Märjamaa valla 2013. aasta eelarve

21.05.15

 

 

 

 

 

Valla 2013.a eelarve menetlemist käsitlevad volikogu istungite ja volikogu komisjonide koosolekute protokollid:

- majandus- ja eelarvekomisjoni 12.12.2012 protokoll nr 35 (päevakorrapunkt 7)

- volikogu 18.12.2012 istungi protokoll nr 41 (päevakorrapunkt 1)

- majandus- ja eelarvekomisjoni 16.01.2013 protokoll nr 36 (päevakorrapunkt 10)

- majandus- ja eelarvekomisjoni 13.02.2013 protokoll nr 37 (päevakorrapunkt 7)

- volikogu 19.02.2013 istungi protokoll nr 43 (päevakorrapunkt 12)

- majandus- ja eelarvekomisjoni 13.03.2013 protokoll nr 38 (päevakorrapunkt 10)

- volikogu 19.03.2013 istungi protokoll nr 44 (päevakorrapunkt 6)

Valla 2013.a I lisaeelarve menetlemist käsitlevad volikogu istungite ja volikogu komisjonide koosolekute protokollid:

- majandus- ja eelarvekomisjoni 12.06.2013 protokoll nr 41 (päevakorrapunkt 3)

- volikogu 19.06.2013 istungi protokoll nr 47 (päevakorrapunkt 5)

- majandus- ja eelarvekomisjoni 14.08.2013 protokoll nr 42 (päevakorrapunkt 9)

- volikogu 21.08.2013 istungi protokoll nr 48 (päevakorrapunkt 3)

Valla 2013.a II lisaeelarve menetlemist käsitlevad volikogu istungite ja volikogu komisjonide koosolekute protokollid:

- majandus- ja eelarvekomisjoni 11.09.2013 protokoll nr 43 (päevakorrapunkt 4);

-volikogu 17.09.2013 istungi protokoll nr 49 (päevakorrapunkt 3)

Valla 2013.a III lisaeelarve menetlemist käsitlevad volikogu istungite ja volikogu komisjonide koosolekute protokollid:

- majandus- ja eelarvekomisjoni 27.11.2013 protokoll nr 1 (päevakorrapunkt 7),

- volikogu 03.12.2013 istungi protokoll nr 4 (päevakorrapunkt 2).Märjama

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER