Alates 1. juulist 2019 võtab Märjamaa Vallavalitsus vastu ainult masinloetavaid arveid läbi operaatori.

Arvetel palume märkida kontaktisiku nimi, kes kauba või teenuse tellis.

— — 

Sotsiaalkindlustusamet avas esimese proaktiivse avaliku teenuse

 

 

Vallavanema asendaja nädalakava

Esmaspäeval, 17. veebruaril
             kell 15.00 kohtumine Wellspa juhtidega Varbolas
             kell 18.00 kohtumine Hoolekandeteenused OÜ ja rahvaga Märjamaa raamatukogus

Teisipäeval, 18. veebruaril
             kell 14.00 spordihoone ehituskoosolekul

Kolmapäeval, 19. veebruaril
            kell 9.00-12.30 vallavalitsuse istungil

Neljapäeval, 20. veebruaril
           kell 19.00 tänugalal Raplamaa tänab Märjamaa rahvamajas
 

Abivallavanema nädalakava

Esmaspäeval, 17. veebruaril 
            kell 9.00-10.30 töökoosolekul
            kell 17.00-18.15 avalikul koosolekul erihooldekodu rajamise teemal

Teisipäeval, 18. veebruaril
           kell 10.00-11.30 töökoosolekul
           kell 15.00-17.30 vallavolikogu istungil

Kolmapäeval, 19. veebruaril
          kell 9.00-12.30 vallavalitsuse istungil
          kell 14.30-15.00 töökoosolekul

Reedel, 21. veebruaril
          kell 9.00-12.00 Raplamaa Omavalitsuste Liidu täiskogul Kehtnas


 

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

 

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!

Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!