Nädala info

Esmaspäeval, 10. mail

 • rahandusosakonna juhataja Lea Laurits puhkusel kuni 14. maini (asendab Enna Ots)
 • lastekaitsespetsialist Karmen Metssalu puhkusel kuni 14. maini (asendab Gedy Remmel)
 • personalispetsialist Evi Rooda puhkusel kuni 14. maini (asendab Maigi Linna)
 • kell 14.0-17 teehoiukomisjoni koosolek vallamaja kohviruumis
 • kell 15-16.30 vallavanem Meelis Välis HTM veebiseminaril
 • kell 17 majandus- ja eelarvekomisjoni koosolek vallamaja kohviruumis

Teisipäeval, 11. mail

 • rahandusosakonna juhataja Lea Laurits puhkusel kuni 14. maini (asendab Enna Ots)
 • lastekaitsespetsialist Karmen Metssalu puhkusel kuni 14. maini (asendab Gedy Remmel)
 • personalispetsialist Evi Rooda puhkusel kuni 14. maini (asendab Maigi Linna)
 • kell 10-12 vallavanem Meelis Välis noortekeskuses
 • kell 10-12 kultuurinõunik Heli Lints nõupidamisel noortekeskuses
 • kell 10.30-12 lastekaitsespetsialist Gedy Remmel kokkusaamisel Raplas
 • kell 14-17 lastekaitsespetsialist Gedy Remmel lähisuhtevägivalla teemalisel kogemuskoolitusel
 • kell 14-17 sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu kogemuskoolitusel
 • kell 16 kultuurikomisjoni koosolek vallamaja kohviruumis

Kolmapäeval, 12. mail

 • rahandusosakonna juhataja Lea Laurits puhkusel kuni 14. maini (asendab Enna Ots)
 • lastekaitsespetsialist Karmen Metssalu puhkusel kuni 14. maini (asendab Gedy Remmel)
 • personalispetsialist Evi Rooda puhkusel kuni 14. maini (asendab Maigi Linna)
 • kell 9-11.30 vallavanem Meelis Välis, abivallavanem Ott Valdma, vallasekretär Maigi Linna, rahandusosakonna juhataja Lea Laurits, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, vallavalitsuse liige Priit Kärsna, vallavalitsuse liige Ülo Olm ja vallavolikogu sekretär Janika Liländer vallavalitsuse e-istungil
 • kell 10-11 haridusnõunik Katri Buht koosolekul koolijuhtidega Opiqu kasutamise teemal 2021/22 õa
 • kell 11-13 lastekaitsespetsialist Gedy Remmel taastava õiguse infoseminaril
 • kell 11.30-13.30 vallavanem Meelis Välis Raplas kohtumisel EV presidendiga

Neljapäeval, 13. mail

 • rahandusosakonna juhataja Lea Laurits puhkusel kuni 14. maini (asendab Enna Ots)
 • lastekaitsespetsialist Karmen Metssalu puhkusel kuni 14. maini (asendab Gedy Remmel)
 • personalispetsialist Evi Rooda puhkusel kuni 14. maini (asendab Maigi Linna)
 • kell 8.30-10 lastekaitsespetsialist Gedy Remmel supervisioonil
 • kell 9-11.30 haridusnõunik Katri Buht KOV haridusjuhtide veebiseminaril Clanbeati rakenduse teemal
 • kell 10-13.00 vallavanem Meelis Välis üldplaneeringu koosolekul
 • kell 16-17 vallavanem Meelis Välis osavallavolikogu e-koosolekul

Reedel, 14. mail

 • rahandusosakonna juhataja Lea Laurits puhkusel kuni 14. maini (asendab Enna Ots)
 • lastekaitsespetsialist Karmen Metssalu puhkusel kuni 14. maini (asendab Gedy Remmel)
 • personalispetsialist Evi Rooda puhkusel kuni 14. maini (asendab Maigi Linna)
 • kell 9.30-15 vallavanem Meelis Välis spordikonverentsil Rapla kultuurikeskuses
 • kell 10-14 kultuurinõunik Heli Lints spordiakadeemia stardikonverentsil

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!