Kivi-Vigala. Foto: Tiina Gill

 

25. juunist kuni 19. juulini 2019 saab perekonnaseisutoiminguid teha vaid Märjamaa vallavalitsuses, kuna Vigala osavalla registripidaja- asjaajaja on puhkusel 

— — —

1. juulist 2019 muutus surma registreerimine

— — —
Alates 01. juulist 2019 võtab Märjamaa Vallavalitsus vastu ainult masinloetavaid arveid läbi operaatori.
Arvetel palume märkida kontaktisiku nimi, kes kauba või teenuse tellis.

Vallavanema nädalakava

Vallavanem puhkusel 25.06-13.07.2019.

Asendajad:

  • 25.-30.06 sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska,
  • 1.-7.07 osavallavanem Priit Kärsna,
  • 8.-13.07 rahandusosakonna juhataja Lea Laurits.

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – maksumaksja, kes Sa ei ole oma elukohaks registreerinud Märjamaa valda! Kutsume üles mõtlema, kuhu ja milleks kulub Sinu töötasult makstav tulumaks.

Eesti Vabariigis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt on füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks seotud selle isiku rahvastikuregistris registreeritud elukohajärgse omavalitsusega. See tähendab, et osa arvestatud tulumaksust laekub sellele kohalikule omavalitsusele, kuhu maksumaksja on deklareerinud oma elukoha. Füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks on üks suuremaid kohaliku omavalitsuse tuluallikaid, seega on omavalitsus otseselt huvitatud selle laekumisest. Maksutuludest laekuvaid summasid kasutatakse omavalitsuse poolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete, terviserajatiste käigushoidmiseks; sotsiaalvaldkonna ja noorsootöö, huvihariduse ning –tegevuse toetamiseks; ning kõigi muude seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

Kui Sa elad Märjamaa vallas, siis teeb kohalik omavalitsus ka Sinu heaks kulutusi meie valla ühisest rahakotist. Tee heategu - registreeri oma elukoht Märjamaa valda ja Sa oled panustanud nii enda kui teiste heaks!

Registreeri oma elukoht siin

Tule tulemine linnulennult Vana-Vigala mõisa pargis

Video tegi Ott Jeeser