Sipa pärn 17.03.2018. Foto: Tiina Gill

 

Vallavanema nädalakava

E 19.03 kell 8.00-17.00 koolitusel Rakveres
T 20.03 kell 10.00-11.00 kohtumisel Vana-Vigalas lasteaia juhatajaga
              kell 15.00-17.00 vallavolikogu istungil Valgus
K 21.03 kell 8.00-13.00 vallavalitsuse istungil
              kell 15.30-17.30 kohtumisel Vabariigi Presidendiga Märjamaa raamatukogus
N 22.03 kell 10.00-15.00 Raplamaa Omavalitsuste Liidu täiskogu istungil Raplas


 

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – maksumaksja, kes Sa ei ole oma elukohaks registreerinud Märjamaa valda! Kutsume üles mõtlema, kuhu ja milleks kulub Sinu töötasult makstav tulumaks.

Eesti Vabariigis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt on füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks seotud selle isiku rahvastikuregistris registreeritud elukohajärgse omavalitsusega. See tähendab, et osa arvestatud tulumaksust laekub sellele kohalikule omavalitsusele, kuhu maksumaksja on deklareerinud oma elukoha. Füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks on üks suuremaid kohaliku omavalitsuse tuluallikaid, seega on omavalitsus otseselt huvitatud selle laekumisest. Maksutuludest laekuvaid summasid kasutatakse omavalitsuse poolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete, terviserajatiste käigushoidmiseks; sotsiaalvaldkonna ja noorsootöö, huvihariduse ning –tegevuse toetamiseks; ning kõigi muude seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

Kui Sa elad Märjamaa vallas, siis teeb kohalik omavalitsus ka Sinu heaks kulutusi meie valla ühisest rahakotist. Tee heategu - registreeri oma elukoht Märjamaa valda ja Sa oled panustanud nii enda kui teiste heaks!

Registreeri oma elukoht siin

Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud vastuvõtt 23.02.2018