Vesi, kaevud

26.01.17

AS Matsalu Veevärk kodulehekülg                                                     

 

Kontor asub aadressil Veski tn 6 Märjamaa alev
(postimaja II korrusel). 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus 
 

Vastavalt Konkurentsiameti kooskõlastusele 17.02.2016 nr 9.1-3/16-001 kehtivad AS-i Matsalu Veevärk teeninduspiirkonnas alates 01.04.2016. a. alljärgnevad veeteenuste hinnad:

  • tasu võetud vee eest 1,33 €/m³
  • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,67 €/m³

Hindadele lisandub käibemaks.

 

Puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus (e-vorm)

Toimetaja: TIINA GILL

Austatud Märjamaa alevi elanik!

10.10.17

Seoses Märjamaa reoveepuhasti ja ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimise projektiga algavad ehitustööd Uuel tänaval, Raua tänaval, Metsanurga, Tehnika, Pärna, Laane tänaval, Laane põigul, Kuusiku tn, Pargi tänaval, Pärnu maanteel Sihi tn ning juba käivad tööd Pihlaka tänaval, Ristiku tänaval ja Uuemõisa tänaval.

Seoses töödega palume olla ettevaatlikud ja kannatlikud ning jälgida ajutist liikluskorraldust.

Ehitustöödega seotud küsimuste tekkimisel saab vastuse:

tellija: AS Matsalu Veevärk – Meelis Grichin, tel 5693 9363, e-mail: meelis@matsaluvv.ee;

peatöövõtja: AS Viimsi Keevitus – Veera Petrova, tel 5912 4777, e-mail: veera@viimsikeevitus.ee;

järelevalve: OÜ Watercom – Andres Aruvee, tel 510 0466, e-mail: Andres.Aruvee@watercom.eu.

Käesoleval nädalal (9.10–15.10) algavad tööd Raua tn (alustame Raua tn 1 juurest), Uus tn 10 kinnistul ning Kuusiku ja Laane tänaval. Tööd jätkuvad Pihlaka, Ristiku ja Uuemõisa tänaval.

 

Veera Petrova

Toimetaja: TIINA GILL

Hajaasustuse programm 2017 kokkuvõte

25.08.17

Hajaasustuse programmi komisjon

Märjamaa vallavalitsuse 09.04.2014a korraldusega nr 350 moodustati ajutine komisjon „Hajaasustuse programmile" koosseisus:

Esimees: Triin Matsalu- vallavalitsuse liige

Liikmed: Margus Vaher- majandusosakonna juhataja

Mati Erik- keskkonnaspetsialist

Paul Helliste – vanemmaakorraldaja

Helgi Tammaru – ehitusspetsialist

Kirsti Mau – geoinfospetsialist

 

Hajaasustuse programmi 2017a kokkuvõte

Hajaasustuse programmi 2017a taotlusvooru laekus kokku 18  taotlust programmi  üldmaksumusega 75047,41 eurot, millest taotletav toetussumma oli 49664,82 eurot ja omafinantseering 25382,59 eurot.

Hajaasustuse programmi toetuse taotlejatele ja taotlusele esitatud nõuetele vastasid 17 taotlust. Hindamiskomisjoni liikmed hindasid kõiki nõuetele vastavaid taotlusi  vastavalt EAS-i poolt koostatud hindamisjuhendile. Toetuse taotluse rahuldamiseks pidi taotluse hinnang olema positiivne, st. taotluse kaalutud keskmine hinne oli vähemalt 2,5 ning hindamiskriteeriumite 11.8.1 ja 11.8.4 antud kriteeriumi keskmine hinne ei olnud madalam kui 1,5. Komisjoni liikmete hindamistulemuste järgi sai rahuldada 16 taotlust.
Sellel aastal oli riigi ja kohaliku omavalitsuse poolt toetusvahendeid kokku 43200 eurot. 

