Nädala kava

21.10.21

Esmaspäeval, 18. oktoobril

 • kell 8-17 kultuurinõunik Heli Lints maakonna kultuuritöötajate õppereisil
 • kell 8-8.45 vallavanem Meelis Välis Märjamaa gümnaasiumis
 • kell 8.30-9.30 lastekaitsespetsialist Maiken Kask Märjamaa gümnaasiumis

Teisipäeval, 19. oktoobril

 • ei toimu teedespetsialisti Annika Urbeli vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni 5306 3415 ja e-posti teel annika.urbel@marjamaa.ee
 • ei toimu paneerimise ja maakorralduse spetsialisti Triinu Lepa vastuvõttu, teda asendab Ott Valdma (tel 5380 5285, e-post ott.valdma@marjamaa.ee)
 • kell 8-12 lastekaitsespetsialist Gedy Remmel Paide Rajaleidjas
 • kell 8-17 kultuurinõunik Heli Lints ERMÜ konverentsil
 • kell 8.30-9.30 haridusnõunik Katri Buht koosolekul
 • kell 9-13 sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego koolitusel
 • kell 11-12 haridusnõunik Katri Buht Märjamaa raamatukogus

Kolmapäeval, 20. oktoobril

 • kell 8-12 lastekaitsespetsialist Gedy Remmel gümnaasiumis
 • kell 9-13 sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego koolitusel
 • kell 9-12 vallavalitsuse istung (osalevad vallavanem Meelis Välis, rahandusosakonna juhataja Lea Laurits, vallavalituse liige Priit Kärsna, abivallavanem Ott Valdma, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, vallavalitsuse liige Ülo Olm, vallasekretär Maigi Linna, volikogu sekretär Janika Liländer)
 • kell 12.15-17 haridusnõunik Katri Buht TÕN Raplamaa 2021 tänuüritusel
 • kell 14.30-19 sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego koolis

Neljapäeval, 21. oktoobril

 • ei toimu paneerimise ja maakorralduse spetsialisti Triinu Lepa vastuvõttu, teda asendab Ott Valdma (tel 5380 5285, e-post ott.valdma@marjamaa.ee)
 • teedespetsialist Annika Urbel õppepuhkusel 
 • kell 9-10 lastekaitsespetsialist Gedy Remmel kokkusaamisel kliendiga
 • kell 10-12 lastekaitsespetsialistid Gedy Remmel ja Maiken Kask kodukülastusel
 • kell 12.30-14.30 arendusspetsialist Kirsti Mau infopäeval
 • kell 13.15-16 lastekaitsespetsialist Maiken Kask Raikküla koolis
 • kell 16-17 haridusnõunik Katri Buht veebiseminaril

Reedel, 22. oktoobril

 • kell 8.30-14 sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego koolis
 • kell 9-14 lastekaitsespetsialist Gedy Remmel Tallinnas (asendushooldusteenus)
 • kell 10-16 lastekaitsespetsialist Maiken Kask veebikoolitusel
 • kell 14-15 lastekaitsespetsialist Gedy Remmel kodukülastusel
 • kell 14.30-15 vallasekretär Maigi Linna videokoosolekul 
Toimetaja: TIINA GILL

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!

 

HÕBELUSIKAPIDU 19.06.2021