Ranitsatoetuse taotlemine

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Alates 2016. a sügisest makstakse Märjamaa valla lastele, kes lähevad esmakordselt üldhariduskooli 1. klassi ranitsatoetust. Toetuse suuruseks on100 eurot. Selle saamiseks peab lapsevanem esitama Märjamaa Vallavalitsusele vormikohase taotluse. Taotlusi saab esitada kuni 30. septembrini.
 
Toetuse saamise tingimuseks on, et kooli minev laps ja vähemalt üks tema vanematest on rahvastiku registri andmetel 1. augusti seisuga registreeritud Märjamaa valla elanikuks. See, millise omavalitsuse kooli laps õppima asub, pole määrav. 


Kestvus

Taotluse rahuldamisel makstakse toetus välja 30 kalendripäevapäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

Õigusaktid

Vastutajad

Marge Viska, marge.viska@marjamaa.ee, tel 489 8845, 56214609.
Tõnu Mesila, tõnu.mesila@marjamaa.ee, tel 489 8841, 5305 7735.
Mirjam Aasma, mirjam.aasma@marjamaa.ee, tel 489 8851.

 

TAOTLEMINE ELEKTROONILISELT

Vajalikud sammud

Sisenege Märjamaa valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Märjamaa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.


Viide

 

TAOTLEMINE PABERVORMIL

Vajalikud sammud

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab kodulehelt või Märjamaa vallamajast. Vastuvõtuajad: E-N 8.00-12.00, 12.45-17.00, R 8.00-12.00, 12.45-15.45.


Vajaminevad dokumendid

Esitada isikut tõendav dokument.


Viide