Nädala kava

6.12.21

Esmaspäeval, 6. detsembril

 • vallavanem Meelis Välis puhkusel 6. detsembrini (asendab Ott Valdma)
 • õigusnõunik Fredy Bogomolov õppepuhkusel 7. detsembrini (asendab Maigi Linna)
 • personalispetsialist Evi Rooda puhkusel kuni 23. detsembrini (asendab Maigi Linna)

Teisipäeval, 7. detsembril

 • õigusnõunik Fredy Bogomolov õppepuhkusel 7. detsembrini (asendab Maigi Linna)
 • personalispetsialist Evi Rooda puhkusel kuni 23. detsembrini (asendab Maigi Linna)
 • kell 10-14 haridusnõunik Katri Buht täikasvanute maakondlikul seminaril "Kas tulevik algab täna?"
 • kell 15-16 vallavanem Meelis Välis ROLi projekti e-koosolekul
 • kell 17-18 vallavanem Meelis Välis vallavolikogu istungil

Kolmapäeval, 8. detsembril

 • personalispetsialist Evi Rooda puhkusel kuni 23. detsembrini (asendab Maigi Linna)
 • sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego õppepuhkusel 12. detsembrini (asendab Egela Eensalu)
 • kell 9-12 vallavalitsuse istung (vallavanem Meelis Välis, abivallavanem Ott Valdma, rahandusosakonna juhataja Lea Laurits, vallavalitsuse liige Priit Kärsna, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, vallavalitsuse liige Ülo Olm, vallasekretär Maigi Linna, volikogu sekretär Janika Liländer)
 • kell 10-11 haridusnõunik Katri Buht Sipa-Laukna lasteaias
 • kell 12-17 haridusnõunik Katri Buht KOV haridusjuhtide veebiseminaril
 • kell 13-14 õigusnõunik Fredy Bogomolov, lastekaitsepetsialistid Gedy Remmel ja Maiken Kask kokkusaamisel
 • kell 14-15 vallasekretär Maigi Linna, õigusnõunik Fredy Bogomolov ja haridusnõunik Katri Buht koosolekul (Kasti lasteaia üürileping)

Neljapäeval, 9. detsembril

 • personalispetsialist Evi Rooda puhkusel kuni 23. detsembrini (asendab Maigi Linna)
 • sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego õppepuhkusel 12. detsembrini (asendab Egela Eensalu)
 • haridusnõunik Katri Buht õppepuhkusel (asendab Meelis Välis)
 • teedespetsialist Annika Urbel õppepuhkusel (asendab Ott Valdma)

Reedel, 10. detsembril

 • personalispetsialist Evi Rooda puhkusel kuni 23. detsembrini (asendab Maigi Linna)
 • sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego õppepuhkusel 12. detsembrini (asendab Egela Eensalu)
 • haridusnõunik Katri Buht õppepuhkusel (asendab Meelis Välis)
 • teedespetsialist Annika Urbel õppepuhkusel (asendab Ott Valdma)
Toimetaja: TIINA GILL

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!