« Tagasi

Hea ehitusvaldkonna ettevõtja ja ehitusala spetsialist!

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium koostöös Tartu Ülikooli Majandusteaduskonnaga viib läbi uuringut „Innovatsioon ja seda takistavad tegurid ehitussektoris"

Palume, et annaksite oma panuse ehitussektori arendamisesse ja seega palume ehitusvaldkonnas tegutsevatel ettevõtete esindajatel vastata järgnevale küsimustikule. 

Kõige paremini suudab järgnevale küsimustikule vastata ettevõtte arendamise ja uuenduste rakendamisega tegelev isik ettevõtte juhtkonnast või vastava põhitegevuse (ehitamine, projekteerimine, tellija esindamine) valdkonnajuht. Oleksime väga tänulikud, kui leiaksite 30 minutit ning jagaksid meiega oma kogemusi ja arvamust.

Juhul kui ettevõte tegeleb mitmel tegevusalal (nagu: ehitamine, projekteerimine, tellija esindamine), palume täita järgnev ankeet eraldiseisvalt erinevate tegevusalade lähtekohast vastavate valdkonnajuhtide poolt.

Kui teie ettevõtte kuulub kontserni (ettevõtete gruppi), siis palume esitada andmed ainult Teie ettevõtte kohta. Küsitluses kogutud andmeid kasutatakse ja avalikustatakse ainult töödeldud ja üldistatud kujul.

Palume küsimustikule vastata hiljemalt teisipäevaks 25.03.2014
Uuringu tulemused avaldatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehele www.mkm.ee suvel 2014

 

Ankeetküsitlus avaneb siit: https://docs.google.com/forms/d/1VmebjVja344TNiVQ8gmr0MU77MhFvErXLS6G0SgGX24/viewform

Tõhusat ja meeldivat koostööd soovides ning juba ette tänades.
Oleme igasuguse tagasiside eest tänulikud aadressil: eeo@mkm.ee