Vigala Osavallavalitsus avatud 2. juulist 20. juulini reedeti

2.07.18

Seoses töötajate puhkusega on Vigala Osavallavalitsus avatud 2.-20. juuli reedeti kella 8.00-15.45.
Elukoha- ja perekonnaseisutoiminguid saab teha Märjamaal.
Avaldusi ja kirju saab jätta vallavalitsuse ukse kõrval asuvasse postkasti.

Toimetaja: TIINA GILL

Vigala Osavallavalitsus võtab tööle tugispetsialisti

29.06.18

Vigala Osavallavalitsus kuulutab välja konkursi tugispetsialisti (eripedagoog-logopeed) 0,5 ametikoha täitmiseks.

  • tööle asumise aeg 1.september 2018
  • vajalik vähemalt eripedagoogi haridus
  • töö toimub Kivi-Vigala ja Vana-Vigala põhikoolides ning Kivi-Vigala ja Vana-Vigala lasteaedades
  • vajalik B- kategooria juhilubade olemasolu

Tööülesannete täitmiseks saab kasutada ametiautot.

 

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 30. juuliks 2018 aadressil Sääla tee 8/8, Kivi-Vigala küla, Märjamaa vald, 78001 Raplamaa või e-postile: vigala@vigala.ee

Täiendav info: vigala@vigala.ee; 489 4777

Toimetaja: TIINA GILL

3. juulist kuni 30. juulini on Osta.ee-s avatud Vana-Vigala külas Kirsiaia 3 krt 1-6 oksjonid

2.07.18
Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa valla Kivi–Vigala ja Vana-Vigala Põhikool vajavad uusi õpetajaid

8.05.18

Märjamaa valla Kivi –Vigala ja Vana-Vigala Põhikool kuulutavad välja konkursi vene keele õpetaja ametikoha täitmiseks alates 1. septembrist 2018 (tööleasumisega 21. augustil).

Need kaks põhikooli asuvad teineteisest 12 km kaugusel. Töökoormus Kivi-Vigala Põhikoolis on 9 tundi nädalas, Vana-Vigala Põhikoolis 13 tundi nädalas, kokku nädala koormus 22 tundi.

Vana-Vigala Põhikool ootab lisaks oma meeskonda

  • kunstiõpetajat – 6 tundi
  • kehalise kasvatuse õpetajat – 10-14 tundi +ringitunnid
  • inglise keele õpetajat – 6 tundi (käitumisprobleemidega õpilaste klassidele)

 

Kivi-Vigala Põhikool ootab lisaks oma meeskonda

  • bioloogia, geograafia ja  loodusõpetuse õpetajat – 12 tundi

 

Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 15. juuniks 2018 kivivigala.pohikool@marjamaa.ee või vanavigala.pohikool@marjamaa.ee.

Täiendav info: Kivi-Vigala Põhikooli direktor Kristine Niit tel 5185261, Vana-Vigala Põhikooli direktor Margit Liira tel 5330 5966

Vt lisaks www.kivi-vigala.edu.ee ja www.vana-vigala.edu.ee

Toimetaja: TIINA GILL
19.06.18
Toimetaja: TIINA GILL

Pakendikonteinerite kasutusest Pargi 1 ja Pargi 2 Vana-Vigalas

13.04.18

Vana-Vigala külas Pargi 1 ja Pargi 2 viidi segapakendikonteinerite kõrvalt ära paberpakendikonteinerid. See tähendab, et nüüdsest ka kõik paber- ja papp-pakendid võib panna alles jäänud konteinerisse, kuigi konteineril selliseid kirju pole. Kindlasti pole need konteinerid mõeldud aga vanapaberile (vaid ainult pakenditele). Vanapaberi jaoks saavad korterelamud tellida vajadusel eraldi konteineri.

Palun elanikel teada anda nimetatud konteinerite ületäitumisest vigala@vigala.ee. Vajadusel suhtleme pakendiorganisatsiooniga nende konteinerite suuremate konteinerite vastu välja vahetamiseks või tihedamaks veosageduseks.

