Nädala info

Esmaspäeval, 3. mail

 • keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas õppepuhkusel kuni 7. maini
 • kell 8-14 sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego Tallinnas
 • kell 9-10.30 arendusspetsialist Kirsti Mau, abivallavanem Ott Valdma, haridusnõunik Katri Buht ja osavallavanem Priit Kärsna õpilasliinide hanke koosolekul
 • kell 9.30-14.30 vallasekretär Maigi Linna praktikandiga rahvusarhiivi e-keskkonnas dokumendiliigitusskeemi korrastamas
 • kell 14-16 vallavanem Meelis Välis sotsiaalministeeriumi e-kohtumisel vaimse tervise teemal

Teisipäeval, 4. mail

 • keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas õppepuhkusel kuni 7. maini
 • kell 8.30-9.30 haridusnõunik Katri Buht KOV haridusjuhtide infotunnis digiõppekirjanduse teemal
 • kell 10-11 lastekaitsespetsialist Gedy Remmel kokkusaamisel kliendiga
 • kell 12.30-14 arendusspetsialist Kirsti Mau koolitusel
 • kell 14-16 arendusspetsialist Kirsti Mau Metsanurga koosolekul

Kolmapäeval, 5. mail

 • keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas õppepuhkusel kuni 7. maini
 • sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego õppepuhkusel kuni 9. maini (asendab Egela Eensalu)
 • kell 9-13 haridusnõunik Katri Buht õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamise koolitusel
 • kell 9-13 vallavanem Meelis Välis, abivallavanem Ott Valdma, vallasekretär Maigi Linna, rahandusosakonna juhataja Lea Laurits, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, vallavalitsuse liige Priit Kärsna, vallavalitsuse liige Ülo Olm ja vallavolikogu sekretär Janika Liländer vallavalitsuse e-istungil
 • kell 10-17 lastekaitsespetsialist Gedy Remmel finantsteadlikkuse koolitusel
 • kell 14-15 vallavanem Meelis Välis ja haldusosakonna juhataja Margus Vaher maakondliku kriiskomisjoni e-koosolekul
 • kell 15-16 vallavanem Meelis Välis ja arendusspetsialist Kirsti Mau tervisenõukogu koosolekul

Neljapäeval, 6. mail

 • keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas õppepuhkusel kuni 7. maini
 • sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego õppepuhkusel kuni 9. maini (asendab Egela Eensalu)
 • kell 9.30-12 kultuurinõunik Heli Lints RAKULKO koosolekul
 • kell 10-13.00 vallavanem Meelis Välis, arendusspetsialist Kirsti Mau ja ehitusspetsialist Helgi Tammaru üldplaneeringu koosolekul
 • kell 10-11.30 vallasekretär Maigi Linna, õigusnõunik Fredy Bogomolov ja haridusnõunik Katri Buht stipendiumi määruse arutelul
 • kell 13-14 arendusspetsialist Kirsti Mau vebinaril
 • kell 15-17 arendusspetsialist Kirsti Mau koosolekul
 • kell 17-18 arendusspetsialist Kirsti Mau projektijuhtimise koolitusel

Reedel, 7. mail

 • keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas õppepuhkusel kuni 7. maini
 • sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego õppepuhkusel kuni 9. maini (asendab Egela Eensalu)
 • kell 9-12 vallavanem Meelis Välis ROL juhatuse koosolekul

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!