Orgita 16. oktoobril 2018. Foto: Tiina Gill

 

 

Vigala osavallavalitsuse registripidaja-asjaajaja Maiu Haljas
on õppepuhkusel 22-29.10.2018.

Elukoha- ja perekonnaseisutoiminguid saab teha Märjamaal.
Avaldusi ja kirju saab jätta vallavalitsuse ukse kõrval asuvasse postkasti.

 

Vallavanema nädalakava

T 23.10 kell 10.00-13.00 kohtumisel Vigala põhikoolide direktoritega
K 24.10 kell 9.00-13.00 vallavalitsuse istungil
N 25.10 kell 9.15-10.00 kohtumisel Adven Eesti AS esindajatega
               kell 10.00-13.00 kohtumisel Märjamaa gümnaasiumi ja Varbola algkool-lasteaia direktoritega
               kell 15.00-16.00 turvalisuse projektide hindamise komisjoni koosolekul Raplas
R 26.10 kell 8.00-14.00 koolitusel Tallinnas

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – maksumaksja, kes Sa ei ole oma elukohaks registreerinud Märjamaa valda! Kutsume üles mõtlema, kuhu ja milleks kulub Sinu töötasult makstav tulumaks.

Eesti Vabariigis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt on füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks seotud selle isiku rahvastikuregistris registreeritud elukohajärgse omavalitsusega. See tähendab, et osa arvestatud tulumaksust laekub sellele kohalikule omavalitsusele, kuhu maksumaksja on deklareerinud oma elukoha. Füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks on üks suuremaid kohaliku omavalitsuse tuluallikaid, seega on omavalitsus otseselt huvitatud selle laekumisest. Maksutuludest laekuvaid summasid kasutatakse omavalitsuse poolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete, terviserajatiste käigushoidmiseks; sotsiaalvaldkonna ja noorsootöö, huvihariduse ning –tegevuse toetamiseks; ning kõigi muude seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

Kui Sa elad Märjamaa vallas, siis teeb kohalik omavalitsus ka Sinu heaks kulutusi meie valla ühisest rahakotist. Tee heategu - registreeri oma elukoht Märjamaa valda ja Sa oled panustanud nii enda kui teiste heaks!

Registreeri oma elukoht siin

Raplamaa omavalitsuste päev 1.10.2018