Velise. Foto: Tiina Gill


22. ja 23. oktoobril ei saa Märjamaa Vallavalitsuses teha perekonnatoiminguid.

9. oktoobrist 2019 ei saa teha Vigalas perekonnatoiminguid, kuna registripidaja-asjaajaja on haiguslehel.
Palun pöörduge Märjamaa vallavalitsusse!

 

Alates 1. juulist 2019 võtab Märjamaa Vallavalitsus vastu ainult masinloetavaid arveid läbi operaatori.
Arvetel palume märkida kontaktisiku nimi, kes kauba või teenuse tellis.

— — 

Sotsiaalkindlustusamet avas esimese proaktiivse avaliku teenuse
 

Vallavanema nädalakava

Esmaspäev, 21. oktoober
           kell 8.30-10.00 arenguvestlus
           kell 14.00 EV aastapäeva toimkonna arutelu
           
Teisipäeva, 22. oktoober
           kell 9.00 arenguvestlus 
           kell 10.30 spordivaldkonna esindjajatega nõupidamisel 
           kell 16.00 Märjamaa valla spordikeskuses

Neljapäev, 24. oktoober  reede, 25. oktoober

           Harju, Pärnu, Rapla ja Järva turvalisuse nõukogu koostööseminaril Toosikannul

Laupäev, 26. oktoober
           Vana-Vigala rahvamaja 30. aastapäeval

Abivallavanema nädalakava

Neljapäeva, 24. oktoober

           kell 10.00 lasteaed Pillerpall ehitustööde koosolekul
           kell 12.00 TÕN Raplamaa tänuüritusel

Reede, 25. oktoober 

          Õppepuhkusel

 

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

 

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!

Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!

 

Brave Kids Märjamaal