Müügis olev vara

20.04.18

Kui mõni allnimetatud objektidest huvi pakub, võtke palun ühendust õigusnõunik Evi Roodaga telefonil 5305 6895 või e-postil evi.rooda@marjamaa.ee.

  • Raua tn 10 kinnistu Märjamaa alevis (kinnistu registriosa nr 1780837, katastritunnus 50501:010:0004, majandusliku otstarbega tootmishoonete maa, pindala 8301 m², kinnistu on hoonestatud: katlamaja (ehitisregistri kood 109025745) ja ülepumpla hoone (ehitisregistri kood 109025746) ning kinnistul paikneb N.R.Energy OÜ-le kuuluv kaugkütte torustik). Viimatisel  enampakkumisel (13.04.2018) oli alghinnaks 8000 eurot.

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER