Nädala kava

26.01.22

Esmaspäeval, 24. jaanuaril

 • lastekaitsespetsialist Gedy Remmel puhkusel 4. veebruarini (asendab Maiken Kask)
 • keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas õppepuhkusel kuni 28. jaanuarini (asendab Ott Valdma)
 • teedespetsialist Annika Urbel õppepuhkusel 25. jaanuarini (asendab Ott Valdma)
 • kell 13-14 sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego Kuusiku hooldekodus
 • kell 15-16 vallavanem Meelis Välis Lääne regiooni kriisikomisjoni e-istungil

Teisipäeval, 25. jaanuaril

 • lastekaitsespetsialist Gedy Remmel puhkusel 4. veebruarini (asendab Maiken Kask)
 • keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas õppepuhkusel kuni 28. jaanuarini (asendab Ott Valdma)
 • teedespetsialist Annika Urbel õppepuhkusel 25. jaanuarini (asendab Ott Valdma)
 • õigusnõunik Fredy Bogomolov kohtus
 • kell 13-17 lastekaitsespetsialist Maiken Kask eeestkostetavaga REH-plaani koostamas
 • kell 14-15 vallavanem Meelis Välis maakondliku kriisikomisjoni e-koosolekul
 • kell 15-16.45 haridusnõunik Katri Buht veebiseminaril "Koolijuhtide ja õpetaja kvalifikatsioonide hindamine"
 • kell 15-16 vallavanem Meelis Välis e-koosolekul

Kolmapäeval, 26. jaanuaril 

 • lastekaitsespetsialist Gedy Remmel puhkusel 4. veebruarini (asendab Maiken Kask)
 • keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas õppepuhkusel kuni 28. jaanuarini (asendab Ott Valdma)
 • kell 9-12 vallavalitsuse istung (vallavanem Meelis Välis, rahandusosakonna juhataja Lea Laurits, Vigala osavallavalitsuse sekretär-asjaajaja ning osavallavanema asendaja Maiu Haljas, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, vallasekretär Maigi Linna, volikogu sekretär Janika Liländer)
 • kell 10-15 juhtivraamatupidaja Reet Averin veebikoolitusel
 • kell 11-17 kultuurinõunik Heli Lints ERMÜ tunnustussündmusel
 • kell 13-14 vallavanem Meelis Välis koosolekul
 • kell 15-17 arendusspetsialist Kirsti Mau koosolekul Raplas

Neljapäeval, 27. jaanuaril

 • lastekaitsespetsialist Gedy Remmel puhkusel 4. veebruarini (asendab Maiken Kask)
 • keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas õppepuhkusel kuni 28. jaanuarini (asendab Ott Valdma)
 • õigusnõunik Fredy Bogomolov õppepuhkusel 6. veebruarini (asendab Maigi Linna)
 • kell 14-17 haridusnõunik Katri Buht ja kultuurinõunik Heli Lints avalike ja erateenuste uuringu koosolekul
 • kell 14-16 arendusspetsialist Kirsti Mau avalike ja erateenuste uuringu koosolekul

Reedel, 28. jaanuaril 

 • lastekaitsespetsialist Gedy Remmel puhkusel 4. veebruarini (asendab Maiken Kask)
 • keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas õppepuhkusel kuni 28. jaanuarini (asendab Ott Valdma)
 • õigusnõunik Fredy Bogomolov õppepuhkusel 6. veebruarini (asendab Maigi Linna)
 • kell 9-13.30 vallavanem Meelis Välis Lääne regiooni kriisikomisjoni e-istungil
 • kell 9-10 lastekaitsespetsialist Maiken Kask koosolekul
 • kell 10-17 sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego koolitusel
 • kell 12-15 lastekaitsespetsialist Maiken Kask koosolekul Kullamaa keskkoolis
 • kell 13.30-17 vallavanem Meelis Välis ROL Täiskogu istungil

 

Toimetaja: TIINA GILL

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!