 

Märjamaa Vallavalitsuse 21.06.2017.a korraldusega nr 486 rahuldati hajaasustuse programmi raames alljärgnevad taotlused:

1.       Linda Kornak – Uusotsa, Kirna küla (50404:003:0390), taotlus nr 9-2.3/1430

Projekti üldmaksumus 1770,00 eurot, sellest

programmist taotletav 1180,00 eurot

toetuse omafinantseering 590,00 eurot

 

2.       Kristel Kuusk – Laendi, Luiste küla (42703:001:0780), taotlus nr 9-2.3/1490

Projekti üldmaksumus 1057,02 eurot, sellest

programmist taotletav 704,72 eurot

toetuse omafinantseering 352,30 eurot

 

3.       Ilmar Hindre – Mulgu, Põlli küla (50401:005:1161), taotlus nr 9-2.3/1656

Projekti üldmaksumus 3950,38 eurot, sellest

programmist taotletav 2633,00 eurot

toetuse omafinantseering 1317,38 eurot

 

4.       Hans-Markus Paisu – Paadiku, Sipa küla (42702:002:0821), taotlus nr 9-2.3/1664

Projekti üldmaksumus 4137,00 eurot, sellest

programmist taotletav 2758,14 eurot

toetuse omafinantseering 1378,86 eurot

 

5.       Maimu Paunmaa – Palu-Reinumardi, Laukna küla (42701:004:0101), taotlus nr 9-2.3/1675

Projekti üldmaksumus 2385,60 eurot, sellest

programmist taotletav 1590,00 eurot

toetuse omafinantseering 795,60 eurot

 

6.       Jaak Piliste – Tipu, Vanamõisa küla (50404:001:0351), taotlus nr 9-2.3/1692

Projekti üldmaksumus 8045,98 eurot, sellest

programmist taotletav 5364,25 eurot

toetuse omafinantseering 2681,73 eurot

 

7.       Aivar Uuesoo – Uuetoa, Moka küla (50401:001:1244), taotlus nr 9-2.3/1727

Projekti üldmaksumus 1982,38 eurot, sellest

programmist taotletav 1321,00 eurot

toetuse omafinantseering 661,38 eurot

 

8.       Aivar Uuesoo – Uuetoa, Moka küla (50401:001:1244), taotlus nr 9-2.3/1728

Projekti üldmaksumus 270,01 eurot, sellest

programmist taotletav 180,00 eurot

toetuse omafinantseering 90,01 eurot

 

9.       Kalle Kurme – Saue, Loodna küla (42702:003:1000), taotlus nr 9-2.3/1747

Projekti üldmaksumus 4080,24 eurot, sellest

programmist taotletav 2720,30 eurot

toetuse omafinantseering 1359,94 eurot

 

10.   Maarja Averin – Lõpe, Valgu küla (50404:003:0720), taotlus nr 9-2.3/1760

Projekti üldmaksumus 4428,00 eurot, sellest

programmist taotletav 2952,16 eurot

toetuse omafinantseering 1475,85 eurot

 

11.   Kalle Kurme – Saue, Loodna küla (42702:003:1000), taotlus nr 9-2.3/1817

Projekti üldmaksumus 3390,00 eurot, sellest programmist taotletav 2260,00 eurot ja toetuse omafinantseering 1130,00 eurot

 

12.   Märt Reose – Jaani-Mardi, Hiietse küla (50401:001:0131), taotlus nr 9-2.3/1836

Projekti üldmaksumus 6549,60 eurot, sellest programmist taotletav 4000,00 eurot ja toetuse omafinantseering 2549,60 eurot

 

13.   Tiiu Elbach – Vana-Sõela, Teenuse küla (42703:002:0520), taotlus nr 9-2.3/846

Projekti üldmaksumus 4543,20 eurot, sellest programmist taotletav 3028,95 eurot ja toetuse omafinantseering 1514,25 eurot

 