 

Üks TVO avalik segapakendikonteiner asub asulas veel Pikk t 5 töökodade juures.

Kõikjal mujal vallas võib kollastesse pakendikonteineritesse panna kõiki liike pakendeid (sh paber- ja papp-pakendid) olenemata konteineritel olevatest kirjadest.

Toimetaja: TIINA GILL

Sõidame Märjamaale ujuma!

4.04.18

Märjamaa ujula on Vigala rahva päralt alates kell 19.00-20.30 järgmistel teisipäevadel:

10. aprill 2018
24. aprill 2018

Buss väljub Kivi-Vigala Põhikooli eest 18.15, Vana-Vigala bussijaamast 18.30.
Bussisõit maksab 2,5 eurot.

Info ja eelregistreerumine bussisõiduks tel 489 4777 või  526 9841 Ilme Roosi.

Toimetaja: TIINA GILL

2018. a sõidukulude toetus huviringidesse ligipääsuks

24.04.18

24. jaanuaril toimus vallavalitsuse istung, kus kinnitati Märjamaa valla huvihariduse ja huvitegevuse 2018. a kava. Kava üks põhieesmärk on huviringidesse ja huvikoolidesse ligipääsu parandamine. Kuna eelmisel aastal koostati endise Vigala ja Märjamaa territooriumite kohta kavad eraldi ja kavades nähti transpordiks ette erinevad summad, siis toimub 2018. aastal transpordikulude kompenseerimine Vigalas ja Märjamaal erinevalt. Toetus puudutab neid endise Vigala valla territooriumil elavaid noori, kes käivad ühistranspordiga või vanema autoga kõikjal nii praegustes kui ka uutes loodavates huviringides. Endise Märjamaa valla osas puudutab toetus Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolis ning jalgpallikooli ja korvpallikooli trennides käivaid lapsi.

Vallavalitsus kinnitas mõlema territooriumi osas transpordikulude kompenseerimise korra. Toetuse saamise põhimõtted on samasugused. Järgmisel aastal hakkab kompenseerimine kogu vallas ühtmoodi toimuma.

Valla esimene eelistus on ringidesse valla tellitud transpordiga ligipääsu korraldamine, aga kus see pole võimalik või otstarbekas, ongi lahenduseks toetus. Toetuse saamiseks peab noor (7-19 aastane) elama huviringi toimumise kohast vähemalt 3 km kaugusel. Tegemist peab olema riigi või omavalitsuse korraldatud huvikooli, ringi või trenniga või erasektori trenniga, mida korraldab vastavat kvalifikatsiooni omav treener või asutus ja kus ringis käijate kohta peetakse ka arvestust.

Toetus puudutab perioodi 01. jaanuar 2018. a – 20. detsember 2018. a. Toetuse saamiseks tuleb vanemal või noorel pidada arvestust kehtestatud blanketil ja toetust makstakse välja 1 kord kvartalis. Vigala korra järgi täidetud taotlusi menetleb Vigala Osavallavalitsus, Märjamaa kavas toetatavate ringide osas tehtud taotluseid menetleb Märjamaa Vallavalitsuse kantselei. Taotlused tuleb esitada hiljemalt 5. aprillil, 5. juulil, 5. oktoobril ja 20.detsembril.

Toetust taotletakse ja trennide kohta peetakse arvestust kehtestatud blanketil, mida peetakse iga lapse ja iga trenni kohta eraldi. Kui üks laps käib näiteks korvpallitrennis ja teine Märjamaal muusikakoolis, tuleb täita 2 blanketti. Kui ühte last viiakse 2 erinevasse trenni, siis peetakse arvestust 2 blanketil ja tehakse 2 taotlust. Kui 2 last viiakse ühte trenni või 2 samaaegsesse erinevasse trenni ühes kohas, siis vanem valib, milline laps ja mis trenn arvesse läheb (ühe sõidu eest topelt toetust taotleda ei ole lubatud). Täisealine noor täidab blanketi ise ja võib kasutada isiklikku või tema kasutatavat sõiduautot.

