Volikogu istung 21. veebruaril 2017

16.02.17

Kas kellelgi on minu vastuste jaoks küsimusi?
/Henry Alfred Kissinger/

MÄRJAMAA VALLAVOLIKOGU  istung on 
TEISIPÄEVAL, 21. veebruaril 2017. a algusega kell 15.00 Märjamaa raamatukogus (Pärnu mnt 56 Märjamaa alev)

Päevakorras:

 1. Märjamaa valla 2017. aasta eelarve. II lugemine. Ettekandja L. Laurits
 2. Märjamaa valla arengukava 2010-2020  Investeeringute kava  2016-2020 muutmine. I lugemine. Ettekandja T. Matsalu
 3. Märjamaa Gümnaasiumi arengukava 2017-2019. Ettekandjad T. Mesila ja A. Elmik
 4. Raikküla Vallavolikogu ettepanek piiride muutmiseks. Ettekandja U. Kristal
 5. Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (kompaktlaaduri kasutusrent). Ettekandja M. Vaher
 6. Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (arvutite kasutusrent). Ettekandja V. Karu
 7. Garantiikirja andmine projekti „Märjamaa esmatasandi tervisekeskuse loomine" omaosaluse rahastamiseks. Ettekandja T. Matsalu
 8. Esindaja asendaja määramine Raplamaa Omavalitsuste Liidu Täiskogusse. Ettekandja U. Kristal
 9. Katastriüksustele sihtotstarvete määramine. Ettekandja P. Helliste
 10. Informatsioon
  -  Linnade ja Valdade Päevad 15.-16.03.2017

TERE TULEMAST!

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Volikogu IV koosseisu liikmed

2.02.17

Nimi                                                                

Nimekiri, milles kandideeris

Telefon                 

E-posti aadress

Töökoht/amet

Komisjon

Ago Kirsipuu

VL Märjamaa

508 6570

agokirsipuu@hot.ee

Kärneri-Jõe OÜ, juhataja

majandus- ja eelarvekomisjoni liige

Andres Elmik

IRL

5648 8462

andres.elmik@gmail.com

Märjamaa Gümnaasiumi  direktor

hariduskomisjoni esimees

Andres Jõessar 

(volitused peatatud
isikliku avalduse alusel
alates 01.02.2017)

VL Valla Rahva Eest

522 4925

andres@eriosa.ee

OÜ Eriosa tegevjuht

volikogu aseesimees, majandus- ja eelarvekomisjoni liige

Argo Rau

VL Valla Rahva Eest

509 8685

argorau@hot.ee

Argo Rau Männimäe talu

majandus- ja eelarvekomisjoni liige

Darja Lehtsalu IRL 5568 8258

darjaleht@gmail.com

Märjamaa Gümnaasium, õpetaja

sotsiaalkomisjoni liige,

kultuurikomisjoni liige

Eero Plamus
(volitused peatatud
isikliku avalduse alusel
alates 01.01.2017)
VL Märjamaa - - - -
Hanno Marrandi 
(A. Jõessare asendusliige
alates 01.02.2017)
VL Valla Rahva Eest 504 0861 kasti.teravili@gmail.com OÜ Kasti Agro, juhataja -

Ilju Aviste

IRL

5635 2686

ilju.aviste@mail.ee

-

-

Kalle Teekivi

IRL

516 0874

kalle.teekivi@mail.ee

FIE

kultuurikomisjoni liige

Liivi Miil

IRL

552 5222

liivi.miil@gmail.com

Sillaotsa Talumuuseum, muuseumipedagoog

sotsiaalkomisjoni esimees

Marika Hiiemaa

SDE

5664 6082

marika@perearstid.ee

Märjamaa Perearstikeskus OÜ, perearst, juhatuse liige

sotsiaalkomisjoni liige

Marju Plamus SDE 552 5773

marjupl@hot.ee

Saue Gümnaasium, õpetaja hariduskomisjoni liige
Merlin Suurna VL Märjamaa 527 4691

suurna.merlin@gmail.com

Politsei- ja Piirivalveamet, jurist kultuurikomisjoni liige
Ruth Lippus VL Märjamaa 525 2853

ruthlippus@gmail.com

SA Innove Raplamaa Rajaleidja keskus, keskuse juht sotsiaalkomisjoni aseesimees
Sander Saaliste SDE 5690 3315

sander.saaliste.001@gmail.com

OÜ Diagrem, juhatuse liige revisjonikomisjoni liige

Teet Tomson

VL Märjamaa

5647 6397

teet.tomson@rmk.ee

RMK, siseaudiitor

volikogu aseesimees, kultuurikomisjoni esimees

Urmas Kristal

VL Märjamaa

5349 7987

urmas.kristal@marjamaa.ee

Laanekate OÜ, juhatuse liige

volikogu esimees, majandus- ja eelarvekomisjoni esimees

Venno Kornak
(E.Plamuse aendusliige
alates 01.01.2017)

VL Märjamaa - vennok@gmail.com - kultuurikomisjoni liige

Ülo Olm

SDE

504 1336

Ylo@argore.ee

AS ARGORE, juhataja

revisjonikomisjoni esimees,

majandus- ja eelarvekomisjoni liige

 

Viited:
Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise maksmise kord
Märjamaa Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord 
Huvide konflikti käsiraamat volikogudele

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Volikogu III koosseisu töö arvudes

19.12.14

Volikogu sekretäri koostatud statistiline kokkuvõte Märjamaa Vallavolikogu III koosseisu tööst.

Volikogu III kooseisu foto

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER