24.02.2018 MÄRJAMAAL

10.00-10.20 Pidupäeva palvus Märjamaa kirikus
10.20-10.40 Pärgade asetamine kirikuvärav-monumendi juures
10.40-11.00 Kogunemine Märjamaa Rahvamajas, tervituskohv

11.00-14.40 Eesti vabariigi 100. aastapäevale pühendatud
Märjamaa XIV KODULOOKONVERENTS "Meie maa ja inimesed"

 

Vallavanema nädalakava

N 22.02 kell 9.00-14.00 Raplamaa Omavalitusuliidu täiskogu istungil Raplas
R 23.02 kell 13.00-14.00 gümnaasiumis aktusel
              kell 19.00 Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul vastuvõtul Märjamaa rahvamajas
L 24.02 kell 11.00-15.00 Vabariigi aastapäeva tähistamisega seotud üritustel

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – maksumaksja, kes Sa ei ole oma elukohaks registreerinud Märjamaa valda! Kutsume üles mõtlema, kuhu ja milleks kulub Sinu töötasult makstav tulumaks.

Eesti Vabariigis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt on füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks seotud selle isiku rahvastikuregistris registreeritud elukohajärgse omavalitsusega. See tähendab, et osa arvestatud tulumaksust laekub sellele kohalikule omavalitsusele, kuhu maksumaksja on deklareerinud oma elukoha. Füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks on üks suuremaid kohaliku omavalitsuse tuluallikaid, seega on omavalitsus otseselt huvitatud selle laekumisest. Maksutuludest laekuvaid summasid kasutatakse omavalitsuse poolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete, terviserajatiste käigushoidmiseks; sotsiaalvaldkonna ja noorsootöö, huvihariduse ning –tegevuse toetamiseks; ning kõigi muude seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

Kui Sa elad Märjamaa vallas, siis teeb kohalik omavalitsus ka Sinu heaks kulutusi meie valla ühisest rahakotist. Tee heategu - registreeri oma elukoht Märjamaa valda ja Sa oled panustanud nii enda kui teiste heaks!

Registreeri oma elukoht siin

Näituse "Haapsalu Vabadussõja mälestussammas vanadel fotodel" avamine 2.02.2018