14.   Ene Reinsalu – Oja, Mõisamaa küla (50403:001:0098), taotlus nr 9-2.3/1851

Projekti üldmaksumus 2701,20 eurot, sellest programmist taotletav 1800,80 eurot ja toetuse omafinantseering 900,40 eurot

 

15.   Piret Mahlapuu – Põllu, Paaduotsa küla (50403:001:0360), taotlus nr 9-2.3/1853

Projekti üldmaksumus 9298,80 eurot, sellest programmist taotletav 6199,51 eurot ja toetuse omafinantseering 3099,29 eurot

 

16.   Aino Teekivi – Vahtriku, Käbiküla (50401:001:0093), taotlus nr 9-2.3/1825

Projekti üldmaksumus 4638,00,00 eurot, sellest programmist taotletav 3092,00 eurot ja toetuse omafinantseering 1546,00 eurot

 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud

3.04.17

Rapla Maavalitsus annab teada, et alates 10. aprillist 2017 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Märjamaa vallas.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate riigihalduse ministri 28.03.2017 nr käskkirjast nr 052 „Hajaasustuse programmi 2017.a programmdokument" mis on kättesaadav Rapla Maavalitsuse veebilehel https://rapla.maavalitsus.ee/et/hajaasustuse-programm.  

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele 12. juuniks 2017

 

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa alevis algab kaugloetavate veearvestite paigaldamine

21.02.17

AS Matsalu Veevärk alustab alates 21. veebruarist 2017. aastal kaugloetavate veearvestite paigaldamist Märjamaa alevis.

Kaugloetav veearvesti paigaldatakse olemasoleva mehaanilise veearvesti asemele. Veearvesti ning selle paigaldamine on kliendile tasuta. Juhul, kui veemõõdusõlm vajab väljaehitust või rekonstrueerimist, tuleb see kliendil ise korraldada. (Alus Märjamaa ÜVK kasutamise eeskirja punkt 2.6.6: „Kui vesi saadakse ühisveevärgist, tuleb teenuste tähtajalise lepingu taotlejal veekasutuse üle arvestuse pidamiseks paigaldada tema poolt ja kulul ajutisele torustikule vee-ettevõtja nõuetele vastav veemõõdusõlm." Samuti vastavalt punktile 3.1. „Vee mõõtmine" (loe täpsemalt Märjamaa ÜVK kasutamise eeskirjast).

Kaugloetavate veearvestite tootja on Taani ettevõte Kamstrup AS ning veemõõtjate tüüp on Multical 21. Arvestid mõõdavad ultrahelisignaali abil vee kogust ja tarbimisandmeid saab koguda kauglugemise teel.

Töid teostab Omar Ehitus OÜ (reg nr 12187535), tel 5645 0225; e-post: omar.linna@gmail.com.

Küsimuste korral pöörduda: AS Matsalu Veevärk, tel 485 5508; e-post: naidud@matsaluvv.ee.   
Toimetaja: TIINA GILL

Hajaasustuse programmi kokkuvõte

16.09.16

Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt lõppes 13. juunil 2016.a. Kokku laekus 27 taotlust programmi  üldmaksumusega 108 219,24 eurot, millest taotletav toetussumma oli 72 138,05 eurot ja omafinantseering 36 081,61 eurot. Pingerea alusel jäi rahuldamata 6 taotlust. Täies mahus rahuldati 20 taotlust ja 1 taotlus rahuldati osaliselt, kuna rahastamiseks jätkus osaliselt toetusvahendeid.
Võrreldes eelmise aastaga esitati 2 taotlust vähem, millest taotluste üldmaksumus oli ~31700 eurot väiksem ning toetussummat küsiti ~21100 eurot vähem. Eelmisel aastal oli toetusvahendid kokku 42 160 eurot.  Sellel aastal oli riigi ja kohaliku omavalitsuse poolt toetusvahendeid kokku 58 000 eurot. 

