KÕIGE VÄRSKEMA INFO SEOSES ERIOLUKORRAGA LEIATE VABARIIGI VALITSUSE KODULEHELT 
Alates 1. juulist 2019 võtab Märjamaa Vallavalitsus vastu ainult masinloetavaid arveid läbi operaatori.

Arvetel palume märkida kontaktisiku nimi, kes kauba või teenuse tellis.

— — 

Sotsiaalkindlustusamet avas esimese proaktiivse avaliku teenuse

 

Vallavanema nädalakava

Esmaspäeval, 30. märtsil
        kell 10.00 vallavalitsuse erakorraline e-istungil
        kell 13.00 maakonna kriisikomisjoni e-istungil

Teisipäeval, 31. märtsil
        kell 10.00 vallavalitsuse liikmete e-briifingul
        kell 11.00 Lääne regiooni kriisikomisjoni e-istungil

Kolmapäeval, 1. aprillil

        kell 9.00 vallavalitsuse e-istungil

Neljapäeval, 2. aprillil
        kell 10.00
 ROL juhatuse e-koosolekul

Reedel, 3. aprillil
        kell 10.00
 vallavalitsuse liikmete e-briifingul

 

Abivallavanema nädalakava

Esmaspäeval, 30. märtsil
        kell 10.00 vallavalitsuse erakorraline e-istungil

Teisipäeval, 31. märtsil
        kell 10.00 vallavalitsuse liikmete e-briifingul

Kolmapäeval, 1. aprillil 
        kell 9.00 vallavalitsuse e-istungil

Neljapäeval, 2. aprillil
        kell 10.00
 vallavalitsuse liikmete e-briifingul

Reedel, 3. aprillil
        kell 10.00
 vallavalitsuse liikmete e-briifingul

 

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

 

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!

Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!

 

Spordivaldkonna parimate tunnustamine