« Tagasi

Teadmiseks loomaomanikule

Märjamaa valla koerte ja kasside pidamise eeskiri kehtestab nõuded koerte ja kasside pidamisele Märjamaa valla territooriumil.

Eeskiri on täitmiseks kohustuslik nii vallas elavatele kui ka siin viibivatele loomapidajatele. Loomapidajaks loetakse nii looma omanikku, aga ka isikut, kes tegeleb looma pidamisega rendi- või muu selletaolise suhte alusel loomaomanikuga.

Eeskirja peamine eesmärk on tagada valla territooriumil avalik kord, heakord ning isikute tervise ja nende vara kaitse.

Märjamaa vallas kehtib nõue pidada oma koera ehitises või territooriumil nii, et oleks välistatud tema lahtipääsemine ja inimestele või varale kahju tekitamise võimalus. Sama nõue kehtib ka tiheasustusalal – Märjamaa alevis, Orgita, Varbola, Kasti, Valgu, Haimre, Sipa, Laukna, Teenuse, Kivi-Vigala ja Vana-Vigala külas – peetavate kasside kohta.

Probleemiks on olnud nii hulkuvad koerad, kes häirivad möödujaid ja tekitavad hirmu, kui ka oma kodust uitama läinud kassid, kes reostavad välja kuivama pandud pesu või koduuksi, kraabivad lillepeenraid või magavad trepikotta jäetud lapsevankris.

Koera kohta tuleb paigaldada territooriumi sissepääsule hoiatussilt koera olemasolu kohta, et informeerida möödujaid või teavitada territooriumile siseneda soovijaid (kiirabi, päästeamet jne).

Tuletame veel meelde, et loomaga tohib viibida avalikus kohas (tänav, kõnnitee, park jms kohad), kasutades loomal jalutusrihma või kanda looma kandevahendis. Kindlasti peab loomaomanik tagama selle, et käitumise poolest agressiivne ja ohtlik koer kannaks avalikus kohas viibimisel suukorvi.

Jalutusrihmaga ohjamata võib koeraga viibida kohtades, kus on välistatud tema kokkupuutumine teiste loomade ja inimestega ning kui on tagatud loomapidaja pidev järelevalve koera üle ning võimalus koer vajaduse korral koheselt jalutusrihma külge kinnitada.

Loomapidaja on kohustatud koristama koera või kassi väljaheited loomapidaja või teise isiku omandis või valduses olevalt kinnisasjalt või avalikust kohast.

Koera tohib jätta lahtipääsemist välistaval viisil jalutusrihmaga kinnitatult avalikku kohta mõistlikuks ajaks, mil loomapidaja viibib lähedal asuvas hoones või territooriumil.

Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koertel, kes on kandmisvahendis. Kasse võib ühistranspordis vedada kandmisvahendis, mis ei ohusta looma tervist ja on põgenemiskindel.

Pimeda ajal koeraga avalikus kohas viibides peab koerale olema kinnitatud helkur, helkurrihm, helkurvöö või muu sarnane ese.

Loomapidajal on keelatud viibida loomaga avalikus kohas, kuhu on paigaldatud sellekohased keelavad sildid, välja arvatud pimeda juhtkoer, hüpokoer (diabeedi abikoer) ja teenistuskoer teenistusülesannete täitmisel; ujutada ja pesta looma avalikus supluskohas, purskkaevus; viibida avalikus kohas nakkusohtliku haige loomaga.

Tuletame veel kord meelde, et alates 1. juunist 2019 peab Märjamaa valla haldusterritooriumil peetav koer olema märgistatud mikrokiibiga ning olema registreeritud lemmikloomaregistris (LLR). Lemmikloomaregister on kättesaadav internetiaadressil https://www.llr.ee.  Kelle koer on juba kiibistatud, saab ID-kaardiga sisse logides kontrollida, sisestada, muuta või täiendada registris olevaid andmeid.

Täiendav informatsioon Liina Valler, järelevalvespetsialist, tel 524 7250, e-post liina.valler@marjamaa.ee.