Teenistujate puhkused

27.02.18

Puhkusel viibivate teenistujate asendajate kohta saab infot telefonilt 489 8851

 


Teenistuskoha nimetus

Nimi

Puhkus

Vallavolikogu sekretär Janika Liländer

 

Vallavanem Villu Karu

29.01.2018-03.02.2018

Abivallavanem

Triin Matsalu

26.02.2018-02.03.2018

Info- ja välissuhete spetsialist Tiina Gill

 

Rahandusosakonna juhataja

Lea Laurits

 

Pearaamatupidaja

Enna Ots

 

Juhtivraamatupidaja

Reet Averin

 

Finantsist - raamatupidaja

Lembe Lindsalu

 

Vallasekretär

Maigi Linna

27.12.2017-05.01.2018

Kantseleispetsialist

Jaana Unga

 

Personalispetsialist

Merle Mets

 

Registrisekretär

Mirjam Aasma

 

Märjamaa Nädalalehe toimetaja

Reet Saar

 

Õigusnõunik Evi Rooda  

Haldussosakonna juhataja

Margus Vaher

 

Planeerimise ja maakorralduse spetsialist Katrin Kalmus  

Ehitusspetsialist

Helgi Tammaru

 

Keskkonnaspetsialist Greta Neidre  

Keskkonnaspetsialist teede küsimustes

Mati Erik

 

Geoinfospetsialist

Kirsti Mau

03.01.2018-07.01.2018

Järelvalvespetsialist Liina Valler  

Sotsiaalosakonna juhataja

Marge Viska

 

Lastekaitsespetsialist

Sirje Praks

 

Sotsiaaltööspetsialist Katrin Aasamaa  
Sotsiaaltööspetsialisti vaba ametikoha ajutine asendaja Egela Eensalu  
IT-spetsialist Ardo Tilk  
Majandusspetsialist Gert Laidsaar  
Ehitusinsener Tiiu Pippar  
VIGALA OSAVALLAVALITSUS    
Osavalla vanem Priit Kärsna

 

Pearaamatupidaja Anette Kuusik

 

Vanemraamatupidaja Helvi Tondi  
Sotsiaaltööspetsialist Ilme Roosi  
Ehitusnõunik Fred Puusepp  
Registripidaja-asjaajaja Maiu Haljas  
 

 

Toimetaja: TIINA GILL