13.01.21
Toimetaja: TIINA GILL

Nädala info

Esmaspäeval, 25. jaanuaril

 • kell 15-16 vallavanem Meelis Välis Lääne regiooni kriisikomisjoni e-istungil
 • õigusnõunik Fredy Bogomolov puhkusel kuni 7.02 (asendab Maigi Linna)
 • sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu õppepuhkusel kuni 29.01
 • lastekaitsespetsialist Karmen Metssalu õppepuhkusel kuni 29.01

Teisipäeval, 26. jaanuaril

 • kell 10-13 vallavanem Meelis Välis regionaalse kriisikomisjoni ühisistungil
 • kell 13-14.30 rahandusosakonna juhataja Lea Laurits ja haridusnõunik Katri Buht koosolekul koolijuhtidega
 • kell 15-16 vallavalitsuse töötajate üldkoosolek
 • kell 9.30-14 kultuurinõunik Heli Lints kultuurivaldkonna koosolekul
 • õigusnõunik Fredy Bogomolov puhkusel kuni 7.02 (asendab Maigi Linna)
 • sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu õppepuhkusel kuni 29.01
 • lastekaitsespetsialist Karmen Metssalu õppepuhkusel kuni 29.01
 • ei toimu planeerimise ja maakorralduse spetsialisti Triinu Lepa vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni teel 5388 8146 või e-posti kaudu triinu.lepa@marjamaa.ee

Kolmapäeval, 27. jaanuaril

 • õigusnõunik Fredy Bogomolov puhkusel kuni 7.02 (asendab Maigi Linna)
 • sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu õppepuhkusel kuni 29.01
 • lastekaitsespetsialist Karmen Metssalu õppepuhkusel kuni 29.01
 • kell 9.00-13.00 vallavalitsuse istung (osalevad vallavanem Meelis Välis, rahandusosakonna juhataja Lea Laurits, vallavalituse liige Priit Kärsna, abivallavanem Ott Valdma, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, vallavalitsuse liige Ülo Olm, personalispetsialist Evi Rooda, vallavolikogu sekretär Janika Liländer)
 • kell 17-18 revisjonikomisjoni koosolek (osalevad teedespetsialist Annika Urbel ja vallavolikogu sekretär Janika Liländer)

Neljapäeval, 28. jaanuaril

 • õigusnõunik Fredy Bogomolov puhkusel kuni 7.02 (asendab Maigi Linna)
 • sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu õppepuhkusel kuni 29.01
 • lastekaitsespetsialist Karmen Metssalu õppepuhkusel kuni 29.01
 • ei toimu planeerimise ja maakorralduse spetsialisti Triinu Lepa vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni teel 5388 8146 või e-posti kaudu triinu.lepa@marjamaa.ee
 • kell 14-17 vallasekretär Maigi Linna ning andmekaitse- ja personalispetsialist Evi Rooda arenguvestlusi läbi viimas allasutustes

Reedel, 29. jaanuaril

 • õigusnõunik Fredy Bogomolov puhkusel kuni 7.02 (asendab Maigi Linna)
 • sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu õppepuhkusel kuni 29.01
 • lastekaitsespetsialist Karmen Metssalu õppepuhkusel kuni 29.01

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!

 

10.11.20
Toimetaja: TIINA GILL