Märjamaa Vallavalitsuse 10.08.2016.a korraldusega nr 637 rahuldati hajaasustuse programmi raames alljärgnevad taotlused:

1.     Pille Lõõts – Kauri, Sõtke küla (50402:005:0054), taotlus nr 9-2.3/1633

Projekti üldmaksumus 2486,38 eurot, sellest programmist taotletav 1657,67 eurot,
toetuse omafinantseering 828,71 eurot

 

2.     Tiina Laanemets – Januse, Maidla küla (42701:002:0076), taotlus nr 9-2.3/1849

Projekti üldmaksumus 4509,60 eurot, sellest programmist taotletav 3006,55 eurot, toetuse omafinantseering 1503,05 eurot

 

3.     Enn Randviir – Uueda, Leevre küla (42701:001:0001), taotlus nr 9-2.3/1837

Projekti üldmaksumus 6240,00 eurot, sellest programmist taotletav 4160,20 eurot, toetuse omafinantseering 2079,80 eurot

 

4.     Niina Kruusement – Tõnu, Lestima küla (50401:001:0097), taotlus nr 9-2.3/1814

Projekti üldmaksumus 3255,00 eurot, sellest programmist taotletav 2170,00 eurot, toetuse omafinantseering 1085,00 eurot

 

5.     Niina Kruusement – Tõnu, Lestima küla (50401:001:0097), taotlus nr 9-2.3/1815

Projekti üldmaksumus 4230,00 eurot, sellest programmist taotletav 2820,00 eurot, toetuse omafinantseering 1410,00 eurot

 

6.     Maie Kallas – Nurga, Sulu küla (50402:007:0820), taotlus nr 9-2.3/1715

Projekti üldmaksumus 3480,00 eurot, sellest programmist taotletav 2320,00 eurot, toetuse omafinantseering 1160,00 eurot

 

7.     Marko Kaljund – Kure, Maidla küla (42701:002:0360), taotlus nr 9-2.3/1432

Projekti üldmaksumus 4080,00 eurot, sellest programmist taotletav 2720,00 eurot, toetuse omafinantseering 1360,00 eurot

 

8.     Diana Tsarukjan – Tiidu, Mäliste küla (50404:002:0720), taotlus nr 9-2.3/1825

 Projekti üldmaksumus 3720,00 eurot, sellest programmist taotletav 2480,00 eurot, toetuse omafinantseering 1240,00 eurot

 

9.     Marek Orub – Kilke, Kilgi küla (50402:007:0451), taotlus nr 9-2.3/1942

Projekti üldmaksumus 4725,58 eurot, sellest programmist taotletav 3150,54 eurot, toetuse omafinantseering 1575,04 eurot

 

10.   Heino Sarapuu – Laasi, Suurküla (50403:001:0261), taotlus nr 9-2.3/1685

Projekti üldmaksumus 6755,98 eurot, sellest programmist taotletav 4504,21 eurot, toetuse omafinantseering 2251,77 eurot

 

11.   Tiina Sklave – Saeveski, Russalu küla (50401:003:0900), taotlus nr 9-2.3/1735

Projekti üldmaksumus 5582,38 eurot, sellest programmist taotletav 3721,00 eurot, toetuse omafinantseering 1861,38 eurot

 

12.   Joosep Vaarpuu – Maanda, Nurme küla (50404:004:0121), taotlus nr 9-2.3/1683

Projekti üldmaksumus 4532,38 eurot, sellest programmist taotletav 3021,74 eurot, toetuse omafinantseering 1510,64 eurot

 

13.   Rein Jago-Jaagu – Kingu, Kasti küla (50403:003:0081), taotlus nr 9-2.3/1773

Projekti üldmaksumus 5208,00 eurot, sellest programmist taotletav 3472,17 eurot, toetuse omafinantseering 1735,83 eurot

 

14.   Lauri Reedik – Kruusiaugu, Vaimõisa küla (50401:006:0920), taotlus nr 9-2.3/1703

Projekti üldmaksumus 2892,00 eurot, sellest programmist taotletav 1928,10 eurot, toetuse omafinantseering 963,90 eurot

