Enampakkumine vallamaja hoones asuva ruumi üürile andmiseks

15.02.19

Märjamaa vallavalitsus korraldab avaliku suulise enampakkumise Märjamaa vallamaja hoones asuva ruumi üürile andmiseks.

Üürile antav ruum (kaminasaal) asub Märjamaa alevis Tehnika 11 kinnistul asuvas Märjamaa vallamaja hoones 2.korrusel ja on suurusega 74,2 m² .

Äriruum antakse üürile tähtajaga 5 aastat, kasutamiseks kontori- ja laoruumina. Enne kasutusele võtmist vajab ruum remonti ja kohandamist.

Üürile andmisel on enampakkumise  alghind ühe kuu üürisumma 156 eurot.

Enampakkumine toimub reedel, 1. märtsil 2019 kell 11.00 Märjamaa alevis Tehnika 11, Märjamaa Vallavalitsuse maja I korrusel  tuba 6.   

Enampakkumisel osalemiseks esitada avaldus Märjamaa Vallavalitsuse kantseleisse  kabinet 21, aadressil Tehnika 11 Märjamaa alev 78304  Rapla maakond  või digitaalselt allkirjastatud e-post: marjamaa@marjamaa.ee,  hiljemalt neljapäeval, 28. veebruaril 2019 kell 16.00

Avaldusele lisada:  

  • passi või ID-kaardi koopia ( füüsilisest isikust pakkuja);  
  • juriidilise isiku pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja  ruumi üürile võtmiseks;
  • juriidilisest isikust ostja esindaja passi või ID-kaardi koopia.

Enampakkumisel osalemise avaldus (avalduse saab ka vallavalitsuse kantseleist) peab sisaldama nõusolekut enampakkumises osalemiseks kuulutuses toodud tingimustel. Üürileping sõlmitakse ühe kuu  jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Ruumi üürilepingu projektiga on võimalik tutvuda enampakkumise teate juures.

Informatsioon enampakkumise kohta: õigusnõunik Evi Rooda, tel 5305 6895; e-post evi.rooda@marjamaa.ee. Üürile antava ruumiga on võimalik tutvuda kohapeal: haldusosakonna juhataja Margus Vaher telefon 5622 0009, e-post margus.vaher@marjamaa.ee.

Toimetaja: TIINA GILL

Enampakkumine Raua tn 10 kinnistu võõrandamiseks

15.02.19

Märjamaa Vallavalitsus korraldab avaliku suulise enampakkumise Märjamaa vallale kuuluva kinnistu võõrandamiseks.

Raua tn 10 kinnistu Märjamaa alevis (kinnistu registriosa nr 1780837, katastritunnusega 50501:010:0004, majandusliku otstarbega tootmishoonete maa, pindalaga 8301 m², kinnistu on hoonestatud: katlamaja (ehitisregistri kood 109025745) ja ülepumpla hoone (ehitisregistri kood 109025746 ja kinnistul paikneb N.R.Energy OÜ-le kuuluv kaugkütte torustik) alghinnaga 8000 eurot, osavõtutasu 30 eurot ja tagatisraha 800 eurot.

Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasuda Märjamaa Vallavalitsuse (registrinumber 77000447) kontole EE411010802004561005 SEB pangas.  

Enampakkumine toimub reedel, 1. märtsil 2019 kell 9.30 Märjamaa alevis Tehnika 11, Märjamaa Vallavalitsuse maja I korrusel  tuba 6.   

Enampakkumisel osalemiseks esitada avaldus Märjamaa Vallavalitsuse kantseleisse  kabinet 21, aadressil Tehnika 11 Märjamaa alev 78304 Rapla maakond või digitaalselt allkirjastatud e-post: marjamaa@marjamaa.eehiljemalt neljapäeval, 28. veebruaril 2019 kell 16.00.

Avaldusele lisada:

  • maksekorraldus osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
  • passi või ID-kaardi koopia ( füüsilisest isikust ostja);  
  • juriidilise isiku pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja  kinnistu ostmiseks;
  • juriidilisest isikust ostja esindaja passi või ID-kaardi koopia.

Enampakkumisel osalemise avaldus peab sisaldama nõusolekut enampakkumises osalemiseks kuulutuses toodud tingimustel. Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal müügihinna sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Notariaalne  kinnistu müügi- ja asjaõigusleping sõlmitakse ühe kuu  jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest.  Notaritasu ja kinnistamislõivu maksab ostja. Kinnistu kogu müügihinna tasub ostja hiljemalt  müügilepingu sõlmimisele eelnevaks päevaks. Tasumiseks loetakse raha laekumist Märjamaa Vallavalitsuse arvelduskontole või notari deposiitkontole.  

Informatsioon enampakkumise kohta: õigusnõunik Evi Rooda, tel 5305 6895;  e-post evi.rooda@marjamaa.ee. Enampakkumisel oleva  kinnistuga on võimalik tutvuda kohapeal: haldusosakonna juhataja Margus Vaher telefon 5622 0009,e-post margus.vaher@marjamaa.ee          

Toimetaja: TIINA GILL

Vallavara müük

20.04.18
Vaata toimunud pakkumisi. Kui mõni objekt pakub huvi, siis täiendavat informatsiooni saab telefonil 5305 6895  (Evi Rooda ) või kirjutage e-postile evi.rooda@marjamaa.ee.
Toimetaja: JANIKA LILÄNDER