Märjamaa valla 2020. a majandusaasta aruanne

17.06.21

Märjamaa valla 2020. a majandusaasta aruanne. 

Revisjonikomisjoni aruanne

Toimetaja: TIINA GILL

Valla 2020. aasta eelarve

12.03.21

Märjamaa valla 2020.a eelarve (võetud vastu Märjamaa Vallavolikogu 21.01.2020 määrusega nr 88). 

Märjamaa valla 2020. aasta alaeelarved (vastu võetud Märjamaa Vallavalitsuse 29.01.2020 määrusega nr 2-1.2/1).

Märjamaa valla 2020.a eelarve I lisaeelarve  (volikogu 17.03.2020 määrus nr 94).
Märjamaa valla 2020.a eelarve I lisaalaeelarve (vastu võetud Märjamaa Vallavalitsuse 25.03.2020 määrusega nr 2)
 

Märjamaa valla 2020.a eelarve II lisaeelarve (volikogu 16.06.2020 määrus nr 99)
Märjamaa valla 2020. a eelarve II lisaalaeelarve (vastu võetud Märjamaa Vallavalitsuse 17.06.2020 määrusega nr 3)

Märjamaa valla 2020. a eelarve III lisaeelarve (volikogu 20.10.2020 määrus nr 105)
Märjamaa valla 2020. a eelarve III lisaeelarve (vastu võetud Märjamaa Vallavalitsuse 21.10.2020 määrusega nr 2-1.2/4)

Märjamaa valla 2020. a eelarve IV lisaeelarve (volikogu 15.12.2020 määrus nr 108)
Märjamaa valla 2020. a eelarve IV lisaeelarve (vastu võetud Märjamaa Vallavalituse 16.12.2020 määrusega nr 2-1.2/6)

 

Lühiülevaade Märjamaa valla 2020. aasta eelarvest

 

Märjamaa valla 2020. a alaeelarvete täitmine seisuga 31.12.2020 
Reservfondi aruanne seisuga 31.12.2020


Kooslekute protokollid, kus on arutatud eelarvet ja lisaeelarveid, on kättesaadavad vallavalitsuse dokumendiregistris

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa valla 2020. aasta eelarve eelnõu

23.01.20
Märjamaa valla 2020. aasta eelarve (võetud vastu Märjamaa vallavolikogu 21.01.2020 määrusega nr 88).
 
Vallavalitsus esitas 27.11.2019 volikogule valla 2020.a eelarve eelnõu.
Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Mittetulundusliku tegevuse II vooru toetused

19.06.20

Märjamaa valla 2020 aasta eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks 2.vooru esitatud projektitaotluste toetuse summaks määrati  11 145 eurot. See jaotati järgnevalt:

 

MTÜ Haimre Kultuuriselts   Pärimuspaikade austamine                 400 eurot

MTÜ Haimre Kultuuriselts  Juubelipidu Haimre rahvamajas Viisitarid 20/Kultuuriselts 10   500 eurot

MTÜ Haimre Kultuuriselts   Koolitus hobiaednikele „Kaosest oaasini"   480 eurot          

MTÜ Haimre Kultuuriselts   Koolitus Kaubatundmisest perenaise silma läbi   400 eurot                              

NN Spordiklubi                  Autoralli võistlused   1400 eurot

Ats Vanker   Märjamaa võrkpalliturniir 2020   300 eurot

Rapla Jalgpallikool   Märjamaa laste sportlik suvekool   600 eurot

MTÜ Velise KHS   Reis Läänemaale ja Lääne-Harjumaale   400 eurot

Õie Lauri   Lauluklubi Kukemari tegevus   270 eurot

MTÜ Märjamaa Kultuuriselts   Naisrühm Luiskajate rahvariiete uuendamine II  400 eurot

Ivar Lõkov   Raamat KITSU 2   654 eurot

MTÜ Kivi-Vigala Kant    Vigala spordipäev   500 eurot

MTÜ Kivi-Vigala Kant   Memmede tantsurühmale rahvariidepluuside soetamine II   1260 eurot

MTÜ Kivi-Vigala Kant   Latiino showtrupp Singirullid 15 juubelipidu   500 eurot

Nele Pernits   Rahvamatk „Märjamaa mäger"   500 eurot

Varbola Külaselts   Rahvariide komplekti juurde tanude soetamine   300 eurot

MTÜ Varbola KHS   Salongiõhtu jõulude eel   150 eurot

MTÜ Teenuse Naiste Ühendus   13. Perepäev ja oskuste arendamine Teenusel   110 eurot

Märjamaa Rally Team   Osalemine autospordi võistlustel   600 eurot

MTÜ Wäega Wärk   Aida ehituse omanikujärelvalve osa   821 eurot

MTÜ Wäega Wärk   Pärimuspäevade kultuuriõhtu folkansambliga Minu isa oli ausus ise   200 eurot