 

15.   Maie Kallas – Nurga, Sulu küla (50402:007:0820), taotlus nr 9-2.3/1715

Projekti üldmaksumus 3200,16 eurot, sellest programmist taotletav 2133,55 eurot, toetuse omafinantseering 1066,61 eurot

 

16.   Lauri Reedik – Kruusiaugu, Vaimõisa küla (50401:006:0920), taotlus nr 9-2.3/1703

Projekti üldmaksumus 3660,00 eurot, sellest programmist taotletav 2440,12 eurot, toetuse omafinantseering 1219,88 eurot

 

17.   Diana Tsarukjan – Tiidu, Mäliste küla (50404:002:0720), taotlus nr 9-2.3/1825

Projekti üldmaksumus 2520,00 eurot, sellest programmist taotletav 1680,00 eurot, toetuse omafinantseering 840,00 eurot

 

18.   Harri Liidemaa – Uus-Kasemetsa, Loodna küla (42702:003:0197), taotlus nr 9-2.3/1355

Projekti üldmaksumus 3738,00 eurot, sellest programmist taotletav 2492,00 eurot, toetuse omafinantseering 1246,00 eurot

 

19.   Triinu Sillaste – Lepiku, Vaimõisa küla (50401:006:0381), taotlus nr 9-2.3/1864

Projekti üldmaksumus 6714,00 eurot, sellest programmist taotletav 4466,68 eurot, toetuse omafinantseering 2247,32 eurot

 

20.   Liane Orgmets – Orgmetsa, Tolli küla (50402:006:0100), taotlus nr 9-2.3/1808

Projekti üldmaksumus 2580,00 eurot, sellest programmist taotletav 1720,00 eurot, toetuse omafinantseering 860,00 eurot

 

21.   Endel Linnamägi – Miiliaugu, Jõeääre küla (50402:007:0043), taotlus nr 9-2.3/1840.

Projekti üldmaksumus 4506,00 eurot,  sellest programmist osaliselt rahastatav toetus 1935,47 eurot. Toetuse omafinantseering 2570,53 eurot

Toimetaja: TIINA GILL

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud

12.01.17

Rapla Maavalitsus annab teada, et alates 11. aprillist 2016 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt  Märjamaa vallas.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

 

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate regionaalministri 17.03.2016 nr käskkirjast nr 1-4/073 „Hajaasustuse programmi 2016.a programmdokument" mis on kättesaadav Rapla Maavalitsuse veebilehel https://rapla.maavalitsus.ee/et/hajaasustuse-programm.  

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele 13. juuniks 2016

Lisainformatsioon: Märjamaa vallavalitsustest

 

Toimetaja: TIINA GILL

Pressiteade: Tiitli Aasta Veetegu pälvis Matsalu Veevärk AS veearvestite suurhanke korraldamise eest

12.01.17

Tiitli Aasta Veetegu pälvis Matsalu Veevärk AS veearvestite suurhanke korraldamise eest

Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) tunnustas täna Pärnu Raekojas oma tegevusvaldkonna parimaid. Tiitli Aasta Veetegu pälvis Matsalu Veevärk AS kaugloetavate veearvestite ühishanke korraldamise eest. Elutööpreemia anti Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessorile tehnikadoktor Heino Mölderile.

Galerii: https://onedrive.live.com/redir?resid=BF98E7865F6B878C!2929&authkey=!AEi9NaGde_BWBQQ&ithint=folder%2cjpg

Fotod: Madis Sinivee

„Koos hankides ja suuremahulisi tellimusi esitades on vee-ettevõtjad saavutanud märkimisväärse säästu veeteenuse kuludelt, kokku ca 10 miljonit eurot. Lisaks rahalisele võidule on kaugloetavad veearvestid ka töökindlamad, nende eluiga on pikem ning nutika veearvestiga on võimalik kiiremini ja täpsemalt tuvastada rikkeid, mis hõlbustab väga paljude vee-ettevõtjate tööd," selgitas Eesti Vee-ettevõtete Liidu tegevdirektor Vahur Tarkmees tagamaid, miks otsustati tänavune Aasta Veeteo auhind anda just hankeprojektile.

