Nädala kava

12.01.22

Esmaspäeval, 10. jaanuaril

 • arendusspetsialist Kirsti Mau puhkusel 14. jaanuarini (asendab Ott Valdma)
 • kell 10-11 lastekaitsespetsialist Maiken Kask kodukülastusel
 • kell 10-12 sotsiaaltööspetsialistid Egela Eensalu ja Eneli Rego energiakulu toetuse koolitusel
 • kell 15-16 vallavanem Meelis Välis Lääne regiooni kriisikomisjoni e-koosolekul
 • kell 16-17 haridusnõunik Katri Buht hariduskomisjoni koosolekul

Teisipäeval, 11. jaanuaril

 • arendusspetsialist Kirsti Mau puhkusel 14. jaanuarini (asendab Ott Valdma)
 • kell 8-17 kultuurinõunik Heli Lints ERMÜ talvekoolis
 • kell 8.30-13 sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego Haapsalu tegevusplaanide koosolekul
 • kell 9-11 haridusnõunik Katri Buht ja finantsist raamatupidaja Lembe Lindsalu inventuuri läbi viimas lasteaias Pillerpall ja ujulas
 • kell 9-10 lastekaitsespetsialist Maiken Kask e-koosolekul
 • kell 10.30-12 lastekaitsespetsialist Maiken Kask Raplas MAPPA koosolekul
 • kell 15-15.30 vallavanem Meelis Välis koosolekul
 • kell 15.45-17 lastekaitsespetsialist Maiken Kask kodukülastusel
 • kell 17-19  vallavanem Meelis Välis, rahandusosakonna juhataja Lea Laurits ja haridusnõunik Katri Buht majanduskomisjoni koosolekul

Kolmapäeval, 12. jaanuaril 

 • arendusspetsialist Kirsti Mau puhkusel 14. jaanuarini (asendab Ott Valdma)
 • kell 8-17 kultuurinõunik Heli Lints ERMÜ talvekoolis
 • kell 9-12 vallavalitsuse istung (vallavanem Meelis Välis, rahandusosakonna juhataja Lea Laurits, Vigala osavallavalitsuse sekretär-asjaajaja ning osavallavanema asendaja Maiu Haljas, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, vallasekretär Maigi Linna, volikogu sekretär Janika Liländer)
 • kell 10-12 haridusnõunik Katri Buht inventuuri läbi viimas
 • kell 10-12.30 sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego koolis
 • kell 13-14 lastekaitsespetsialist Maiken Kask kokkusaamisel kliendiga
 • kell 15-16 vallasekretär Maigi Linna ja sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego koosolekul

Neljapäeval, 13. jaanuaril

 • arendusspetsialist Kirsti Mau puhkusel 14. jaanuarini (asendab Ott Valdma)
 • kell 9.20-12 haridusnõunik Katri Buht inventuuri läbi viimas muusika- ja kunstikoolis ning sotsiaalkeskuses
 • kell 10-11 sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego kodukülastusel
 • kell 13-14 sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu MARAC arutelul veebis
 • kell 13-14.45 haridusnõunik Katri Buht veebiseminaril "Muutuv koolivõrk"
 • kell 14-15 lastekaitsespetsialist Maiken Kask Vana-Vigala põhikoolis
 • kell 16.30-18 vallavanem Meelis Välis Kivi-Vigala põhikooli hoolekogu koosolekul

Reedel, 14. jaanuaril 

 • arendusspetsialist Kirsti Mau puhkusel 14. jaanuarini (asendab Ott Valdma)
 • kell 9-15.45 lastekaitsespetsialist Maiken Kask perelepituse koolitusel
 • kell 9.30-12.30 vallavanem Meelis Välis kokkusaamisel Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse esindajatega
 • kell 13-14.30 vallavanem Meelis Välis kokkusaamisel Lääne prefektiga

 

Toimetaja: TIINA GILL

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!