Teenused

9.02.17

Lastega perede abistamise eesmärgil korraldab ja koordineerib sotsiaalosakond erinevaid tugiteenuseid perede toimetuleku soodustamiseks:

Raplamaa Psühholoogiateenistus 489 4310
Raplamaa Rajaleidja keskus 5886 0711
Erapolikliinik Praxis OÜ 485 6263
Raplamaa haigla 484 4050

  • Teenused hariduse ja muu toimetuleku erivajadusega lastele

Raplamaa Rajaleidja keskus

Toimetaja: TIINA GILL