13.01.21
Toimetaja: TIINA GILL

Nädala info

Esmaspäeval, 11. jaanuaril

 • abivallavanem Ott Valdma õppepuhkusel kuni 15.01
 • kell 15-16.30 vallavanem Meelis Välis Lääne regiooni kriisikomisjoni e-istungil
 • kell 17-18.30 majandus- ja eelarvekomisjoni koosolek (osalevad vallavolikogu esimees Urmas Kristal, vallavolikogu sekretär Janika Liländer ja rahandusosakonna juhataja Lea Laurits)
 • kell 13.30-16 lastekaitsespetsialist Gedy Remmel koosolekul

Teisipäeval, 12. jaanuaril

 • abivallavanem Ott Valdma õppepuhkusel kuni 15.01
 • kell 11-12 vallavanem Meelis Välis Terviseameti e-koosolekul
 • kell 15.30-17 hariduskomisjoni koosolek (osalevad vallavanem Meelis Välis, haridusnõunik Katri Buht, vallavolikogu sekretär Janika Liländer)
 • ei toimu sotsiaaltööspetsialisti Egela Eensalu vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni teel 5199 5657 või e-posti kaudu egela.eensalu@marjamaa.ee
 • ei toimu teedespetsialisti Annika Urbeli vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni teel 5306 3415 või e-posti kaudu annika.urbel@marjamaa.ee

Kolmapäeval, 13. jaanuaril

 • abivallavanem Ott Valdma õppepuhkusel kuni 15.01
 • kell 9.00-13.00 vallavalitsuse istung (osalevad vallavanem Meelis Välis, rahandusosakonna juhataja Lea Laurits, vallavalituse liige Priit Kärsna, abivallavanem Ott Valdma, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, vallavalitsuse liige Ülo Olm, personalispetsialist Evi Rooda, vallavolikogu sekretär Janika Liländer)
 • ei toimu sotsiaaltööspetsialisti Egela Eensalu vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni teel 5199 5657 või e-posti kaudu egela.eensalu@marjamaa.ee

Neljapäeval, 14. jaanuaril

 • abivallavanem Ott Valdma õppepuhkusel kuni 15.01
 • kell 15-16 vallavanem Meelis Välis osavallakogu e-koosolekul
 • ei toimu keskkonnaspetsialisti Anna-Kaia Kikkase vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni teel 5668 8591 või e-posti kaudu anna-kaia.kikkas@marjamaa.ee
 • kell 8-17 lastekaitsespetsialist Gedy Remmel Tallinnas perekodus (asendushooldus)
 • kell 12.45-17 ei toimu vallasekretäri Maigi Linna vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni teel 5349 7599 või e-posti kaudu maigi.linna@marjamaa.ee
 • kell 8.30-12 lastekaitsespetsialist Karmen Metssalu Vana-Vigala põhikoolis

Reedel, 15. jaanuaril

 • abivallavanem Ott Valdma õppepuhkusel kuni 15.01
 • kell 12.45-15.45 raamatupidaja-kassapidaja Tiina Schleicher ja planeerimise ja maakorralduse spetsialist Triinu Lepa inventeerimas 

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!

 

10.11.20
Toimetaja: TIINA GILL