Foto "Kiigel" valiti fotopäevade parimaks pildiks kategoorias "Puhkus ja inimene". Foto on teinud Jüri Kapp. 
Näitus "Fotopäevad 20.-21. mai 2016 Märjamaa vallas" ootab kõiki huvilisi Märjamaa rahvamaja Ly galeriis. Tulge vaatama!

Kõiki fotopäevadele laekunud töid saab vaadata pildigaleriis

Vallavanema nädalakava

R 23.09 kell 10.00 haldusreformi infoseminaril Tallinnas

13.04.15

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – maksumaksja, kes Sa ei ole oma elukohaks registreerinud Märjamaa valda! Kutsume üles mõtlema, kuhu ja milleks kulub Sinu töötasult makstav tulumaks.

Eesti Vabariigis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt on füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks seotud selle isiku rahvastikuregistris registreeritud elukohajärgse omavalitsusega. See tähendab, et osa arvestatud tulumaksust laekub sellele kohalikule omavalitsusele, kuhu maksumaksja on deklareerinud oma elukoha. Füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks on üks suuremaid kohaliku omavalitsuse tuluallikaid, seega on omavalitsus otseselt huvitatud selle laekumisest. Maksutuludest laekuvaid summasid kasutatakse omavalitsuse poolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete, terviserajatiste käigushoidmiseks; sotsiaalvaldkonna ja noorsootöö, huvihariduse ning –tegevuse toetamiseks; ning kõigi muude seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

Kui Sa elad Märjamaa vallas, siis teeb kohalik omavalitsus ka Sinu heaks kulutusi meie valla ühisest rahakotist. Tee heategu - registreeri oma elukoht Märjamaa valda ja Sa oled panustanud nii enda kui teiste heaks!

Registreeri oma elukoht siin

Toimetaja: TIINA GILL

Fotopäevad 20.-21. mai 2016 Märjamaa vallas

Statistika

Rahvaarv: 6576 (M 3307, N 3269) (seisuga 1.09.2016)
Pindala: 872 km²
Suurim asula: Märjamaa alev (2736)
Koole: 3
Lasteaedu: 4
Külasid: 82
Huvikoole: 1

                                                         

     
19.09.16
     
Toimetaja: TIINA GILL
19.09.16
     
Toimetaja: TIINA GILL