Puhkused ajavahemikus 12.07-30.07

9.07.21

PUHKUSED 12.07-16.07

 • Märjamaa Nädalalehe toimetaja Reet Saar puhkusel kuni 22. juulini
 • õigusnõunik Fredy Bogomolov puhkusel kuni 29. juulini (asendab Maigi Linna)
 • sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu puhkusel kuni 16. juulini (asendab Eneli Rego)
 • osavallavanem Priit Kärsna puhkusel kuni 24. juulini
 • osavalla registripidaja-asjaajaja Maiu Haljas puhkusel kuni 23. juulini
 • lastekaitsespetsialist Karmen Metsalu puhkusel kuni 1. augustini (asendab Gedy Remmel)
 • vallavolikogu sekretär Janika Liländer puhkusel kuni 30. juulini
 • teedespetsialist Annika Urbel puhkusel kuni 18. juulini (asendab Ott Valdma)
 • raamatupidaja-kassapidaja Tiina Schleicher puhkusel kuni 16. juulini (asendavad Reet Averin ja Lembe Lindsalu)
 • vallasekretär Maigi Linna puhkusel kuni 30. juulini (asendab Evi Rooda)
 • info- ja välissuhete spetsialist Tiina Gill puhkusel 30. juulini
 • ehitusspetsialist Helgi Tammaru puhkusel kuni 1. augustini
 • arendusspetsialist Kirsti Mau puhkusel kuni 25. juulini (asendab Ott Valdma)
 • juhtivraamatupidaja Reet Averin puhkusel kuni 30. juulini (12.-16.07 asendab Lembe Lindsalu, 19.07-30.07 asendab Tiina Schleicher)

 

PUHKUSED 19.07-23.07

 • Märjamaa Nädalalehe toimetaja Reet Saar puhkusel kuni 22. juulini
 • õigusnõunik Fredy Bogomolov puhkusel kuni 29. juulini (asendab Maigi Linna)
 • osavallavanem Priit Kärsna puhkusel kuni 24. juulini
 • lastekaitsespetsialist Karmen Metsalu puhkusel kuni 1. augustini (asendab Gedy Remmel)
 • vallavolikogu sekretär Janika Liländer puhkusel kuni 30. Juulini
 • teedespetsialist Annika Urbel puhkusel kuni 18. juulini (asendab Ott Valdma)
 • vallasekretär Maigi Linna puhkusel kuni 30. juulini (asendab Evi Rooda)
 • info- ja välissuhete spetsialist Tiina Gill puhkusel 30. juulini
 • ehitusspetsialist Helgi Tammaru puhkusel kuni 1. augustini
 • arendusspetsialist Kirsti Mau puhkusel kuni 25. juulini
 • juhtivraamatupidaja Reet Averin puhkusel kuni 30. juulini (12.-16.07 asendab Lembe Lindsalu, 19.07-30.07 asendab Tiina Schleicher)
 • haridusnõunik Katri Buht puhkusel kuni 8. augustini (asendab Meelis Välis)
 • haridusnõunik Heli Lints puhkusel kuni 30. juulini (asendab Meelis Välis)
 • keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas puhkusel kuni 23. juulini (asendab Ott Valdma)
 • plnaeerimise ja maakorralduse spetsialist Triinu Lepa puhkusel kuni 1. augustini
 • järelevalvespetsialist Liina Valler puhkusel kuni 23. juulini
 • sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska puhkusel kuni 15. augustini
 • rahandusosakonna juhataja Lea Laurits puhkusel kuni 23. juulini (asendab Enna Ots)
 • finantsist-raamatupidaja Lembe Lindsalu puhkusel kuni 1. augustini (asendab Tiina Schleicher)
 • haldusosakonna juhataja Margus Vaher puhkusel kuni 15. augustini
 • kinnisvarahooldaja Tarmo Rahuoja puhkusel kuni 15. augustini
 • osavalla sotsiaaltöötaja Ilme Roosi puhkusel kuni 16. augustini
 • vallavolikogu esimees Urmas Kristal puhkusel kuni 1. augustini

 

PUHKUSED 26.07-30.07

 • õigusnõunik Fredy Bogomolov puhkusel kuni 29. juulini (asendab Maigi Linna)
 • lastekaitsespetsialist Karmen Metsalu puhkusel kuni 1. augustini (asendab Gedy Remmel)
 • vallavolikogu sekretär Janika Liländer puhkusel kuni 30. juulini
 • vallasekretär Maigi Linna puhkusel kuni 30. juulini (asendab Evi Rooda)
 • info- ja välissuhete spetsialist Tiina Gill puhkusel 30. juulini
 • ehitusspetsialist Helgi Tammaru puhkusel kuni 1. augustini
 • juhtivraamatupidaja Reet Averin puhkusel kuni 30. juulini (12.-16.07 asendab Lembe Lindsalu, 19.07-30.07 asendab Tiina Schleicher)
 • haridusnõunik Katri Buht puhkusel kuni 8. augustini (asendab Meelis Välis)
 • haridusnõunik Heli Lints puhkusel kuni 30. juulini (asendab Meelis Välis)
 • plnaeerimise ja maakorralduse spetsialist Triinu Lepa puhkusel kuni 1. augustini (asendab Ott Valdma)
 • sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska puhkusel kuni 15. augustini 
 • finantsist-raamatupidaja Lembe Lindsalu puhkusel kuni 1. augustini (asendab Tiina Schleicher)
 • haldusosakonna juhataja Margus Vaher puhkusel kuni 15. augustini
 • kinnisvarahooldaja Tarmo Rahuoja puhkusel kuni 15. augustini
 • osavalla sotsiaaltöötaja Ilme Roosi puhkusel kuni 16. augustini
 • vallavolikogu esimees Urmas Kristal puhkusel kuni 1. augustini
Toimetaja: TIINA GILL

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!

 

HÕBELUSIKAPIDU 19.06.2021