Vallavara müük

4.03.15
Vaata toimunud pakkumisi. Kui mõni objekt pakub huvi, siis täiendavat informatsiooni saab telefonidel 4898 850;  5305 6895  (Evi Rooda ) või kirjutage e-postile evi.rooda@marjamaa.ee.
Toimetaja: TIINA GILL

Enampakkumine kinnistute ja korteriomandi võõrandamiseks

20.04.17

Märjamaa Vallavalitsus korraldab suulise enampakkumise Märjamaa vallale kuuluvate kinnistute ja eestkostetavale kuuluva korteriomandi võõrandamiseks:

Sõeru kinnistu Võeva külas (registriosa nr 3523837, katastritunnus 50404:002:0242, pindala 1992 m2, 100% elamumaa, hoonestatud: elamu, ehitisregistri kood 120662076  ja kaks kõrvalhoonet ehitisregistri kood 120662088 ja 120662079, hooned amortiseerunud) enampakkumise alghinnaga 2000 eurot, osavõtutasu 30 eurot ja tagatisraha 200 eurot.

Raua tn 10  kinnistu Märjamaa alevis (kinnistu  registriosa nr 1780837, katastritunnusega 50501:010:0004, majandusliku otstarbega tootmishoonete maa, pindalaga 8301 m², kinnistu on hoonestatud: katlamaja (ehitisregistri kood 109025745) ja ülepumpla hoone (ehitisregistri kood 109025746 ja kinnistul paikneb N.R.Energy OÜ-le kuuluv kaugkütte torustik)  alghinnaga 28 000 eurot, osavõtutasu 30 eurot ja tagatisraha 2800 eurot.

Korteriomand Orgita keskus 38-20 ( registriosa nr 1720637; katastritunnus 50402:001:0480,  korteriomand moodustab 326/15121 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr 20, mille üldpind on 32,60 m² ) enampakkumise alghinnaga 5000 eurot, osavõtutasu 30 eurot ja tagatisraha 500 eurot.

Enampakkumise osavõtutasu  ja tagatisraha  tasuda  Märjamaa Vallavalitsuse kontole EE411010802004561005 SEB pangas.  

Enampakkumine toimub REEDEL, 05. mail 2017. a Märjamaa alevis Tehnika 11, Märjamaa Vallavalitsuse maja I korrusel  tuba 6  järgmistelt: Sõeru kinnistu Võeva külas kell 10.00;  Raua tn 10 kinnistu Märjamaa alevis, kell 10.15 ja korteriomand Orgita keskus 38-20, kell 10.30.

Enampakkumisel osalemiseks esitada avaldus Märjamaa Vallavalitsuse kantseleisse  kabinet 21, aadressil Tehnika 11 Märjamaa alev 78304  Rapla maakond  või digitaalselt allkirjastatud e-post: marjamaa@marjamaa.ee, hiljemalt NELJAPÄEVAL, 04. mail 2017. a kell 16.00

Avaldusele lisada:

  • maksekorraldus osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
  • passi või ID-kaardi koopia (füüsilisest isikust ostja);
  • juriidilise isiku pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja kinnistu või korteriomandi ostmiseks;
  • juriidilisest isikust ostja esindaja passi või ID-kaardi koopia.

Enampakkumisel osalemise avaldus (avaldatud enampakkumise teate all või küsida vallavalitsuse kantseleist) peab sisaldama nõusolekut enampakkumises osalemiseks kuulutuses toodud tingimustel. Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal müügihinna sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Notariaalne  kinnistu või korteriomandi müügi- ja asjaõigusleping sõlmitakse ühe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Notaritasu ja kinnistamislõivu maksab ostja. Kinnistu või korteriomandi kogu müügihinna tasub ostja hiljemalt  müügilepingu sõlmimisele eelnevaks päevaks. Tasumiseks loetakse raha laekumist Märjamaa Vallavalitsuse arvelduskontole või notari deposiitkontole.  

Informatsioon enampakkumise kohta: õigusnõunik Evi Rooda, telefon 489 8850 või 53056895; e-post evi.rooda@marjamaa.ee. Enampakkumisel olevate kinnistute ja korteriomandiga on võimalik tutvuda kohapeal: majandusosakonna juhataja Margus Vaher telefon 56220009 või 4898859, e-post: margus.vaher@marjamaa.ee    

AVALDUSED:
Sõeru kinnistu enampakkumine 
Raua tn 10 Märjamaa alevis enampakkumine 
Korteriomand Orgita keskus 38-20 enampakkumine
 

Toimetaja: TIINA GILL