Joosva allikas Paekülas. Foto: Anne Aaspõllu

 

KAASAV EELARVE
Märjamaa valla 2017. aasta kaasava eelarve ettepanekuid saab esitada
01. – 31. oktoobrini 2016.
Ettepanekud tuleb esitada Märjamaa Vallavalitsusele tavapostiga Tehnika 11, 78304, Märjamaa alev või e-postigamarjamaa@marjamaa.ee
Rohkem infot siit

Vallavanema nädalakava

N 27.10 kell 09.00 Raplamaa Omavalitsusliidu täiskogu istungil Raplas
               kell 12.00 Rapla maakonna arengufondi nõukogu koosolekul
                                  Raplas
               kell 16.00 haldusreformi teemalisel koosolekul
R 28.10 kell 10.00 haldusreformi juhtkomisjoni koosolekul Kullamaal

13.04.15

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – maksumaksja, kes Sa ei ole oma elukohaks registreerinud Märjamaa valda! Kutsume üles mõtlema, kuhu ja milleks kulub Sinu töötasult makstav tulumaks.

Eesti Vabariigis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt on füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks seotud selle isiku rahvastikuregistris registreeritud elukohajärgse omavalitsusega. See tähendab, et osa arvestatud tulumaksust laekub sellele kohalikule omavalitsusele, kuhu maksumaksja on deklareerinud oma elukoha. Füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks on üks suuremaid kohaliku omavalitsuse tuluallikaid, seega on omavalitsus otseselt huvitatud selle laekumisest. Maksutuludest laekuvaid summasid kasutatakse omavalitsuse poolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete, terviserajatiste käigushoidmiseks; sotsiaalvaldkonna ja noorsootöö, huvihariduse ning –tegevuse toetamiseks; ning kõigi muude seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

Kui Sa elad Märjamaa vallas, siis teeb kohalik omavalitsus ka Sinu heaks kulutusi meie valla ühisest rahakotist. Tee heategu - registreeri oma elukoht Märjamaa valda ja Sa oled panustanud nii enda kui teiste heaks!

Registreeri oma elukoht siin

Toimetaja: TIINA GILL

Fotopäevad 20.-21. mai 2016 Märjamaa vallas