Volikogu erakorraline istung 12. juulil

6.07.18

Parem ligidalt tagasi tulla, kui kaugelt kahetseda.
/Eesti vanasõna/

MÄRJAMAA VALLAVOLIKOGU  erakorraline istung on NELJAPÄEVAL, 12. juulil 2018. a algusega kell 13.00 Märjamaa raamatukogus

Päevakord:

  1. Vallavalitsusele lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine  (Lasteaed Pillerpall hoone rekonstrueerimine). Ettekandja T. Matsalu

TERE TULEMAST!

 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Volikogu I koosseisu liikmed

8.12.17

Nimi                                                                

Nimekiri, milles kandideeris

Telefon                 

e-posti aadress

Töökoht/amet

Komisjon

Aare Müil EKRE 501 3037 aare@aspar.ee Aspar-Trans OÜ, juhataja  revisjonikomijsoni liige

Ago Kirsipuu

VL Märjamaa

508 6570

agokirsipuu@hot.ee

Kärneri-Jõe OÜ, juhataja

majandus- ja eelarvekomisjoni liige

Aivar Jõgiste VL Vigala 504 1874 aivar.jogiste@eesti.ee Vagabond Invest OÜ, juhatuse liige  revisjonikomisjoni liige; majandus- ja eelarvekomisjoni liige

Andres Elmik

VL Meie Inimesed

5648 8462

elmikandres@gmail.com

Märjamaa Gümnaasiumi  direktor

majandus- ja eelarvekomisjoni liige

Harri Jõgisalu

VL  Märjamaa

524 4084

harri.jogisalu@eesti.ee

Hansavest Rental OÜ, projektijuht 

majandus- ja eelarvekomisjoni liige

Helve Riitsaar

VL Märjamaa

5661 0059

helveriitsaar@gmail.com

RR LEKTUS AS RITA POOD VARBOLA, juhataja 

hariduskomisjoni liige; kultuurikomisjoni liige

Ilju Aviste

VL Meie Inimesed

5635 2686

ilju.aviste@mail.ee

kodune

sotsiaalkomisjoni liige

Jaanus Lehtsaar

EKRE

5648 8854

jaanus.lehtsaar@gmail.com

Päästeamet, meeskonnavanem; PERH erakorralise meditsiini tehnik 

sotsiaalkomisjoni liige

Jüri Nisumaa VL Vigala 5800 2906        jnisumaa@gmail.com Vana-Vigala Põhikool, õpetaja; Tuletorn Fond SA, kasvataja; Maadlusklubi Juhan, treener kultuurikomisjoni liige
Kristi Kivisild VL Märjamaa 507 3098 kristi.kivisild@gmail.com Märjamaa Gümnaasium, huvijuht  hariduskomisjoni aseesimees; kultuurikomisjoni liige

Liivi Miil

VL Meie Inimesed

552 5222

liivi.miil@gmail.com

Sillaotsa Talumuuseum, muuseumipedagoog

sotsiaalkomisjoni aseesimees

Marika Hiiemaa

VL Märjamaa

5664 6082

marika.hiiemaa@perearstid.ee

Märjamaa Perearstikeskus OÜ, perearst, juhatuse liige

sotsiaalkomisjoni esimees

Meelis Välis VL Vigala 5347 1855

meelis.valis@mail.ee

Kullamaa Keskkool, direktor  volikogu aseesimees, hariduskomisjoni esimees
Merlin Suurna VL Märjamaa 527 4691

suurna.merlin@gmail.com

Politsei- ja Piirivalveameti õigusbüroo, jurist  kultuurikomisjoni aseesimees; revisjonikomisjoni liige
Raivi Laaser VL Märjamaa 511 4023 raivi.laaser@gmail.com Laaseri Puit OÜ, juhatuse esimees  majandus- ja eelarvekomisjoni aseesimees; revisjonikomisjoni liige
Sander Saaliste EKRE 5690 3315

sander.saaliste.001@gmail.com

OÜ Diagrem, juhatuse liige revisjonikomisjoni liige

Teet Tomson

VL Märjamaa

5647 6397

teet.tomson@rmk.ee

RMK, siseaudiitor

volikogu aseesimees; kultuurikomisjoni liige

Thomas Hainsalu VL Meie Inimesed 5668 7247 thomas.hainsalu@gmail.com Lemmikukauplus OÜ, juhatuse liige  -

Urmas Kristal

VL Märjamaa

5349 7987

urmas.kristal@marjamaa.ee

Laanekate OÜ, juhatuse liige

volikogu esimees, majandus- ja eelarvekomisjoni esimees

Ottomar Linna

VL Meie Inimesed 5635 8553 linnaottomar1@gmail.com Valgu Põhikool õpetaja kultuurikomisjoni esimees

Ülo Olm

EKRE

504 1336

Ylo@argore.ee

OÜ ARGORE, juhataja

revisjonikomisjoni esimees; majandus- ja eelarvekomisjoni liige

 

Viited:
Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise maksmise kord
Märjamaa Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord 
Huvide konflikti käsiraamat volikogudele

Toimetaja: TIINA GILL

Vigala Osavallakogu

24.04.18
Nimi Telefon   e-post Töökoht/amet
Aivar Jõgiste 504 1874 aivar.jogiste@eesti.ee Vagabond Invest OÜ, juhatuse liige 
Andrus Ojavee (volitused peatatud 
11. aprillist 2018.a.
kuni 10. juulini 2018)
5660 6892       andrus.ojavee@mail.ee Strongestar OÜ, bituumenkatuste paigaldaja
Anneli Ülemaante 5342 6073 ylemaa@gmail.com Valgu Põhikool, õpetaja

Enn Roosi
Osavallakogu aseesimees

5567 2801 enn@vigalattk.ee Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool, direktor
Jaan Viska 5621 2306 jaan.viska@gmail.com Pensionär
Jüri Nisumaa 5800 2906 jnisumaa@gmail.com Vana-Vigala Põhikool, õpetaja;
Tuletorn Fond SA, kasvataja;
Maadlusklubi Juhan, treener
Meelis Välis
osavallakogu esimees
5347 1855 meelis.valis@mail.ee Kullamaa Keskkool, direktor
Marge Plamus  5695 5219 marge.plamus@gmail.com AS Eesti Post, klienditeenindaja

 

Toimetaja: TIINA GILL

Volikogu IV koosseisu töö arvudes

2.10.17

Volikogu sekretäri statistiline kokkuvõte Märjamaa Vallavolikogu IV koosseisu tööst.

 

Pildil esireas volikogu esimees Urmas Kristal.
II reas vasakult paremale Liivi Miil, Ruth Lippus, Marju Plamus, Merlin Suurna, Darja Lehtsalu, Kalle Teekivi, Ilju Aviste, Venno Kornak.
III reas vasakult paremale Hanno Marrandi, Andres Elmik, Argo Rau, Marika Hiiemaa, Teet Tomson, Ago Kirsipuu, Sander Saaliste.
Pildilt puudub Ülo Olm.
Pildi autor: Reet Saar

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Volikogu III koosseisu töö arvudes

19.12.14

Volikogu sekretäri koostatud statistiline kokkuvõte Märjamaa Vallavolikogu III koosseisu tööst.

Volikogu III kooseisu foto

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER