Varbola vanad rannamoodustised

16.11.17

Rannamoodustised pärinevad Balti jääpaisjärve ajast. Rannamoodustised võeti 1973. aastal kaitse alla (Varbola vanade rannamoodustiste kaitseala, ka: Varbola kaitseala; pindala 805,4 ha),  laiendati 1981. aastal. Kaitseala hõlmab ka Varbola linnuse maa-ala ning asub Põlli küla ja Risu-Suurküla aladel.

Aluspõhjalist kõrgendikku ümbritsevad kunagise Balti jääpaisjärve rannamoodustised, mis on teadusele vajalikud Läänemere arengu uurimisel. Balti jääpaisjärve varasema perioodi astang asub linnuse lääne- ja põhjajalamil ning kulgeb sealt edasi lõunapoole. Linnusekaevus paljandub 3-4 m sügavusel aluspõhja juuru lade. Linnusekaevu paljand on stratotüübiks Eesti siluri ladestu vanimale Varbola kihistule, mis mujal Eestis praktiliselt ei paljandu. Abrasiooniastangust kõrgemal asub rannavall, suhtelise kõrgusega 4-5 m. Kogu kõrgendiku lagi on pealt lainja reljeefiga, üksikute kuni 3 m kõrguste küngastega. Kogu ala üldlangus on lõuna suunas. Alal esineb rohkesti rändkive.

Keskkonnaregister

Asukoht

Toimetaja: TIINA GILL