Kui laps käib trennis liinibussiga, siis makstakse toetust bussipiletite hinna ulatuses. Kui laps käib trennis vanema autoga või täisealine noor oma autoga, siis vahemaa elukoha ja trenni vahel määratakse valla töötaja poolt Google Maps rakendusega (lühim tee kodust huviringi). Igas kuu jooksul kompenseeritav maksimumsumma on lapse kohta 50 eurot. Ühe sõidukilomeetri eest makstakse toetust 10 senti. Treener, ringijuht või huvikooli õpetaja kinnitab oma allkirjaga blanketil näidatud trennides viibitud kordade arvu.

Kordame: oluline on see, et toetust ei maksta topelt ja iga trenni või järjest toimuvate trennide kohta makstakse ikka ainult 1 sõit edasi-tagasi. Ka juhul, kui vanem käib ise vahepeal kodus, makstakse ikka üks edasi-tagasi sõit. NB! Kui trenni on korraldatud bussiring, mis möödub lapse elukohast, siis oma transpordile toetust taotleda ei saa.

Juhul, kui kavas ette nähtud vahendid aasta jooksul otsa saavad, teavitatakse sellest vallalehes ja lõpetatakse toetuse maksmine. Juhul kui toetussummaks on taotlusvoorus vähem raha kui on taotluseid, vähendatakse kõigil taotlejatel toetussummat (näiteks 10 sendi asemel makstakse 8 senti kilomeetri kohta).

N1 Vanem viib oma autoga last Märjamaa keskusest muusikakooli juurde. Vahemaa on alla 3 km ja toetust taotleda ei saa. Juhul kui lastele on korraldatud ühistransport, siis ka lähemal kui 3 km elavad lapsed saavad ühistranspordiga tasuta trenni (n Vana-Vigalas Jaamast Mõisa).

N2 Vanem viib 2 last Kesk-Vigalast Märjamaale toimuvatesse (erinevatesse) trennidesse, mis toimuvad samal ajal/järjest. Sel juhul täidetakse toetuse blankett vaid ühe lapse kohta, vanem ise valib, kelle kohta ta arvestust peab. Kui vanem käib ise vahepeal kodus, siis ühe trenni (järjestikuste trennide) kohta kompenseeritakse ikka 1 edasi-tagasi sõit.

N3 Vanem viib ühte last Kivi-Vigalasse maadlustrenni ja teist last Pärnu-Jaagupisse muusikakooli. Vanem peab kumbagi lapse kohta eraldi arvestust ja täidab kumbagi lapse kohta eraldi toetuse taotluse. Kumbagi lapse osas on piirmäär 50 eurot kuus. NB! Juhul kui trennidesse viimine toimub ühe sõiduga, siis vanem peab arvestust ainult kaugema sõidu kohta.

N4 Laps läheb trenni liinibussiga ja vanem toob ta tagasi autoga. Mõlemat sõitu ei kompenseerita. Kuna 1 trenni kohta on võimalik kompenseerida 1 edasi-tagasi sõit, on vanemal mõistlik arvestuses näidata auto kasutamist (bussipileteid ei esita ja bussitransporti ei näita).

N5 Vana-Vigalas elav vanem viib samal ajal ühte last Kivi-Vigalasse trenni ja teist Märjamaale trenni. Tagasi sõites võtab ta ka Kivi-Vigalast lapse peale. Vanem ei näita sel juhul 2 edasi-tagasi sõitu, vaid kaugema (Märjamaale) edasi-tagasi sõidu. (blanketile märgitakse põhjus, miks Märjamaa sõit toimub Kivi-Vigala kaudu, mitte lühimat teed pidi).

 

Huvihariduse omandamisel 2018. a tehtud sõidukulu toetuse taotlus 

Toimetaja: TIINA GILL