lippmaa surma tõttu poolelijäänud uuringud lõpetas tema õpilane bioloogiadoktor Liivia Reinomägi - Laasimer (1918-1988).

1977. aastal püstitati Eesti Looduskaitse Seltsi Märjamaa osakonna eestvõttel Rangu nõmmele mälestuskivi. (Valgu raamatukogu blogi)

Asukoht

 


Fotod: Tiina Gill

Kivil kiri: "Rangu loomets - prof. T. Lippmaa ökouurimise paik 1939" L. Laasimer "Loometsa ökoloogiast" Tartu, 1946. Kivi paigaldas ELKS Märjamaa osakond (esimees H. Jõgisalu) 13.08.1977. Kivi valis I. Paunmaa.

Toimetaja: TIINA GILL

Rangu küla

12.01.18


Rangu küla. Foto: Tiina Gill

 


Kuldkingad. Foto: Enn Raav

 


Tammiku talu aed. Foto: Tiina Gill

 


Allika talu allikal. Foto: Tiina Gill

 


Allika talu allikas. Foto: Tiina Gill

 

Toimetaja: TIINA GILL