Volikogu istung

17.01.17

Mis on oluline, on harva pakiline ja mis on pakiline, on harva oluline.
/ Dwight D. Eisenhower/

MÄRJAMAA VALLAVOLIKOGU  järgmine istung on TEISIPÄEVAL, 21. veebruaril 2017. a.

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Volikogu IV koosseisu liikmed

18.01.17

Nimi            

Nimekiri, milles kandideeris

Telefon                 

E-posti aadress

Töökoht/amet

Komisjon

Ago Kirsipuu

VL Märjamaa

5086 570

agokirsipuu@hot.ee

Kärneri-Jõe OÜ, juhataja

majandus- ja eelarvekomisjoni liige

Andres Elmik

IRL

5648 8462

andres.elmik@gmail.com

Märjamaa Gümnaasiumi  direktor

hariduskomisjoni esimees

Andres Jõessar

VL Valla Rahva Eest

5224 925

andres@eriosa.ee

OÜ Eriosa tegevjuht

volikogu aseesimees, majandus- ja eelarvekomisjoni liige

Argo Rau

VL Valla Rahva Eest

5098 685

argorau@hot.ee

Argo Rau Männimäe talu

majandus- ja eelarvekomisjoni liige

Darja Lehtsalu IRL 5568 8258

darjaleht@gmail.com

Märjamaa Gümnaasium, õpetaja

sotsiaalkomisjoni liige,

kultuurikomisjoni liige

Ilju Aviste

IRL

5635 2686

ilju.aviste@mail.ee

-

-

Kalle Teekivi

IRL

5160 874

kalle.teekivi@mail.ee

FIE

kultuurikomisjoni liige

Liivi Miil

IRL

5525 222

liivi.miil@gmail.com

Sillaotsa Talumuuseum, muuseumipedagoog

sotsiaalkomisjoni esimees

Marika Hiiemaa

SDE

5664 6082

marika@perearstid.ee

Märjamaa Perearstikeskus OÜ, perearst, juhatuse liige

sotsiaalkomisjoni liige

Marju Plamus SDE 5525 773

marjupl@hot.ee

Saue Gümnaasium, õpetaja hariduskomisjoni liige
Merlin Suurna VL Märjamaa 5274 691

suurna.merlin@gmail.com

Politsei- ja Piirivalveamet, jurist kultuurikomisjoni liige
Ruth Lippus VL Märjamaa 5252 853

ruthlippus@gmail.com

SA Innove Raplamaa Rajaleidja keskus, keskuse juht sotsiaalkomisjoni aseesimees
Sander Saaliste SDE 5690 3315

sander.saaliste.001@gmail.com

OÜ Diagrem, juhatuse liige revisjonikomisjoni liige

Teet Tomson

VL Märjamaa

5647 6397

teet.tomson@rmk.ee

RMK, siseaudiitor

volikogu aseesimees, kultuurikomisjoni esimees

Urmas Kristal

VL Märjamaa

5349 7987

urmas.kristal@marjamaa.ee

Laanekate OÜ, juhatuse liige

volikogu esimees, majandus- ja eelarvekomisjoni esimees

Venno Kornak VL Märjamaa - vennok@gmail.com - kultuurikomisjoni liige

Ülo Olm

SDE

5041 336

Ylo@argore.ee

AS ARGORE, juhataja

revisjonikomisjoni esimees,

majandus- ja eelarvekomisjoni liige

 

Viited:
Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise maksmise kord
Märjamaa Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord 
Huvide konflikti käsiraamat volikogudele

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Volikogu III koosseisu töö arvudes

19.12.14

Volikogu sekretäri koostatud statistiline kokkuvõte Märjamaa Vallavolikogu III koosseisu tööst.

Volikogu III kooseisu foto

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER