Lumetõrjetööde teostajad

29.11.18
  1. Vana-Vigala piirkond – OÜ Able Grupp, Mirgo Seisonen tel 521 8558, e-post mirgo@able.ee
  2. Kivi-Vigala piirkond – FIE Erki Plamus, Erki Plamus telefon 566 6698,  e-post erkiplamus@gmail.com
Vigala teede hoolduse eest vastutav isik on Arvo Roosi, tel 5691 9868, e-post arvo@vigala.ee
Toimetaja: TIINA GILL
8.01.19
Toimetaja: TIINA GILL
4.01.19
Toimetaja: TIINA GILL
3.01.19
Toimetaja: TIINA GILL

Pakendikonteinerite kasutusest Pargi 1 ja Pargi 2 Vana-Vigalas

13.04.18

Vana-Vigala külas Pargi 1 ja Pargi 2 viidi segapakendikonteinerite kõrvalt ära paberpakendikonteinerid. See tähendab, et nüüdsest ka kõik paber- ja papp-pakendid võib panna alles jäänud konteinerisse, kuigi konteineril selliseid kirju pole. Kindlasti pole need konteinerid mõeldud aga vanapaberile (vaid ainult pakenditele). Vanapaberi jaoks saavad korterelamud tellida vajadusel eraldi konteineri.

Palun elanikel teada anda nimetatud konteinerite ületäitumisest vigala@vigala.ee. Vajadusel suhtleme pakendiorganisatsiooniga nende konteinerite suuremate konteinerite vastu välja vahetamiseks või tihedamaks veosageduseks.

 

Üks TVO avalik segapakendikonteiner asub asulas veel Pikk t 5 töökodade juures.

Kõikjal mujal vallas võib kollastesse pakendikonteineritesse panna kõiki liike pakendeid (sh paber- ja papp-pakendid) olenemata konteineritel olevatest kirjadest.

Toimetaja: TIINA GILL