Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks.

Pakkumiste  esitamise  tähtaeg on 23.04.2019. Täpsemat  informatsiooni  saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.