Müügis olev vara

5.01.17

Kui mõni allnimetatud objektidest huvi pakub, võtke palun ühendust õigusnõunik Evi Roodaga telefonil 5305 6895 või e-postil evi.rooda@marjamaa.ee.

  • Sõeru kinnistu Võeva külas (registriosa nr 3523837, katastritunnus 50404:002:0242, pindala 11992 m2, 100% elamumaa, kinnistul asuvad amortiseerunud elamu ja kõrvalhoone); viimatisel enampakkumisel (22.04.2016) oli alghinnaks 3 000 eurot.

  • Raua tn 10 kinnistu Märjamaa alevis (kinnistu registriosa nr 1780837, katastritunnus 50501:010:0004, majandusliku otstarbega tootmishoonete maa, pindala 8301 m², kinnistu on hoonestatud: katlamaja (ehitisregistri kood 109025745) ja ülepumpla hoone (ehitisregistri kood 109025746)); viimatisel enampakkumisel (22.04.2016) oli alghinnaks 56 100 eurot

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER