Üldplaneeringust

12.01.17

Märjamaa Vallavolikogu 15. juuni 2010. a. otsusega nr 59 on vastavalt planeerimisseaduse § 29 üle vaadatud Märjamaa vallas kehtivad üldplaneeringud ning otsustatud jätta kehtima:

- Märjamaa alevi üldplaneering (kehtestatud Märjamaa Alevivolikogu 19.12.2000.a määrusega nr 13, koostaja OÜ Disarek) ja 
- Märjamaa valla üldplaneering (kehtestatud Märjamaa Vallavolikogu 20.06.2000.a määrusega nr 11, koostaja OÜ Disarek.)
Märjamaa valla koosseisu kuuluva endise Loodna valla territooriumi kohta kehtiv üldplaneering puudub.

Toimetaja: TIINA GILL