Nädala kava

16.09.21

Esmaspäeval, 13. septembril

 • lastekaitsespetsialist Gedy Remmel puhkusel kuni 17. septembrini (asendab Karmen Metssalu)
 • planeerimise ja maakorralduse spetsialist Triinu Lepa puhkusel kuni 17. septembrini
 • pearaamatupidaja Enna Ots puhkusel kuni 24. septembrini (asendab Lea Laurits)
 • ehitusnõunik Fred Puusepp puhkusel kuni 26. septembrini
 • kell 13-14 vallavanem Meelis Välis arengukava juhtgrupi koosolekul
 • kell 13-14 haridusnõunik Katri Buht koosolekul
 • kell 13-16 lastekaitsespetsialist Karmen Metssalu kokkusaamisel
 • kell 15-16 vallavanem Meelis Välis Lääne regiooni kriisikomisjoni e-istungil

Teisipäeval, 14. septembril

 • lastekaitsespetsialist Gedy Remmel puhkusel kuni 17. septembrini (asendab Karmen Metssalu)
 • planeerimise ja maakorralduse spetsialist Triinu Lepa puhkusel kuni 17. septembrini
 • pearaamatupidaja Enna Ots puhkusel kuni 24. septembrini (asendab Lea Laurits)
 • ehitusnõunik Fred Puusepp puhkusel kuni 26. septembrini
 • kell 9-17 vallavanem Meelis Välis tutvustamas Tori valla delegatsioonile Märjamaa valda
 • kell 9-17 personalispetsialist Evi Rooda koolitusel
 • kell 15.30-17 ei toimu lastekaitsespetsialisti Karmen Metssalu vastuvõttu

Kolmapäeval, 15. septembril

 • lastekaitsespetsialist Gedy Remmel puhkusel kuni 17. septembrini (asendab Karmen Metssalu)
 • planeerimise ja maakorralduse spetsialist Triinu Lepa puhkusel kuni 17. septembrini
 • pearaamatupidaja Enna Ots puhkusel kuni 24. septembrini (asendab Lea Laurits)
 • ehitusnõunik Fred Puusepp puhkusel kuni 26. septembrini
 • sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego õppepuhkusel 19. septembrini
 • kell 9-13 vallavalitsuse istung (osalevad vallavanem Meelis Välis, rahandusosakonna juhataja Lea Laurits, vallavalituse liige Priit Kärsna, abivallavanem Ott Valdma, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, vallavalitsuse liige Ülo Olm, vallasekretär Maigi Linna, volikogu sekretär Janika Liländer)
 • kell 9-17 personalispetsialist Evi Rooda koolitusel

Neljapäeval, 16. septembril

 • lastekaitsespetsialist Gedy Remmel puhkusel kuni 17. septembrini (asendab Karmen Metssalu)
 • planeerimise ja maakorralduse spetsialist Triinu Lepa puhkusel kuni 17. septembrini
 • pearaamatupidaja Enna Ots puhkusel kuni 24. septembrini (asendab Lea Laurits)
 • ehitusnõunik Fred Puusepp puhkusel kuni 26. septembrini
 • sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego õppepuhkusel 19. septembrini
 • kell 8-17 haridusnõunik Katri Buht koolitusel
 • kell 14.30-17 vallavanem Meelis Välis osavallakogu koosolekul

Reedel, 17. septembril

 • lastekaitsespetsialist Gedy Remmel puhkusel kuni 17. septembrini (asendab Karmen Metssalu)
 • planeerimise ja maakorralduse spetsialist Triinu Lepa puhkusel kuni 17. septembrini
 • pearaamatupidaja Enna Ots puhkusel kuni 24. septembrini (asendab Lea Laurits)
 • ehitusnõunik Fred Puusepp puhkusel kuni 26. septembrini
 • sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego õppepuhkusel 19. septembrini
 • kell 8-15.45 haridusnõunik Katri Buht koolitusel
 • kell 9-12 vallasekretär Maigi Linna KOV töötaja 2021 valimise komisjoni koosolekul
Toimetaja: TIINA GILL

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!

 

HÕBELUSIKAPIDU 19.06.2021