Russalu mõis

17.11.17

Russalu rüütlimõisast (saksa k Russal) on esimesed teated aastast 1586. Mõis kuulus enne Põhjasõda Uexküllidele ja Baranoffidele, hiljem Zoegedele, Manteuffelitele, Fersenitele, Meyendorffidele, Rosenitele, Schillingitele, Maydellidele, Zimmermannidele. Mõisa ühekorruseline lihtne kivist peahoone ehitati arvatavasti 18. saj lõpul – 19. saj alul. Hoone oli fassaadiga suunatud Kasari jõe suunas, kuhu peahoone keskteljele rajati aastatel 1847-1848 kivisild. Kaasajal on mõisa peahoone hävinud. Säilinud on mõned kõrvalhooned, 1920ndatel ehitatud koolimaja ning kaunis kolme kaaravaga kivisild.

Russalu mõis Eesti mõisaportaalis

Russalu mõis Kultuurimälestiste riiklikus registris

 


Russalu mõis

 


Russalu mõisa sild. Fotod: Riho Vjatkin

Toimetaja: TIINA GILL

Russalu sild

17.11.17

 
Russalu sild Kasari jõel. Riho Vjatkini foto

 

5 avaga paekivist võlvsild valmis 1847.-1848. a, pärimuse järgi oli ehitajaks Russalu mõisa omanik. Silla üldpikkus on 42 m, sõidutee laius 5,8 m. Ulatuslik remont tehti sillale 1934. a, mil üks äärmistest avadest kinni laoti. Sild on tänaseni säilinud ja kasutuses ning asub Vaimõisa-Nurme teel.

Russalu mõisa sild Kultuurimälestiste riiklikus registris

 


Foto: Tiina Gill

Toimetaja: TIINA GILL

Russalu külast

13.01.17

Russalu küla koduleht

 

 


F
otod: Tiina Gill

 


Vardi metskond. Foto: Peeter Paunmaa

Toimetaja: TIINA GILL