Nädala kava

21.01.22

Esmaspäeval, 17. jaanuaril

 • lastekaitsespetsialist Gedy Remmel puhkusel 4. veebruarini (asendab Maiken Kask)
 • keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas õppepuhkusel kuni 21. jaanuarini (asendab Ott Valdma)
 • kell 8.30-11 lastekaitsespetsialist Maiken Kask kodukülastusel
 • kell 9-10 haridusnõunik Katri Buht koosolekul
 • kell 10-10.45 haridusnõunik Katri Buht kokkusaamisel lapsevanemaga
 • kell 11-12 lastekaitsespetsialist Maiken Kask noortekeskuses
 • kell 11-16 kultuurinõunik Heli Lints kultuurivaldkonna nõupidamisel Kehtnas
 • kell 13-15 sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego Raplas eestkoste toiminguid tegemas
 • kell 14.30-16.15 vallavanem Meelis Välis osavallakogu koosolekul

Teisipäeval, 18. jaanuaril

 • lastekaitsespetsialist Gedy Remmel puhkusel 4. veebruarini (asendab Maiken Kask)
 • keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas õppepuhkusel kuni 21. jaanuarini (asendab Ott Valdma)
 • õigusnõunik Fredy Bogomolov õppepuhkusel 23. jaanuarini 
 • kell 8.45-12 kultuurinõunik Heli Lints spordikomisjoni koosolekul
 • kell 10-11 sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego kokkusaamisel kliendiga
 • kell 11-11-30 vallavanem Meelis Välis koosolekul
 • kell 14-17 sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego energiakulude hüvitamise koolitusel
 • kell 15-16 lastekaitsespetsialist Maiken Kask e-koosolekul
 • kell 15.45-18 rahandusosakonna juhataja Lea Laurits vallavolikogu istungil
 • kell 16-19 vallavanem Meelis Välis vallavolikogu istungil
 • kell 16-17 haridusnõunik Katri Buht vallavolikogu istungil

Kolmapäeval, 19. jaanuaril 

 • lastekaitsespetsialist Gedy Remmel puhkusel 4. veebruarini (asendab Maiken Kask)
 • keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas õppepuhkusel kuni 21. jaanuarini (asendab Ott Valdma)
 • õigusnõunik Fredy Bogomolov õppepuhkusel 23. jaanuarini 
 • kell 9-12 vallavalitsuse istung (vallavanem Meelis Välis, rahandusosakonna juhataja Lea Laurits, Vigala osavallavalitsuse sekretär-asjaajaja ning osavallavanema asendaja Maiu Haljas, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, vallasekretär Maigi Linna, volikogu sekretär Janika Liländer)
 • kell 10-11 lastekaitsespetsialist Maiken Kask Kullamaa keskkoolis
 • kell 11-12 lastekaitsespetsialist Maiken Kask kodukülastusel
 • kell 12-17.45 raamatupidaja-kassapidaja Tiina Schleicher ja ehitusspetsialist Helgi Tammaru inventuuri tegemas
 • kell 14.30-17 arendusspetsialist Kirsti Mau koosolekul Raplas
 • kell 14-15 haridusnõunik Katri Buht veebikoosekul

Neljapäeval, 20. jaanuaril

 • lastekaitsespetsialist Gedy Remmel puhkusel 4. veebruarini (asendab Maiken Kask)
 • keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas õppepuhkusel kuni 21. jaanuarini (asendab Ott Valdma)
 • õigusnõunik Fredy Bogomolov õppepuhkusel 23. jaanuarini (asendab Maigi Linna)
 • haridusnõunik Katri Buht õppepuhkusel kuni 22. jaanuarini
 • kell 8-8.30 raamatupidaja-kassapidaja Tiina Schleicher inventuuri tegemas
 • kell 8-12 juhtivraamatupidaja Reet Averin inventuuri tegemas
 • kell 8-17 kultuurinõunik Heli Lints Kivi-Vigalas inventuuri tegemas
 • kell 9-10 sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego kokkusaamisel kliendiga
 • kell 9-10 lastekaitsespetsialist Maiken Kask e-koosolekul
 • kell 14-17 lastekaitsespetsialist Maiken Kask külastamas eestkostetavaid asenduskodus

Reedel, 21. jaanuaril 

 • lastekaitsespetsialist Gedy Remmel puhkusel 4. veebruarini (asendab Maiken Kask)
 • keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas õppepuhkusel kuni 23. jaanuarini (asendab Ott Valdma)
 • õigusnõunik Fredy Bogomolov õppepuhkusel 23. jaanuarini (asendab Maigi Linna)
 • haridusnõunik Katri Buht õppepuhkusel kuni 22. jaanuarini
 • kell 8-15.45 arendusspetsialist Kirsti Mau koolitusel
 • kell 8-15.45 juhtivraamatupidaja Reet Averin inventuuri tegemas
 • kell 8.45-11 kultuurinõunik Heli Lints nõupidamisel Märjamaa spordihoones 
 • kell 10-11 sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego kodukülastusel
 • kell 19-20 vallavanem Meelis Välis Naabrivalve koosolekul Teenuse mõisas

 

Toimetaja: TIINA GILL

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!