Päikeseloojang Kasari jõe ääres Kohatu külas. Foto: T. Gill
 


TULEMUSED

 

MÄRJAMAA VALD SOOVIB TÄNADA OMA TUBLIMAID

24. veebruaril saab Eesti Vabariik 99-aastaseks. Sel puhul soovib Märjamaa vald tänukirjaga tänada oma paremaid poegi ja tütreid vabariigi aastapäeva eel toimuval piduõhtul. Ilmselt tunneb igaüks meist kedagi, kes oleks seda kõrget tunnustust väärt. Seepärast kutsume märjamaalasi üles mõtlema oma kaaslastele, leidma üles tublimad ning esitama nad valla tänukirjaga tunnustamiseks.

Enne kandidaadi esitamist palume tutvuda Märjamaa valla tunnustamise avaldamise korraga.

Esitatud kandidaate kaalub vallavalitsus, otsus langetatakse poolthäälteenamusega.

Ettepanekud palume saata 25. jaanuariks Märjamaa Vallavalitsusse (Tehnika 11, 78304 Märjamaa) või e-postiga: marjamaa@marjamaa.ee.

Info telefonil: 489 8855, 5621 4608.

Sulu küla pillimees ja küla sõber 2016 - Aksel Viisut

19.01.2017

MTÜ Raplamaa Külade Liit tunnustas reedel, 13. jaanuaril põlist Sulu küla elanikku ja pillimeest Aksel Viisutit tiitliga "Küla sõber 2016". Kõik, kes on väärika mehega kokku puutunud, võivad tõenäoliselt kinnitada, et sellist nimetust ta väärib. M...  Loe edasi »

Vallavanema nädalakava

R 20.01 kell 10.00 innovatsiooni teemalisel koolitusel Reius
L 21.01 kell 19.00 Märjamaa rahvamaja juubeli tähistamisel

13.04.15

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – maksumaksja, kes Sa ei ole oma elukohaks registreerinud Märjamaa valda! Kutsume üles mõtlema, kuhu ja milleks kulub Sinu töötasult makstav tulumaks.

Eesti Vabariigis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt on füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks seotud selle isiku rahvastikuregistris registreeritud elukohajärgse omavalitsusega. See tähendab, et osa arvestatud tulumaksust laekub sellele kohalikule omavalitsusele, kuhu maksumaksja on deklareerinud oma elukoha. Füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks on üks suuremaid kohaliku omavalitsuse tuluallikaid, seega on omavalitsus otseselt huvitatud selle laekumisest. Maksutuludest laekuvaid summasid kasutatakse omavalitsuse poolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete, terviserajatiste käigushoidmiseks; sotsiaalvaldkonna ja noorsootöö, huvihariduse ning –tegevuse toetamiseks; ning kõigi muude seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

Kui Sa elad Märjamaa vallas, siis teeb kohalik omavalitsus ka Sinu heaks kulutusi meie valla ühisest rahakotist. Tee heategu - registreeri oma elukoht Märjamaa valda ja Sa oled panustanud nii enda kui teiste heaks!

Registreeri oma elukoht siin

Toimetaja: TIINA GILL

28. detsembril allkirjastasid Märjamaa ja Vigala valla esindajad ühinemislepingu