Nädala info

Esmaspäeval, 14. juunil

 • registrisekretär Mirjam Aasma puhkusel kuni 15. juunini (asendavad Maiu Haljas ja Maigi Linna)
 • raamatupidaja-kassapidaja Tiina Schleicher puhkusel kuni 26. juunini (asendavad Lembe Lindsalu ja Reet Averin)
 • rahandusosakonna juhataja Lea Laurits puhkusel kuni 25. juunini (asendab Enna Ots)
 • ehitusspetsialist Helgi Tammaru puhkusel kuni 22. juunini
 • kell 8.30-9.30 vallavanem Meelis Välis Märjamaa gümnaasiumis
 • kell 10.15-11.30 lastekaitsespetsialist Karmen Metssalu kodukülastusel
 • kell 13-14.30 haridusnõunik Katri Buht koosolekul Märjamaa gümnaasiumis

Teisipäeval, 15. juunil

 • registrisekretär Mirjam Aasma puhkusel kuni 15. juunini (asendavad Maiu Haljas ja Maigi Linna)
 • raamatupidaja-kassapidaja Tiina Schleicher puhkusel kuni 26. juunini (asendavad Lembe Lindsalu ja Reet Averin)
 • rahandusosakonna juhataja Lea Laurits puhkusel kuni 25. juunini (asendab Enna Ots)
 • ehitusspetsialist Helgi Tammaru puhkusel kuni 22. juunini
 • ei toimu arendusspetsialisti Kirsti Mau vastuvõttu (asendab Ott Valdma)
 • kell 9-12 vallavanem Meelis Välis, abivallavanem Ott Valdma, vallasekretär Maigi Linna, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, vallavalitsuse liige Priit Kärsna, vallavalitsuse liige Ülo Olm ja vallavolikogu sekretär Janika Liländer vallavalitsuse istungil
 • kell 15-18 vallavanem Meelis Välis ja vallavolikogu sekretär Janika Liländer volikogu istungil

Kolmapäeval, 16. juunil

 • raamatupidaja-kassapidaja Tiina Schleicher puhkusel kuni 26. juunini (asendavad Lembe Lindsalu ja Reet Averin)
 • rahandusosakonna juhataja Lea Laurits puhkusel kuni 25. juunini (asendab Enna Ots)
 • ehitusspetsialist Helgi Tammaru puhkusel kuni 22. juunini
 • kell 8-17 vallavanem Meelis Välis, haldusosakonna juhataja Margus Vaher, arendusspetsialist Kirsti Mau, Märjamaa Nädalalehe toimetaja Reet Saar ning info- ja välissuhete spetsialist Tiina Gill heakorrakonkursi ringsõidul vallas

Neljapäeval, 17. juunil

 • raamatupidaja-kassapidaja Tiina Schleicher puhkusel kuni 26. juunini (asendavad Lembe Lindsalu ja Reet Averin)
 • rahandusosakonna juhataja Lea Laurits puhkusel kuni 25. juunini (asendab Enna Ots)
 • ehitusspetsialist Helgi Tammaru puhkusel kuni 22. juunini
 • kell 9-14 õigusnõunik Fredy Bogomolov kohtus
 • kell 14-15 õigusnõunik Fredy Bogomolov ja sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego koosolekul
 • kell 18-19 haridusnõunik Katri Buht Märjamaa gümnaasiumi põhikooli lõpuaktusel

Reedel, 18. juunil

 • raamatupidaja-kassapidaja Tiina Schleicher puhkusel kuni 26. juunini (asendavad Lembe Lindsalu ja Reet Averin)
 • rahandusosakonna juhataja Lea Laurits puhkusel kuni 25. juunini (asendab Enna Ots)
 • ehitusspetsialist Helgi Tammaru puhkusel kuni 22. juunini
 • keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas koolitusel
 • kell 8-16 sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego koosolekul
 • kell 9-13 vallavanem Meelis Välis ROL Täiskogu e-istungil
 • kell 18-19.30 vallavanem Meelis Välis ja haridusnõunik Katri Buht Märjamaa gümnaasiumi lõpuaktusel

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!