Konuvere sild 16. mail 2018. Foto: Enn Raav

Vallavanema nädalakava

E 21.05 kell 15.00-16.00 kohtumine Varbola Lasteaia-Algkooli direktrissiga
             kell 16.45  Kivi-Vigala Rahvamaja juhataja konkursi komisjoni koosolekul
T 22.05 kell 9.00-17.00  õppepäeval Tallinnas
             kell 18.00 Maakaitsepäeva korraldustoimkonna koosolekul
K 23.05 kell 8.30-17.00 õppepäeval Tallinnas
N 24.05 kell 9.30-13.30 
Raplamaa Omavalitsuste Liidu täiskogu koosolekul Kohilas
             kell 14.00-16.00 valla teede olukorra arutelu
             

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – maksumaksja, kes Sa ei ole oma elukohaks registreerinud Märjamaa valda! Kutsume üles mõtlema, kuhu ja milleks kulub Sinu töötasult makstav tulumaks.

Eesti Vabariigis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt on füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks seotud selle isiku rahvastikuregistris registreeritud elukohajärgse omavalitsusega. See tähendab, et osa arvestatud tulumaksust laekub sellele kohalikule omavalitsusele, kuhu maksumaksja on deklareerinud oma elukoha. Füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks on üks suuremaid kohaliku omavalitsuse tuluallikaid, seega on omavalitsus otseselt huvitatud selle laekumisest. Maksutuludest laekuvaid summasid kasutatakse omavalitsuse poolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete, terviserajatiste käigushoidmiseks; sotsiaalvaldkonna ja noorsootöö, huvihariduse ning –tegevuse toetamiseks; ning kõigi muude seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

Kui Sa elad Märjamaa vallas, siis teeb kohalik omavalitsus ka Sinu heaks kulutusi meie valla ühisest rahakotist. Tee heategu - registreeri oma elukoht Märjamaa valda ja Sa oled panustanud nii enda kui teiste heaks!

Registreeri oma elukoht siin

Märjamaa valla 100 tamme pargi avamine

Statistika

Rahvaarv: 7708 (M 3915, N 3793) (seisuga 1.5.2018)
Pindala: 1163,52 km² km²
Suurim asula: Märjamaa alev (2673)
Koole: 5
Lasteaedu: 7
Külasid: 112
Huvikoole: 1

22.05.18

50 aastat viimasest rongist kuulutus

 

22.05.18

 Triobänd Varbolas 25.05.18

 

18.05.18