Kohaveski talu Metsaääre külas

Kohaveski talu Metsaääre külas. Foto T. Gill

23.08.2016 Tooge näitusele hariduseluga seotud materjale

Tänavu oktoobrikuus tähistame Märjamaal keskhariduse andmise ehk siis Märjamaa keskkooli (gümnaasiumi) 70. aastapäeva. Selleks puhuks ilmub Ants Tammari koostatud „Märjamaa kooli koduloo lugemik" ja saab teoks mitu ettevõtmist. 21. oktoobril looda...  Loe edasi »

23.08.2016 Märjamaa Nädalaleht 24. augustil 2016
23.08.2016 Valgu Põhikool pakub tööd lasteaiaõpetajale
23.08.2016 Läheneb uus mälumänguhooaeg
23.08.2016 Märjamaa Valla Noortekeskus võtab tööle noorsootöötaja Märjamaa noortekeskusesse
22.08.2016 Ettevõtja - aga ikkagi inimene
19.08.2016 Kultuuri Tegu 2016 auhinnakonkurss
19.08.2016 Ranitsatoetus
16.08.2016 Ülevaade volikogu 16. augusti istungist
16.08.2016 Märjamaa Nädalaleht 17. augustil 2016
16.08.2016 Bussi- ja veoautojuhtide täiendkoolitus
16.08.2016 B-kategooria mootorsõidukijuhtide koolitus
16.08.2016 Varbola lasteaed-algkool võtab tööle muusikaõpetaja
16.08.2016 Lasteaed Karikakar pakub tööd lasteaiaõpetajale
16.08.2016 Lasteaed Pillerpall võtab tööle muusikaõpetaja

Vallavanema nädalakava

E 22.08 kell 12.30  Kullamaa-Märjamaa elektriliini avamisel
T 23.08 kell 13.00 Vallavalituse istungil
K 24.08 kell 10.00 haldusreformi läbirääkimistel Kivi-Vigalas
               kell 15.30 haldusreformi teemalisel kohtumisel omavalitsuste esindajatega raamatukogus

13.04.15

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – maksumaksja, kes Sa ei ole oma elukohaks registreerinud Märjamaa valda! Kutsume üles mõtlema, kuhu ja milleks kulub Sinu töötasult makstav tulumaks.

Eesti Vabariigis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt on füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks seotud selle isiku rahvastikuregistris registreeritud elukohajärgse omavalitsusega. See tähendab, et osa arvestatud tulumaksust laekub sellele kohalikule omavalitsusele, kuhu maksumaksja on deklareerinud oma elukoha. Füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks on üks suuremaid kohaliku omavalitsuse tuluallikaid, seega on omavalitsus otseselt huvitatud selle laekumisest. Maksutuludest laekuvaid summasid kasutatakse omavalitsuse poolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete, terviserajatiste käigushoidmiseks; sotsiaalvaldkonna ja noorsootöö, huvihariduse ning –tegevuse toetamiseks; ning kõigi muude seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

Kui Sa elad Märjamaa vallas, siis teeb kohalik omavalitsus ka Sinu heaks kulutusi meie valla ühisest rahakotist. Tee heategu - registreeri oma elukoht Märjamaa valda ja Sa oled panustanud nii enda kui teiste heaks!

Registreeri oma elukoht siin

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa valla heakorrakonkurss 2016

Statistika

Rahvaarv: 6577 (M 3303, N 3274) (seisuga 1.08.2016)
Pindala: 872 km²
Suurim asula: Märjamaa alev (2734)
Koole: 3

    Videotreeningu töötuba