Nädala kava

1.12.21

Esmaspäeval, 29. novembril

 • õigusnõunik Fredy Bogomolov õppepuhkusel 7. detsembrini (asendab Maigi Linna)
 • personalispetsialist Evi Rooda puhkusel kuni 23. detsembrini (asendab Maigi Linna)
 • kell 13-14 vallavanem Meelis Välis osavallakogu e-koosolekul
 • kell 13-14 haridusnõunik Katri Buht lasteaias Pillerpall
 • kell 15-16 vallavanem Meelis Välis Lääne regiooni kriisikomisjoni e-istungil
 • kell 17-20 vallavanem Meelis Välis vallavolikogu istungil

Teisipäeval, 30. novembril

 • õigusnõunik Fredy Bogomolov õppepuhkusel 7. detsembrini (asendab Maigi Linna)
 • personalispetsialist Evi Rooda puhkusel kuni 23. detsembrini (asendab Maigi Linna)
 • keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas õppepuhkusel 3. detsembrini (asendab Ott Valdma)
 • kell 9-13 vallavalitsuse istung (vallavanem Meelis Välis, abivallavanem Ott Valdma, rahandusosakonna juhataja Lea Laurits, vallavalitsuse liige Priit Kärsna, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, vallavalitsuse liige Ülo Olm, vallasekretär Maigi Linna, volikogu sekretär Janika Liländer)
 • kell 15.15-16.30 vallavanem Meelis Välis koosolekul
 • kell 16-17 haridusnõunik Katri Buht hariduskomisjonis

Kolmapäeval, 1. detsembril

 • õigusnõunik Fredy Bogomolov õppepuhkusel 7. detsembrini (asendab Maigi Linna)
 • personalispetsialist Evi Rooda puhkusel kuni 23. detsembrini (asendab Maigi Linna)
 • keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas õppepuhkusel 3. detsembrini (asendab Ott Valdma)
 • vallavanem Meelis Välis puhkusel 6. detsembrini (asendab Ott Valdma)
 • arendusspetsialist Kirsti Mau õppepuhkusel 5. detsembrini (asendab Ott Valdma)
 • kell 9-16.30 planeerimise ja maakorralduse spetsialist Triinu Lepa koolitusel
 • kell 10-13 vallavanem Meelis Välis Lääne regiooni kriisikomisjoni e-istungil
 • kell 10-16.30 haridusnõunik Katri Buht veebikonverentsil

Neljapäeval, 2. detsembril

 • õigusnõunik Fredy Bogomolov õppepuhkusel 7. detsembrini (asendab Maigi Linna)
 • personalispetsialist Evi Rooda puhkusel kuni 23. detsembrini (asendab Maigi Linna)
 • keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas õppepuhkusel 3. detsembrini (asendab Ott Valdma)
 • vallavanem Meelis Välis puhkusel 6. detsembrini (asendab Ott Valdma)
 • arendusspetsialist Kirsti Mau õppepuhkusel 5. detsembrini (asendab Ott Valdma)
 • teedespetsialist Annika Urbel õppepuhkusel (asendab Ott Valdma)
 • kell 9-17 vallavanem Meelis Välis maakondlikul arengupäeval
 • kell 14-16 sotsaailtööspetsialist Eneli Rego koolitusel

Reedel, 3. detsembril

 • õigusnõunik Fredy Bogomolov õppepuhkusel 7. detsembrini (asendab Maigi Linna)
 • personalispetsialist Evi Rooda puhkusel kuni 23. detsembrini (asendab Maigi Linna)
 • keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas õppepuhkusel 3. detsembrini (asendab Ott Valdma)
 • vallavanem Meelis Välis puhkusel 6. detsembrini (asendab Ott Valdma)
 • arendusspetsialist Kirsti Mau õppepuhkusel 5. detsembrini (asendab Ott Valdma)
 • teedespetsialist Annika Urbel õppepuhkusel (asendab Ott Valdma)
 • kell 8-11 vallavanem Meelis Välis ROL juhatuse koosolekul
 • kella 10 alates lastekaitsespetsialist Maiken Kask koolitusel
Toimetaja: TIINA GILL

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!