Nädala kava

27.10.21

Esmaspäeval, 25. oktoobril

 • järelevalvespetsialist Liina Valler puhkusel kuni 29. oktoobrini, teda asendab Ott Valdma
 • finantsist-raamatupidaja Lembe Lindsalu puhkusel kuni 31. oktoobrini, teda asendab Tiina Schleicher
 • sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu puhkusel kuni 29. oktoobrini, teda asendab Eneli Rego
 • kell 12.30-17 lastekaitsespetsialistid Maiken Kask ja Gedy Remmel  Tallinnas

Teisipäeval, 26. oktoobril

 • järelevalvespetsialist Liina Valler puhkusel kuni 29. oktoobrini, teda asendab Ott Valdma
 • finantsist-raamatupidaja Lembe Lindsalu puhkusel kuni 31. oktoobrini, teda asendab Tiina Schleicher
 • sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu puhkusel kuni 29. oktoobrini

Kolmapäeval, 27. oktoobril

 • järelevalvespetsialist Liina Valler puhkusel kuni 29. oktoobrini
 • finantsist-raamatupidaja Lembe Lindsalu puhkusel kuni 31. oktoobrini, teda asendab Tiina Schleicher
 • sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu puhkusel kuni 29. oktoobrini, teda asendab Eneli Rego
 • kell 8-10 sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego Pärnus
 • kell 9-12 vallavalitsuse istung (abivallavanem Ott Valdma, rahandusosakonna juhataja Lea Laurits, vallavalitsuse liige Priit Kärsna, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, vallavalitsuse liige Ülo Olm, vallasekretär Maigi Linna, volikogu sekretär Janika Liänder)
 • kell 10-16 lastekaitsespetsialist Maiken Kask veebikoolitusel
 • kell 14-16 sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego Pärnus

Neljapäeval, 28. oktoobril

 • järelevalvespetsialist Liina Valler puhkusel kuni 29. oktoobrini
 • finantsist-raamatupidaja Lembe Lindsalu puhkusel kuni 31. oktoobrini, teda asendab Tiina Schleicher
 • sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu puhkusel kuni 29. oktoobrini, teda asendab Eneli Rego
 • haridusnõunik Katri Buht õppepuhkusel 29. oktoobrini
 • teedespetsialist Annnika Urbel õppepuhkusel, teda asendab Ott Valdma
 • kell 10-11.30 Nädalalehe toimetaja Reet Saar ja info- ja välissuhete spetsialist Tiina Gill veebikoolitusel

Reedel, 29. oktoobril

 • järelevalvespetsialist Liina Valler puhkusel kuni 29. oktoobrini
 • finantsist-raamatupidaja Lembe Lindsalu puhkusel kuni 31. oktoobrini, teda asendab Tiina Schleicher
 • sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu puhkusel kuni 29. oktoobrini, teda asendab Eneli Rego
 • haridusnõunik Katri Buht õppepuhkusel 29. oktoobrini
 • teedespetsialist Annika Urbel lapsepuhkusel, teda asendab Ott Valdma
Toimetaja: TIINA GILL

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!

 

HÕBELUSIKAPIDU 19.06.2021