Nädala info

Esmaspäeval, 12. aprillil

 • lastekaitsespetsialist Gedy Remmel puhkusel kuni 22. aprillini (asendab Karmen Metssalu) 
 • kell 9-10 rahandusosakonna juhataja Lea Laurits ja haridusnõunik Katri Buht koosolekul
 • kell 10-11 arendusspetsialist Kirsti Mau PRIA kontrolliga Järtas
 • kell 11.30-13 arendusspetsialist Kirsti Mau investeeringute koosolekul
 • kell 13-16 arendusspetsialist Kirsti Mau koolitusel
 • kell 15-16 vallavanem Meelis Välis Lääne regiooni kriisikomisjoni e-istungil
 • kell 17-18 rahandusosakonna juhataja Lea Laurits ja vallavolikogu sekretär Janika Liländer majandus- ja eelarvekomisjoni koosolekul

Teisipäeval, 13. aprillil

 • lastekaitsespetsialist Gedy Remmel puhkusel kuni 22. aprillini (asendab Karmen Metssalu) 
 • kell 10-11.30 haridusnõunik Katri Buht gümnaasiumis koosolekul 
 • kell 13-16 arendusspetsialist Kirsti Mau koolitusel
 • kell 13-14 õigusnõunik Fredy Bogomolov ja järelevalvespetsialist Liina Valler kokkusaamisel

Kolmapäeval, 14. aprillil

 • lastekaitsespetsialist Gedy Remmel puhkusel kuni 22. aprillini (asendab Karmen Metssalu)
 • kell 9-13 vallavanem Meelis Välis, abivallavanem Ott Valdma, vallasekretär Maigi Linna, rahandusosakonna juhataja Lea Laurits, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, vallavalitsuse liige Priit Kärsna, vallavalitsuse liige Ülo Olm ja vallavolikogu sekretär Janika Liländer vallavalitsuse e-istungil
 • kell 13-16 arendusspetsialist Kirsti Mau koolitusel

Neljapäeval, 15. aprillil

 • lastekaitsespetsialist Gedy Remmel puhkusel kuni 22. aprillini (asendab Karmen Metssalu)
 • kell 9-10.30 arendusspetsialist Kirsti Mau liikuvusuuringu koosolekul
 • kell 10-13 arendusspetsialist Kirsti Mau üldplaneeringu koosolekul
 • kell 13-16 arendusspetsialist Kirsti Mau koolitusel
 • kell 16-17 vallavanem Meelis Välis osavallakogu e-koosolekul

Reedel, 16. aprillil

 • lastekaitsespetsialist Gedy Remmel puhkusel kuni 22. aprillini (asendab Karmen Metssalu)
 • kell 10-11 arendusspetsialist Kirsti Mau kokkusaamisel
 • kell 11-12 õigusnõunik Fredy Bogomolov ja sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska kokkusaamisel kliendiga

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!