Tolli külavanem

30.05.18

Elle Vesinurm
tel 5662 2929
ellevn@hot.ee

 

Toimetaja: TIINA GILL

Pilkuse maastikukaitseala

21.11.18

Pilkuse maastikukaitseala Pilkuse maastikukaitseala asub Vana-Vigalast kirdes ja Teenusest kagus. Paikneb Tiduvere, Vana-Vigala, Teenuse ja Tolli külade aladel.

Kaitse all 1992. aastast alates (1992. aastast sookaitsealana ja 2004. aastast maastikukaitsealana). Pilkuse maastikukaitseala pindala on 479,6 ha.

Eesmärgiks on soomaastiku (Pilkuse raba), erinevate sootüüpide, nende elustiku ja kaitsealuste liikide elupaikade kaitse.

Soo tekkis järve soostumisel. Peamiselt on tegu lage- ja puisraba ning siirdesooga. On olemas älved, laukad puuduvad. 

Keskkonnaregister 
Asukoht

 


Pildistatud 16. mail 2018. Fotod: Enn Raav

 
Vahelmine huulhein (Drosera intermedia). Fotod: Tiina Gill
Pildistatud 22.07.2018

Toimetaja: TIINA GILL

Tolli sild

7.12.18

Tolli sild asub Laiaru teel Tolli külas üle Kasari jõe.

Silla pikkus on 30,8 meetrit.

Asukoht


Fotod: Tiina Gill. Pildistatud 17.03.2018


Foto: Enn Raav. Pildistatud 17.03.2018

Toimetaja: TIINA GILL

Tolli küla

13.01.17


Sild üle Kasari jõe. Foto: Enn Raav


Vaade Kasari jõele Tolli ja Urevere küla ühendavalt sillalt. Foto: Heino Resik


Kuuda Hooldekodu - Kaunis Ettevõte 2016. Foto: Tiina Gill


Kuuda Hooldekodu - Kaunis Ettevõte 2016. Foto: Tiina Gill


Tolli küla - Aasta Küla 2016. Foto: Tiina Gill


Tolli küla - Aasta Küla 2016. Foto: Tiina Gill


Tolli külaplats. Foto: Tiina Gill


Tolli külaplats. Foto: Tiina Gill

Kõige värskemat infot Tolli külas ja külaplatsil toimuva kohta saad siit

Toimetaja: TIINA GILL

Tolli küla tegemisi 2012. aastal

13.01.17

Tolli küla käis õppepäeval Eesti sookaitsealadel 14.- 15. juulil 2012 ja pidas pannkoogipidu 18. augustil 2012.

Eesti sookaitsealade õppepäeva rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Vaata pildigaleriid siit

 

Toimetaja: TIINA GILL