Märjamaa valla 2020. a eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetuste taotlemise I voor

28.10.19

Märjamaa Vallavalitsus on kuulutanud välja Märjamaa valla 2020. aasta eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetuste taotlemise I vooru. Vormikohased taotlused esitada hiljemalt 2. detsembriks 2019 Märjamaa Vallavalitsusele aadressil marjamaa@marjamaa.ee

TAOTLUSE VORM 

Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord 
Juhendmaterjal taotlemiseks ja aruandmiseks

Toimetaja: TIINA GILL

Noorte sporditegevuse toetuste taotlemine valla 2020. a eelarvest

28.10.19

Märjamaa Vallavalitsus on kuulutanud välja Märjamaa valla 2020. aasta eelarvest noorte sporditegevuse toetuste taotlemise. Vormikohased taotlused esitada hiljemalt 2. detsembriks 2019 Märjamaa Vallavalitsusele aadressil marjamaa@marjamaa.ee

TAOTLEMISE VORM

Toimetaja: TIINA GILL

Mittetulundusliku tegevuse II vooru toetused Märjamaa valla 2019. a eelarvest

13.06.19

Vastavalt Märjamaa Vallavalituse korraldusele 12. juuni 2019 nr 2-1.1/355 "Märjamaa valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste määramine" on II vooru esitatud projektitaotluste toetuseks eraldatud valla 2019. aasta eelarvest 9331 eurot. 

TOETUSE SAAJAD

Toimetaja: TIINA GILL

Mittetulundusliku tegevuse I vooru toetused Märjamaa valla 2019. aasta eelarvest

15.01.19

Vastavalt Märjamaa Vallavalituse korraldusele 9. jaanuar 2019 nr 2-1.1/23 "Märjamaa valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste määramine" on 1. vooru esitatud projektitaotluste toetuseks eraldatud valla 2019. aasta eelarvest 28 025 eurot. 

Toetuse saanute nimekirja vaata Seotud failide alt.

Toimetaja: TIINA GILL