Nurme sild Nääri külas Velise jõel. 
Foto: Enn Raav

 

Märjamaa vallavalitsus on 19. detsembril avatud kella 15.30ni
ja 31. detsembril kella 12ni

......................

Seoses Vigala osavallavalitsuse registripidaja-asjaajaja haigusega saab elukoha- ja perekonnaseisutoiminguid teha ainult Märjamaa vallavalituses
 


 

Vallavanema nädalakava

E 17.12 kell 08.30-10.00 sihtasutuse nõukogu konkursi komisjoni koosolekul
              kell 12.30-15.00 allasutuse juhtide jõululõunal Varbolas
T 18.12 kell 15.00 vallavaolikogu istungil Märjamaa rahvamajas
K 19.12 kell 09.00-13.00 vallavalitsuse istungil
              kell 16.00-17.00 jõuluõhtusöögil
N 20.12 kell 09.15-14.00 Raplamaa Omavalituste Liidu täiskogu istungil Kohilas
R 21.12 kell 10.00-12.00 Märjamaa Haigla AS nõukogu koosolekul

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – maksumaksja, kes Sa ei ole oma elukohaks registreerinud Märjamaa valda! Kutsume üles mõtlema, kuhu ja milleks kulub Sinu töötasult makstav tulumaks.

Eesti Vabariigis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt on füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks seotud selle isiku rahvastikuregistris registreeritud elukohajärgse omavalitsusega. See tähendab, et osa arvestatud tulumaksust laekub sellele kohalikule omavalitsusele, kuhu maksumaksja on deklareerinud oma elukoha. Füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks on üks suuremaid kohaliku omavalitsuse tuluallikaid, seega on omavalitsus otseselt huvitatud selle laekumisest. Maksutuludest laekuvaid summasid kasutatakse omavalitsuse poolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete, terviserajatiste käigushoidmiseks; sotsiaalvaldkonna ja noorsootöö, huvihariduse ning –tegevuse toetamiseks; ning kõigi muude seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

Kui Sa elad Märjamaa vallas, siis teeb kohalik omavalitsus ka Sinu heaks kulutusi meie valla ühisest rahakotist. Tee heategu - registreeri oma elukoht Märjamaa valda ja Sa oled panustanud nii enda kui teiste heaks!

Registreeri oma elukoht siin

Hõbelusikapidu 10. novembril 2018