Märjamaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Haimre Rahvamaja juhataja leidmiseks

13.05.19

Rahvamaja juhataja põhiülesanneteks on kultuuriürituste ettevalmistamine ja korraldamine, kohaliku kultuuri- ja seltsielu edendamine, rahvamaja tegevuse juhtimine, isetegevus- ja huvialaringide töö korraldamine, projektide koostamine kultuurilise tegevuse arendamiseks ja osalemine rahvamaja eelarve koostamise protsessis.

Kandidaadilt eeldame:

  • vähemalt keskharidust;
  • koostöövalmidust;
  • head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust;
  • organiseerimisoskust;
  • arvuti kasutamise ja projektide kirjutamise oskust.

Kasuks tuleb kultuurialane haridus või töökogemus, eelnev juhtimiskogemus, kogemus eelarvelise asutuse majandamisel, juhiluba ja isikliku auto kasutamise võimalus, ühe võõrkeele oskus.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

  • kirjalik avaldus;
  • CV;
  • haridust tõendava dokumendi koopia;
  • visioon Haimre rahvamaja tulevikust;
  • muud dokumendid või materjalid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumentide esitamise tähtaeg on 10.06.2019.

Kandideerimisdokumendid saata digiallkirjastatult e-posti aadressil marjamaa@marjamaa.eevõi Märjamaa Vallavalitsusele aadressil Tehnika 11, 78304 Märjamaa, märgusõna „Haimre rahvamaja juhataja".

Lisainfo: kultuurinõunik Heli Lints heli.lints@marjamaa.ee, tel 5305 7735

Toimetaja: TIINA GILL