„Projektist on tõusnud tulu väga paljudele – riigihankes osales 21 vee-ettevõtjat, kes hankisid kokku 25 333 veearvestit, millest on tänaseks paigaldatud ca 13 000. Kuid pikemas perspektiivis tähendab suurhankelt kokku hoitud summa võitu ka tarbija rahakotile. Lisaks ei ole uute seadmete kasutamisel tarbijal vajadust ise veenäitu teatada," kinnitas Vahur Tarkmees. „Antud projekti eestvedajaks koostöös Eesti Vee-ettevõtete Liiduga on olnud peaasjalikult Matsalu Veevärk ASi meeskond, kellele anti tänasel tunnustusüritusel pidulikult üle 2016. aasta veeteo auhind."

Elutööpreemia pikaajalise panuse eest Eesti veemajanduse arengusse pälvis Tallinna Tehnikaülikooli veemajanduse õppetooli emeriitprofessor tehnikadoktor Heino Mölder, kes on koolitanud muuhulgas sanitaartehnika eriala insenere ning viinud läbi mahukaid uuringuid reoveepuhastite tehnoloogia parandamiseks.

„Heino Mölder on pikka aega tegelenud tööstus- ja olmereovee puhastamise tehnoloogia uurimise ning täiustamisega," rääkis Vahur Tarkmees. „Süvendatult on ta tegelenud näiteks jääkmuda käitluse tehnoloogia täiustamisega, et saavutada jääkmuda hulga vähendamine ja parem kasutatavus. Ta on otseselt läbi teinud kogu reovee puhastamise arengukäigu Eestis alates 1960ndate aastate algusest. Heino Mölder on avaldanud neil teemadel üle 140 teaduspublikatsiooni. See on olnud tema elutöö ning žüriis osalenud vee-ettevõtjad olid üksmeelel, et ta väärib antud panuse eest täit tunnustust."

Auhinnale Aasta Veetegu kandideeris kokku viis projekti ning Elutööpreemiale üksteist inimest. EVELi statuudi kohaselt valisid mõlemas kategoorias esitatud nominentide seast võitjad välja kõigi 71 Eesti Vee-ettevõtete Liiduga liitunud veemajandussektori ettevõtete esindajad. Aasta Veeteo ning Elutööpreemia auhinna saajad kuulutas Eesti Vee-ettevõtete Liit sel aastal välja viiendat korda.

Eesti Vee-Ettevõtete Liit (www.evel.ee) ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELisse kuulub 45 vee-ettevõtet ja 26 vee-alaga seotud ettevõtet.

Täiendav informatsioon:

Hans Liibek, EVELi juhatuse esimees, ASi Matsalu Veevärk juhatuse liige
Tel: +372 50 37 406; e-post: hans@matsaluvv.ee

Heino Mölder, Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor, tehnikadoktor
Tel: 66 01 247; 507 7414

Vahur Tarkmees, EVELi tegevdirektor
Tel: +372 530 92 153; e-post: vahur.tarkmees@evel.ee

 

Vaata ka videolõiku eilsest Aktuaalset Kaamerast

Toimetaja: TIINA GILL

Uued veeteenuse hinnad AS Matsalu Veevärgi teeninduspiirkonnas

12.01.17

Vastavalt Konkurentsiameti kooskõlastusele 17.02.2016 nr 9.1-3/16-001 kehtivad AS-i Matsalu Veevärk teeninduspiirkonnas alates 01.04.2016.a. alljärgnevad veeteenuste hinnad:

  • tasu võetud vee eest 1,33 €/m³
  • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,67 €/m³
    Hindadele lisandub käibemaks.

