Valla 2015. aasta majandusaasta aruanne

Valla 2015. aasta eelarve

28.06.16

Märjamaa valla 2015. a eelarve (võetud vastu volikogu 17.02.2015 määrusega nr 27).
Märjamaa valla 2015. a alaeelarved (kinnitatud vallavalitsuse 04.03.2015 määrusega nr 2)
Märjamaa valla 2015. a eelarve I lisaeelarve (võetud vastu volikogu 16.06.2015 määrusega nr 35)(Vt ka I lisaeelarve seletuskiri)
Märjamaa valla 2015. aasta eelarve I lisaalaeelarve (vallavalitsuse 01.07.2015 määrus nr 6)
Märjamaa valla 2015. aasta eelarve II lisaeelarve (võetud vastu volikogu 15.09.2015 määrusega nr 38) (Vt ka II lisaeelarve seletuskiri)
Märjamaa valla 2015.aasta eelarve II lisaalaeelarve (vallavalitsuse 23.09.2015 määrus nr 9)
Märjamaa valla 2015. aasta eelarve III lisaeelarve (võetud vastu volikogu 20.10.2015 määrusega nr 41) (Vt ka III lisaeelarve seletuskiri)
Märjamaa valla 2015. aasta eelarve III lisaalaeelarve (vallavalitsuse 28.10.2015 määrus nr 12)
Märjamaa valla 2015. aasta eelarve IV lisaeelarve (võetud vastu volikogu 15.12.2015 määrusega nr 47) (Vt ka IV lisaeelarve seletuskiri+ täiendav seletuskiri)
Märjamaa valla 2015. aasta IV lisaeealaeelarve (vallavalitsuse 22.12.2015 määrus nr 14)

Märjamaa valla 2015. a alaeelarvete täitmine (seisuga 31.12.2015)
Reservfondi aruanne (seisuga 31.12.2015)

Eelarve menetluse käik ja dokumendid:
Vallavalitsus esitas 31.10.2014 volikogule menetlemiseks valla 2015. aasta eelarve eelnõu.

- eelarve 2015 eelnõu;
- eelarve 2015 seletuskiri;
- eelarve 2015 abitabelid;
- eelarve vastuvõtmise määruse eelnõu.

Vastavalt Märjamaa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korrale suunati eelarve eelnõu  arutamiseks volikogu komisjonidele. Volikogu 18.11.2014 istungil toimus eelarve tutvustav lugemine ning määrati ettepanekute tegemise tähtpäevaks 01.12.2014. Tähtaegselt laekus üks muudatusettepanek (Ülo Olmilt). Eelarve 1. lugemisega alustati volikogu 16.12.2014  istungil. I lugemine katkestati ning sellega jätkatakse 20.01.2015 istungil.

- Ü. Olmi ettepanek koos vallavalitsuse esialgse seisukohaga;
Ü. Olmi ettepanek koos vallavalitsuse viimatise seisukohaga.
Volikogu 20.01.2015 istungil toetati Ü. Olmi ettepanekut koos vallavalitsuse pakutud katteallikatega.

Vallavalitsuselt volikogule II lugemiseks esitatud Märjamaa valla 2015.a eelarve:
määruse eelnõu;
eelarve;
-eelarve II lugemise seletuskiri;
- L. Lauritsa esitlus volikogu 17.02.15 istungil;
(Vt ka abitabeleid)

Valla 2015.a eelarve menetlemist käsitlevad volikogu istungite ja volikogu komisjonide koosolekute protokollid:
Eelarve I lisaeelarvet menetleti majandus- ja eelarvekomisjoni 10.06.2015 koosolekul (protokoll nr 19) ja volikogu 16.06.2015 istungil (protokoll nr 22).
Eelarve II lisaeelarvet menetleti majandus- ja eelarvekomisjoni 09.09.2015 koosolekul (protokoll nr 21) ja volikogu 15.09.2015 istungil (protokoll nr 24).
Eelarve III lisaeelarvet menetleti majandus- ja eelarvekomisjoni 13.10.2015 koosolekul (protokoll nr 22) ja volikogu 20.10.2015 istungil (protokoll nr 25).
Eelarve IV lisaeelarvet menetleti majandus- ja eelarvekomisjoni 09.12.2015 koosolekul (protokoll nr 24) ja volikogu 15.12.2015 istungil (protokoll nr 27).

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER