Velise. Foto: Tiina Gill
 


9. oktoobrist 2019 ei saa teha Vigalas perekonnatoiminguid, kuna registripidaja-asjaajaja on haiguslehel.
Palun pöörduge Märjamaa vallavalitsusse!

 

Alates 1. juulist 2019 võtab Märjamaa Vallavalitsus vastu ainult masinloetavaid arveid läbi operaatori.
Arvetel palume märkida kontaktisiku nimi, kes kauba või teenuse tellis.

— — 

1. juulist 2019 muutus surma registreerimine
 

Vallavanema nädalakava

Esmaspäev, 14. oktoober
           kell 9.00-10.30 arenguvestlust läbi viimas 

Teisipäeval, 15. oktoober
           kell 14.30 vallavolikogu istungil Valgus 

Kolmapäev, 16. oktoober
           kell 9.00 vallavalitsuse istungil
           kell 13.00-16.30 kohtumisel EAS Turismiarenduskeskuse juhi Margus Sameliga Raplas

Neljapäev, 17. oktoober  reede, 18. oktoober
           välislähetuses Läti Vabariigis, Cesvaines

Abivallavanema nädalakava

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

 

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!

Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!

 

Brave Kids Märjamaal