AS Matsalu Veevärk

Toimetaja: TIINA GILL

Reovee puhastamine hajaasustusalal

12.01.17

Raamat "Reovee puhastamine hajaasustusalal" on üks paremaid käsiraamatuid neile, kel tekib küsimusi omapuhastite rajamise osas. Raamat annab nõu ka neile inimestele, kes elavad reoseekogumisalal, kuid kellel oleks mõistlikum ÜVK asemel kasutada pigem omalahendusi.

Reovee puhastamine hajaasustusalal

Toimetaja: TIINA GILL

Hajaasustuse programmi 2015. a taotlusvoorust toetuse saajad

12.01.17

Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt lõppes 22. juunil 2015.a. Kokku laekus 29 taotlust üldmaksumusega 139 964,51 eurot, millest taotletav toetussumma oli 93301,71 eurot ja omafinantseering 46662,80 eurot. Programmi nõuetele mittevastavaid taotlusi oli 3, pingerea alusel jäi rahuldamata 10 taotlust. Täies mahus rahuldati 15 taotlust ja 1 taotlus rahuldati osaliselt, kuna rahastamiseks jätkus toetusvahendeid osaliselt.
Võrreldes eelmise aastaga esitati 18 taotlust rohkem, millest taotluste üldmaksumus oli ~67000 eurot suurem ning toetussummat küsiti ~46000 eurot rohkem. Eelmisel aastal oli toetusvahendid kokku 20 000 eurot.  Sellel aastal oli riigi ja kohaliku omavalitsuse poolt toetusvahendeid kokku 42 108 eurot. 

Märjamaa Vallavalitsuse 26.08.2015.a korraldusega nr 766 rahuldati hajaasustuse programmi raames alljärgnevad taotlused:

1.1.       Jaanus Jõekallas, Järtamäe veesüsteemi rajamine
Tegevused: puurkaevu rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine ja joogiveetorustiku rajamine.
Toetuse suurus 2352,00 eurot, omafinantseering 1176,00 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 31.12.2016

1.2.       Karli Kuulpak, Sarna-Rätsepa veetõsteseadmed ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine
Tegevused: vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, omapuhasti ehitamine, kanalisatsioonitorustiku ehitamine.
Toetuse suurus 2828,00 eurot, omafinantseering 1414,00 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 31.12.2016

1.3.       Merike Sutri, Pargimaja kortermaja vee- ja kanalisatsioonisüsteem rajamine, seadmete paigaldamine
Tegevused: puurkaevu rajamine, joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, omapuhasti ehitamine, kanalisatsioonitorustiku ehitamine.
Toetuse suurus  6488,32 eurot, omafinantseering 3243,68 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 31.12.2016

1.4.       Evald Unga, Männa talu puurkaevu rajamine ja seadmete paigaldamine
Tegevused: puurkaevu rajamine, joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine, vana puurkaevu tamponeerimine.
Toetuse suurus  4640,00 eurot, omafinantseering 2320,00 eurot
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 31.12.2016

1.5.       Andrus Andreller, Lepiku juurdepääsutee rajamine
Tegevused: teepõhja ja –katte ehitamine, teeala kuivendamine.
Toetuse suurus  3964,00 eurot, omafinantseering 1982,00 eurot
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 31.12.2016

1.6.       Elsa Roots, Rootsi puurkaevu rajamine
Tegevused: puurkaevu rajamine.
Toetuse suurus  1520,00 eurot, omafinantseering 760,00 eurot
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 31.12.2016

1.7.       Veiko Ülejõe, Rehe veesüsteemide rajamine  
Tegevused: puurkaevu rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine.
Toetuse suurus  2040,00 eurot, omafinantseering 1020,00 eurot
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 31.12.2016

