Vesi, kaevud

26.01.17

AS Matsalu Veevärk kodulehekülg                                                     

 

Kontor asub aadressil Veski tn 6 Märjamaa alev
(postimaja II korrusel). 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus 
 

Vastavalt Konkurentsiameti kooskõlastusele 17.02.2016 nr 9.1-3/16-001 kehtivad AS-i Matsalu Veevärk teeninduspiirkonnas alates 01.04.2016. a. alljärgnevad veeteenuste hinnad:

  • tasu võetud vee eest 1,33 €/m³
  • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,67 €/m³

Hindadele lisandub käibemaks.

 

Puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus (e-vorm)

Toimetaja: TIINA GILL

Avatud reoveepuhastite päev 15. septembril 2018

6.09.18

Külastage Märjamaa uut reoveepuhastit!

Eesti Vee-ettevõtete Liit korraldab juba teist aastat avatud reoveepuhastite päeva. Kõikidel huvilistel on võimalik tutvuda erinevate reoveepuhastitega üle terve Eesti. Sel aastal on ettevõtmisega ühinenud ka AS Matsalu Veevärk. Oleme uhked oma uuenenud ja moodsa Märjamaa reoveepuhasti üle (asukoht Märjamaa vald Sõtke küla) ja kutsume kõiki huvilisi seda külastama 15. septembril kell 12-15.

Tule üksi või grupiga!

NB! Vajalik on eelnev registreerimine info@matsaluvv.eevõi tel 56 246 431.
Toimetaja: TIINA GILL

Lugupeetud Matsalu Veevärgi Märjamaa kliendid!

24.07.18

Palume ühendust võtta klientidel, kellel ei ole käesolevaks ajaks paigaldatud kaugloetavat veearvestit.

Kontakt: info@matsaluvv.ee - palume märkida kehtivad kontaktid (soovitavalt mobiiltelefon) ja aeg, millal kaugloetava arvesti paigaldamine Teie kinnistusisesele veevärgile oleks sobiv.

Kliendid, kellele on kaugloetav arvesti paigaldatud, palume jätta käesolev kiri tähelepanuta!

 

AS Matsalu Veevärk

Toimetaja: TIINA GILL

Algavad ehitustööd vallamaja, ujula ning Pärnu mnt 28 ees

12.12.17

Austatud Märjamaa alevi elanik!

Seoses Märjamaa reoveepuhasti ja ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimise projektiga algavad ehitustööd (Tehnika tn 11 ehk vallamaja ees), Uuel tänaval (ujula ees) ning Pärnu mnt 28 ees.

Seoses töödega palume olla ettevaatlikud ja kannatlikud ning jälgida ajutist liikluskorraldust.

 

Ehitustöödega seoses küsimuste tekkimisel saab vastuse:

tellija: AS Matsalu Veevärk – Meelis Grichin, tel 5693 9363, e-post meelis@matsaluvv.ee 
peatöövõtja: AS Viimsi Keevitus – Veera Petrova, tel 5912 4777, e-post veera@viimsikeevitus.ee 
järelevalve: OÜ Watercom – Andres Aruvee, tel 510 0466, e-post Andres.Aruvee@watercom.eu

Toimetaja: TIINA GILL

Pressiteade: Tiitli Aasta Veetegu pälvis Matsalu Veevärk AS veearvestite suurhanke korraldamise eest

12.01.17

Tiitli Aasta Veetegu pälvis Matsalu Veevärk AS veearvestite suurhanke korraldamise eest

Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) tunnustas täna Pärnu Raekojas oma tegevusvaldkonna parimaid. Tiitli Aasta Veetegu pälvis Matsalu Veevärk AS kaugloetavate veearvestite ühishanke korraldamise eest. Elutööpreemia anti Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessorile tehnikadoktor Heino Mölderile.

Galerii: https://onedrive.live.com/redir?resid=BF98E7865F6B878C!2929&authkey=!AEi9NaGde_BWBQQ&ithint=folder%2cjpg

Fotod: Madis Sinivee

„Koos hankides ja suuremahulisi tellimusi esitades on vee-ettevõtjad saavutanud märkimisväärse säästu veeteenuse kuludelt, kokku ca 10 miljonit eurot. Lisaks rahalisele võidule on kaugloetavad veearvestid ka töökindlamad, nende eluiga on pikem ning nutika veearvestiga on võimalik kiiremini ja täpsemalt tuvastada rikkeid, mis hõlbustab väga paljude vee-ettevõtjate tööd," selgitas Eesti Vee-ettevõtete Liidu tegevdirektor Vahur Tarkmees tagamaid, miks otsustati tänavune Aasta Veeteo auhind anda just hankeprojektile.

„Projektist on tõusnud tulu väga paljudele – riigihankes osales 21 vee-ettevõtjat, kes hankisid kokku 25 333 veearvestit, millest on tänaseks paigaldatud ca 13 000. Kuid pikemas perspektiivis tähendab suurhankelt kokku hoitud summa võitu ka tarbija rahakotile. Lisaks ei ole uute seadmete kasutamisel tarbijal vajadust ise veenäitu teatada," kinnitas Vahur Tarkmees. „Antud projekti eestvedajaks koostöös Eesti Vee-ettevõtete Liiduga on olnud peaasjalikult Matsalu Veevärk ASi meeskond, kellele anti tänasel tunnustusüritusel pidulikult üle 2016. aasta veeteo auhind."

Elutööpreemia pikaajalise panuse eest Eesti veemajanduse arengusse pälvis Tallinna Tehnikaülikooli veemajanduse õppetooli emeriitprofessor tehnikadoktor Heino Mölder, kes on koolitanud muuhulgas sanitaartehnika eriala insenere ning viinud läbi mahukaid uuringuid reoveepuhastite tehnoloogia parandamiseks.

„Heino Mölder on pikka aega tegelenud tööstus- ja olmereovee puhastamise tehnoloogia uurimise ning täiustamisega," rääkis Vahur Tarkmees. „Süvendatult on ta tegelenud näiteks jääkmuda käitluse tehnoloogia täiustamisega, et saavutada jääkmuda hulga vähendamine ja parem kasutatavus. Ta on otseselt läbi teinud kogu reovee puhastamise arengukäigu Eestis alates 1960ndate aastate algusest. Heino Mölder on avaldanud neil teemadel üle 140 teaduspublikatsiooni. See on olnud tema elutöö ning žüriis osalenud vee-ettevõtjad olid üksmeelel, et ta väärib antud panuse eest täit tunnustust."

Auhinnale Aasta Veetegu kandideeris kokku viis projekti ning Elutööpreemiale üksteist inimest. EVELi statuudi kohaselt valisid mõlemas kategoorias esitatud nominentide seast võitjad välja kõigi 71 Eesti Vee-ettevõtete Liiduga liitunud veemajandussektori ettevõtete esindajad. Aasta Veeteo ning Elutööpreemia auhinna saajad kuulutas Eesti Vee-ettevõtete Liit sel aastal välja viiendat korda.

Eesti Vee-Ettevõtete Liit (www.evel.ee) ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELisse kuulub 45 vee-ettevõtet ja 26 vee-alaga seotud ettevõtet.

Täiendav informatsioon:

Hans Liibek, EVELi juhatuse esimees, ASi Matsalu Veevärk juhatuse liige
Tel: +372 50 37 406; e-post: hans@matsaluvv.ee

Heino Mölder, Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor, tehnikadoktor
Tel: 66 01 247; 507 7414

Vahur Tarkmees, EVELi tegevdirektor
Tel: +372 530 92 153; e-post: vahur.tarkmees@evel.ee

 

Vaata ka videolõiku eilsest Aktuaalset Kaamerast

Toimetaja: TIINA GILL

Reovee puhastamine hajaasustusalal

12.01.17

Raamat "Reovee puhastamine hajaasustusalal" on üks paremaid käsiraamatuid neile, kel tekib küsimusi omapuhastite rajamise osas. Raamat annab nõu ka neile inimestele, kes elavad reoseekogumisalal, kuid kellel oleks mõistlikum ÜVK asemel kasutada pigem omalahendusi.

Reovee puhastamine hajaasustusalal

Toimetaja: TIINA GILL