Märjamaa vallavanem

11.01.17

Vallavanem Villu Karu
Telefon: 489 8851; 56 20 54 03
E-post: villu.karu@marjamaa.ee

Toimetaja: TIINA GILL

Vallavalitsuse koosseis

11.01.17

Nimi

Telefon

e-post

Ametinimetus

Villu Karu

4898851, 56205403

villu.karu@marjamaa.ee

vallavanem

Triin Matsalu

4898854, 56237269

triin.matsalu@marjamaa.ee

abivallavanem

Lea Laurits

4898857, 53446824

lea.laurits@marjamaa.ee

rahandusosakonna juhataja

Marge Viska

4898858, 56214609

marge.viska@marjamaa.ee

sotsiaalosakonna juhataja

Margus Jehe

5548813

margus.jehe@mail.ee

AS COMSER juhatuse liige

 

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa Vallavalitsuse liikmete tööjaotus

11.01.17

Vallavanem Villu Karu

 • vallavalitsuse juhtimine;
 • valla esindamine;
 • suhte-ja teabekorraldus;
 • personaliküsimused;
 • kultuuri valdkond;
 • hariduse valdkond;
 • noorsootöö;
 • ühistransport;
 • kriisireguleerimine;
 • IT valdkond.

Haldusala struktuuriüksused ja hallatavad asutused:

1.  Märjamaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik
2.  Märjamaa Vallavalitsuse kantselei
3.  Märjamaa valla haridus – ja kultuuriasutused
4.  Märjamaa Ujula

 

Vallavalitsuse liige Triin Matsalu

 • valla arenguperspektiividega seotud küsimused;
 • maakasutus ja planeeringud;
 • ehitusalased küsimused;
 • projektitöö;
 • teede küsimused;
 • keskkonnakaitse;
 • muinsuskaitse;
 • jäätmekäitlus;
 • avalik kord;
 • heakord;
 • ühisveevärk- ja kanalisatsioon;
 • tänavavalgustus;
 • valla vara haldamine.

Haldusala struktuuriüksused ja hallatavad asutused:

Märjamaa Vallavalitsuse majandusosakond
Märjamaa valla kalmistud;
Hobulaiu puhkebaas.

 

Vallavalitsuse liige Lea Laurits

 • valla eelarvestrateegia;
 • valla eelarve ja alaeelarved;
 • rahandusküsimused ja finantsanalüüs;
 • laenupoliitika;
 • investeeringute finantseerimine;
 • rahandusvaldkonna riigihanked;
 • koostöö pankadega.

Haldusala struktuuriüksused ja hallatavad asutused:

1.  Märjamaa Vallavalitsuse rahandusosakond

 

Vallavalitsuse liige  Marge Viska

 • sotsiaalhoolekanne;
 • tervishoid;
 • lastekaitse;
 • eestkoste tegevus;
 • sotsiaaleluruumide  küsimused;
 • eakate-ja puuetega inimestega seotud küsimused;
 • tööhõive.

Haldusala struktuuriüksused ja hallatavad asutused:

1. Märjamaa Vallavalitsuse sotsiaalosakond
2. Märjamaa Sotsiaalkeskus

 

Vallavalitsuse liige Margus Jehe

 • ettevõtlus ja valla äriühingud;
 • külade areng, koostöö külavanematega;
 • koostöö erinevate poliitiliste huvigruppidega.
Toimetaja: TIINA GILL