1.8.       Hele-Mai Karm, Saare-Hansi joogiveetorustiku rajamine ja seadmete paigaldamine Tegevused: joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine.
Toetuse suurus  1108,00 eurot, omafinantseering 554,00 eurot
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 31.12.2016

1.9.       Raivo Viljas, Nahkru vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine
Tegevused: puurkaevu rajamine, joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, omapuhasti ehitamine, kanalisatsioonitorustiku ehitamine.
Toetuse suurus  4000,00 eurot, omafinantseering 2000,00 eurot
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 31.12.2016

1.10.   Maarja Averin, Lõpe kanalisatsioonisüsteemi rajamine  
Tegevused: kogumiskaevu ehitamine, kanalisatsioonitorustiku ehitamine.
Toetuse suurus  1680,00 eurot, omafinantseering 840,00 eurot
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 31.12.2016

1.11.   Piret Simson, Maria kanalisatsioonisüsteemi rajamine
Tegevused: omapuhasti ehitamine, kanalisatsioonitorustiku ehitamine.
Toetuse suurus  2933,00 eurot, omafinantseering 1467,00 eurot
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 31.12.2016

1.12.   Terje Erkma, Kõpu kanalisatsioonisüsteemi rajamine
Tegevused: omapuhasti ehitamine.
Toetuse suurus  2567,33 eurot, omafinantseering 1283,47 eurot
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 31.12.2016

1.13.   Karin Paimre , Künnapu puurkaevu rajamine
Tegevused: puurkaevu rajamine.
Toetuse suurus  1124,00 eurot, omafinantseering 562,00 eurot
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 31.12.2016

1.14.   Ants Mitt, Jaani veesüsteemi rajamine
Tegevused: puurkaevu rajamine.
Toetuse suurus  1160,00 eurot, omafinantseering 580,00 eurot
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 31.12.2016

1.15.   Helerin Kajamäe, Vabriku talu joogiveesüsteemi rajamine
Tegevused: puurkaevu rajamine, joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine.
Toetuse suurus  2380,00 eurot, omafinantseering 1190,00 eurot
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 31.12.2016

1.16.   Mart Amos, Vahtkonna vee ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine
Tegevused: puurkaevu rajamine, joogiveetorustiku rajamine, omapuhasti ehitamine, kanalisatsioonitorustiku ehitamine
Programmist osaliselt rahastatav toetus 1375,35 eurot, kuna rahastamiseks jätkus toetusvahendeid osaliselt; omafinantseering 4512,65 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 31.12.2016

Toimetaja: TIINA GILL

Hajaasustuse veeprogramm

12.01.17

Programm tuleneb Vabariigi Valitsuse 2007.-2011. a  tegevusprogrammist, mille 8. peatüki „Maaelu, regionaal- ja infrastruktuuri arendamise poliitika" punkt 8.5 sätestab valitsusliidu tegevuse järgmised põhimõtted: valitsusliit rakendab külainfrastruktuuri (kaevud, hüdrorajatised jms) rajamise toetamise programmi riigipoolse finantseerimisega aastas 100 miljoni krooni ulatuses põhimõttel, et riik rahastab iga projekti maksumusest kuni kolmandiku ulatuses. Lisaks riigile finantseerivad programmi elluviimist kohalikud omavalitsused, iga kohaliku omavalitsuse üksus saab programmis osaleda vaid juhul, kui  panustab rahaliselt vähemalt samas mahus, kui seda teeb riik.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega piirkondades majapidamistele joogivee kättesaadavuse tagamine või parandamine. Programmi elluviimisega parandatakse hajaasustusega piirkondades inimeste elukvaliteeti. Toetust saab taotleda vaid olemasolevatele majapidamistele.

Kolmandiku tööde maksumusest peab kandma taotleja. Toetuse suurus ühe majapidamise puhul on kuni 6395 eurot. Abikõlbulikud on ainult need kulud, mis on tehtud pärast toetuse kasutamise lepingu sõlmimist.

 

Toimetaja: TIINA GILL