Märjamaa bussijaam. Foto Tiina Gill

VAATA JOEL TAMMETI AEROPANORAAMI MÄRJAMAA ALEVIST

Vallavanema nädalakava

T 24. mail kell 10.30 Noortekeskuse juhataja konkursi komisjoni koosolekul
K 25. mail kell 9.00 Vallavalitsuse istungil
                   kell 15.00 külastamas lasteaeda Karikakar
N 26. mail kell 10.00 Raplamaa Omavalitsusliidu täiskogu istungil
L 28. mail kell 10.00 Raplamaa laulu- ja tantsupeol
P 29. mail kell 14.00 Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli lõpuaktusel

13.04.15

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – maksumaksja, kes Sa ei ole oma elukohaks registreerinud Märjamaa valda! Kutsume üles mõtlema, kuhu ja milleks kulub Sinu töötasult makstav tulumaks.

Eesti Vabariigis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt on füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks seotud selle isiku rahvastikuregistris registreeritud elukohajärgse omavalitsusega. See tähendab, et osa arvestatud tulumaksust laekub sellele kohalikule omavalitsusele, kuhu maksumaksja on deklareerinud oma elukoha. Füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks on üks suuremaid kohaliku omavalitsuse tuluallikaid, seega on omavalitsus otseselt huvitatud selle laekumisest. Maksutuludest laekuvaid summasid kasutatakse omavalitsuse poolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete, terviserajatiste käigushoidmiseks; sotsiaalvaldkonna ja noorsootöö, huvihariduse ning –tegevuse toetamiseks; ning kõigi muude seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

Kui Sa elad Märjamaa vallas, siis teeb kohalik omavalitsus ka Sinu heaks kulutusi meie valla ühisest rahakotist. Tee heategu - registreeri oma elukoht Märjamaa valda ja Sa oled panustanud nii enda kui teiste heaks!

Registreeri oma elukoht siin

Toimetaja: TIINA GILL

Külaskäik Cesvaine valda

Statistika

Rahvaarv: 6593 (M 3305, N 3288) (seisuga 1.04.2016)
Pindala: 872 km²
Suurim asula: Märjamaa alev (2748)
Koole: 3