MTÜ Rapla Kirikumuusika  Festival   Kontserdi korraldamine Märjamaa kirikus   400 eurot
Toimetaja: TIINA GILL

Mittetulundusliku tegevuse I vooru toetused

9.01.20

Märjamaa valla 2020. aasta eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks 1. vooru esitatud projektitaotluste toetuse summaks määrati 27400 eurot ja see jaotati järgnevalt:

MTÜ Märjamaa Spordiklubi Valla sporditegevuse rahastamine                                                    580 eurot

MTÜ Velise Kultuuri ja Hariduse Selts Velise KHS kultuurisügis 2020                                           300 eurot

MTÜ Velise Kultuuri ja Hariduse Selts Sulu ja Jõeääre väikeprojektid                                        400 eurot

Tiiu Pippar Mälumänguhooaeg 2020                                                                                                         360 eurot

EELK Märjamaa Maarja Kogudus Teeliste kirik 2020                                                                           240 eurot

EELK Märjamaa Maarja Kogudus Pühapäevakool                                                                               255 eurot

Kivi-Vigala Kant MTÜ memmede tantsurühma rahvariidepluuside soetamine                       1260 eurot

Kivi-Vigala Kant MTÜ Kivi- Vigala Küla jaanituli                                                                                      500 eurot

Evelyn Gold laste seikluspäev                                                                                                                      300 eurot

Õie Lauri Kukemari tegevus 2020                                                                                                               260 eurot

Seltsing Naiskoor Paula osalemine rahvusvahelisel folkloorifestivalil Minskis                          500 eurot

MTÜ Vigala Külade Ümarlaud Raplamaa harrastusteatrit festivali korraldamine                    400 eurot

MTÜ Vigala Külade Ümarlaud Kogemusreis Olustveresse                                                                250 eurot

MTÜ Vigala Külade Ümarlaud Muuseumipäev Tallinnas                                                                   250 eurot

MTÜ Vigala Külade Ümarlaud Uued telgikatted                                                                                    230 eurot

Märjamaa Valla Puuetega Inimeste Ühing ühingu tegevused aastal 2020                                  695 eurot

MTÜ Jätkusuutlik Vana-Vigala Data videoprojektori soetus                                                          500 eurot

Russalu Külade Ühendus noorte ja külaaktiivi koostööseminar                                                      300 eurot

Märjamaa Valla Külavanemate Ühendus õppereisi transport                                                       500 eurot

Varbola Kultuuri- ja Hariduse Selts Varbola naiskoori Astra kooririiete tegemine             1650 eurot

Märjamaa Kultuuriselts Lustilise kaabud ja pastlad                                                                             200 eurot

Märjamaa Kultuuriselts Kaarekese rahvariiete täiendamine                                                       1040 eurot

Märjamaa Kultuuriselts Luiskajate rahvariiete uuendamine                                                          500 eurot

Märjamaa Kultuuriselts Laaberjala naiste rahvariiete uuendamine                                            1440 eurot

Pille Vanker  Varbola piirkonna eakate koolitus                                                                                    200 eurot

Märjamaa Ettevõtjate Piirkondlik Ühendus majandusalased teabeõhtud 2020 aastal         1000 eurot

MTÜ Külade Ühendus TOKK  külaliikumise edendamine Tolli külas                                              355 eurot

MTÜ Folklooriselts Kiitsharakad Kiitsharakad juubel 35+20                                                              500 eurot

MTÜ Folklooriselts Kiitsharakad Vigala XVIII laste folkloorilaager                                                   460 eurot

MTÜ Folklooriselts Kiitsharakad Paekivimüüride taastamise õppepäev                                      420 eurot

Nele Pernits 24 tundi ilma elektrita                                                                                                            500 eurot

MTÜ Varbola Kultuuri ja Hariduse Selts Loeng-koolitus „Motivatsiooni etikett"                      300 eurot

Seltsing Märjamaa Pensionäride Ühendus eakate ja puuetega inimeste kultuurireis            500 eurot

Seltsing Märjamaa Kultuurikoda Sirguliste osalemine koolinoorte tantsufestivalil                490 eurot

Seltsing Märjamaa Kultuurikoda Tantsulka osalemine Volhovi rahvatantsufestivalil           1000 eurot

Seltsing Märjamaa Kultuurikoda Cerese 35. hooaja tähistamine                                                  500 eurot

Seltsing Märjamaa Kultuurikoda Kaarekese 30. juubelihooaeg                                                    400 eurot

MTÜ Wäega Wärk  lõõtspillimängijate tegevustoetus                                                                      270 eurot

MTÜ Wäega Wärk Wäega Wärgi aida ehituse omanikujärelvalve                                               3000 eurot

SA Märjamaa Spordikeskus 2020 aasta spordiürituste läbiviimine                                          4595 eurot

Toetada projekti „Varbola Puu 2020" 3000 euroga 2019.a ülemineva jäägi arvelt.

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER