Velisemõisa. Foto: Tiina Gill
 

Tori hobuste pidupäev Inglistel!

25.06.2018

Suur rõõm on teada, et meie Vabariigi sajandal sünnipäeva aastal kogunevad ilusad tori hobused oma pidupäeva tähistama Inglistele. Oodata on päevakangelasi üle kogu Eesti nagu alati. Neid toredaid hobuseid pole küll palju, aga kes kohal, need on t...  Loe edasi »

Vallavanema nädalakava

25.06-15.07 vallavanem puhkusel. 25.06-27.06 ja 9.07-15.07 asendab rahandusosakonna juhataja Lea Laurits, 28.06-8.07 asendab abivallavanem Triin Matsalu.

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – maksumaksja, kes Sa ei ole oma elukohaks registreerinud Märjamaa valda! Kutsume üles mõtlema, kuhu ja milleks kulub Sinu töötasult makstav tulumaks.

Eesti Vabariigis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt on füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks seotud selle isiku rahvastikuregistris registreeritud elukohajärgse omavalitsusega. See tähendab, et osa arvestatud tulumaksust laekub sellele kohalikule omavalitsusele, kuhu maksumaksja on deklareerinud oma elukoha. Füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks on üks suuremaid kohaliku omavalitsuse tuluallikaid, seega on omavalitsus otseselt huvitatud selle laekumisest. Maksutuludest laekuvaid summasid kasutatakse omavalitsuse poolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete, terviserajatiste käigushoidmiseks; sotsiaalvaldkonna ja noorsootöö, huvihariduse ning –tegevuse toetamiseks; ning kõigi muude seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

Kui Sa elad Märjamaa vallas, siis teeb kohalik omavalitsus ka Sinu heaks kulutusi meie valla ühisest rahakotist. Tee heategu - registreeri oma elukoht Märjamaa valda ja Sa oled panustanud nii enda kui teiste heaks!

Registreeri oma elukoht siin

Arvo Valtoni "Üks päev Ivo Schenkenbergi elust" esitlus 31.05.2018

Statistika

Rahvaarv: 7707 (M 3912, N 3795) (seisuga 1.6.2018)
Pindala: 1163,52 km²
Suurim asula: Märjamaa alev (2664)
Koole: 5
Lasteaedu: 7
Külasid: 112
Huvikoole: 1

25.06.18
Toimetaja: TIINA GILL