Karikakrapõld Rangu külas

 

MÄRJAMAA VALLA ELANIKUD!

Palun andke teada meie valla kaunitest koduümbrustest 15. juuliks aadressil marjamaa@marjamaa.ee

Pärast seda läheb komisjon ringsõidule ja tavapäraselt tunnustatakse kaunimate kodude omanikke folgi avamisel.

 

VAATA JOEL TAMMETI AEROPANORAAMI MÄRJAMAA ALEVIST

Vallavanema nädalakava

E 27. juunil kell 09.00 Lasteaedade juhataja konkursi komisjoni koosolekul
                      kell 10.00 Märjamaa Haigla AS nõukogu koosolekul
                      kell 13.00 Varbola rahvamajas kohtumisel
T 28. juunil kell 15.00 Tänavakaubanduse teemalisel koosolekul
K 29. juunil kell 09.00 Vallavalitsuse istungil
R  1. juulil kell 15.00 Kodukaunistamise konkursi tunnustamisel Maavalitsuses

Külaskäik Cesvaine valda

13.04.15

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – maksumaksja, kes Sa ei ole oma elukohaks registreerinud Märjamaa valda! Kutsume üles mõtlema, kuhu ja milleks kulub Sinu töötasult makstav tulumaks.

Eesti Vabariigis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt on füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks seotud selle isiku rahvastikuregistris registreeritud elukohajärgse omavalitsusega. See tähendab, et osa arvestatud tulumaksust laekub sellele kohalikule omavalitsusele, kuhu maksumaksja on deklareerinud oma elukoha. Füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks on üks suuremaid kohaliku omavalitsuse tuluallikaid, seega on omavalitsus otseselt huvitatud selle laekumisest. Maksutuludest laekuvaid summasid kasutatakse omavalitsuse poolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete, terviserajatiste käigushoidmiseks; sotsiaalvaldkonna ja noorsootöö, huvihariduse ning –tegevuse toetamiseks; ning kõigi muude seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

Kui Sa elad Märjamaa vallas, siis teeb kohalik omavalitsus ka Sinu heaks kulutusi meie valla ühisest rahakotist. Tee heategu - registreeri oma elukoht Märjamaa valda ja Sa oled panustanud nii enda kui teiste heaks!

Registreeri oma elukoht siin

Toimetaja: TIINA GILL

Statistika

Rahvaarv: 6581 (M 3303, N 3278) (seisuga 1.06.2016)
Pindala: 872 km²
Suurim asula: Märjamaa alev (2733)
Koole: 3