Nädala kava

25.11.21

Esmaspäeval, 22. novembril

 • kell 15-16 haridusnõunik Katri Buht koosolekul Märjamaa gümnaasiumis
 • kell 15-15.30 vallavanem Meelis Välis Lääne regiooni kriisikomisjoni e-istungil
 • kell 15.30-17 vallavanem Meelis Välis osavallakogu koosolekul

Teisipäeval, 23. novembril

 • planeerimise ja maakorralduse spetsialist Triinu Lepa puhkusel kuni 30. novembrini
 • kell 10-11 lastekaitsespetsialist Gedy Remmel kohtumisel SKA-ga ja Kambja vallavalitsusega veebi vahendusel
 • kell 10-11 sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska ja sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego kokkusaamisel kliendiga
 • kell 10-12 arendusspetsialist Kirsti Mau ÜP koosolekul
 • kell 14.30-17 kultuurinõunik Heli Lints tunnustamissündmusel Laukatagusel
 • kell 16-18 vallavanem Meelis Välis vallavolikogu istungil

Kolmapäeval, 24. novembril

 • planeerimise ja maakorralduse spetsialist Triinu Lepa puhkusel kuni 30. novembrini
 • sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego lapsepuhkusel (asendab Egela Eensalu)
 • kell 9-13 vallavalitsuse istung (vallavanem Meelis Välis, abivallavanem Ott Valdma, rahandusosakonna juhataja Lea Laurits, vallavalitsuse liige Priit Kärsna, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, vallavalitsuse liige Ülo Olm, vallasekretär Maigi Linna, volikogu sekretär Janika Liländer)
 • kell 15.30-17 haridusnõunik Katri Buht kokkusaamisel noortekeskuse noorteaktiiviga
 • kell 16-18 arendusspetsialist Kirsti Mau KOP hindamiskomisjonis

Neljapäeval, 25. novembril

 • planeerimise ja maakorralduse spetsialist Triinu Lepa puhkusel kuni 30. novembrini
 • vallavanem Meelis Välis puhkusel kuni 28. novembrini (asendab Ott Valdma)
 • sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego lapsepuhkusel (asendab Egela Eensalu)
 • õigusnõunik Fredy Bogomolov kohtus
 • teedespetsialist Annika Urbel õppepuhkusel (asendab Ott Valdma)
 • kell 9-11 kultuurinõunik Heli Lints RAKULKO koosolekul veebis
 • kell 10-13.15 personalispetsialist Evi Rooda töötukassa veebiseminaril personalitöö teemal
 • kell 10-16 lastekaitsespetsialist Gedy Remmel seminaril "Lähisuhtevägivald ja lastekaitse"
 • kell 10-16 lastekaitsespetsialist Maiken Kask Lastekaitse Liidu konverentsil

Reedel, 26. novembril

 • planeerimise ja maakorralduse spetsialist Triinu Lepa puhkusel kuni 30. novembrini
 • vallavanem Meelis Välis puhkusel kuni 28. novembrini (asendab Ott Valdma)
 • õigusnõunik Fredy Bogomolov õppepuhkusel kuni 7. detsembrini (asendab Maigi Linna)
 • sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego lapsepuhkusel (asendab Egela Eensalu)
 • teedespetsialist Annika Urbel lapsepuhkusel (asendab Ott Valdma)
 • kell 9-10 lastekaitsespetsialist Gedy Remmel veebikoosolekul 
Toimetaja: TIINA GILL

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!