Nädala kava

27.09.21

Esmaspäeval, 27. septembril

 • rahandusosakonna juhataja Lea Laurits puhkusel kuni 1. oktoobrini (asendab Enna Ots)
 • keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas õppepuhkusel kuni 1. oktoobrini (asendab Ott Valdma)
 • kell 8.15-10 lastekaitsespetsialist Gedy Remmel Märjamaa gümnaasiumis
 • kell 9-10 sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, abivallavanem Ott Valdma ja haridusnõunik Katri Buht koosolekul
 • kell 11-12 haridusnõunik Katri Buht noortegarantii tugisüsteemi infoseminaril
 • kell 13-14 lastekaitsespetsialist Gedy Remmel koosolekul
 • kell 15-16 vallavanem Meelis Välis Lääne regiooni kriisikomisjoni e-istungil

Teisipäeval, 28. septembril

 • rahandusosakonna juhataja Lea Laurits puhkusel kuni 1. oktoobrini (asendab Enna Ots)
 • keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas õppepuhkusel kuni 1. oktoobrini (asendab Ott Valdma)
 • ei toimu sotsiaaltööspetsialisti Egela Eensalu vastuvõttu (asendab Eneli Rego)
 • kell 9-10 lastekaitsespetsialist Gedy Remmel koosolekul
 • kell 9.30-17 arendusspetsialist Kirsti Mau koolitusel
 • kell 11-12 vallavanem Meelis Välis koosolekul
 • kell 13-15 haridusnõunik Katri Buht maakonnaülese õppekorralduse analüüsi teostamine hariduslike erivajadusega laste haridusteenuseks
 • kell 13-15 vallavanem Meelis Välis maakondliku haridusprojekti avaseminaril veebikeskkonnas

Kolmapäeval, 28. septembril

 • rahandusosakonna juhataja Lea Laurits puhkusel kuni 1. oktoobrini (asendab Enna Ots)
 • keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas õppepuhkusel kuni 1. oktoobrini (asendab Ott Valdma)
 • kell 8-17 lastekaitsespetsialistid Gedy Remmel ja Karmen Metssalu supervisioonil
 • kell 9-13 vallavalitsuse istung (osalevad vallavanem Meelis Välis, vallavalituse liige Priit Kärsna, abivallavanem Ott Valdma, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, vallavalitsuse liige Ülo Olm, vallasekretär Maigi Linna, volikogu sekretär Janika Liländer)
 • kell 9-10 arendusspetsialist Kirsti Mau koosolekul
 • kell 9-10 haridusnõunik Katri Buht koosolekul
 • kell 15-16 vallavanem Meelis Välis, haridusnõunik Katri Buht ja kultuurinõunik Heli Lints koosolekul

Neljapäeval, 30. septembril

 • rahandusosakonna juhataja Lea Laurits puhkusel kuni 1. oktoobrini (asendab Enna Ots)
 • keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas õppepuhkusel kuni 1. oktoobrini (asendab Ott Valdma)
 • kell 8-17 kultuurinõunik Heli Lints täienduskoolitusel
 • kell 8-17 teedespetsialist Annika Urbel koolis
 • kell 8-14 lastekaitsespetsialist Gedy Remmel Tallinnas perekodus ja Rajaleidjas (asendushooldus)
 • kell 9-15 arendusspetsialist Kirsti Mau turvalisuse konverentsil
 • kell 9-10 vallasekretär Maigi Linna, õigusnõunik Fredy Bogomolov ja haridusnõunik Katri Buht koosolekul
 • kell 10.30-15.45 vallavanem Meelis Välis turvalisuse konverentsil
 • kell 13-15 personalispetsialist Evi Rooda, vallasekretär Maigi Linna ja õigusnõunik Fredy Bogomolov koosolekul
 • kell 14.30-16 haridusnõunik Katri Buht koosolekul Märjamaa gümnaasiumis
 • kell 15-16 lastekaitsespetsialist Gedy Remmel ja õigusnõunik Fredy Bogomolov koosolekul

Reedel, 1. oktoobril

 • rahandusosakonna juhataja Lea Laurits puhkusel kuni 1. oktoobrini (asendab Enna Ots)
 • keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas õppepuhkusel kuni 1. oktoobrini (asendab Ott Valdma)
 • kell 8-15.45 arendusspetsialist Kirsti Mau õppepäeval
 • kell 9-12.45 vallavanem Meelis Välis ROL Täiskogu koosolekul
 • kell 9.30-12 lastekaitsespetsialist Gedy Remmel Juuru koolis (asendushooldus)
 • kell 13-15.45 vallavanem Meelis Välis omavalitsuste päeval Kohilas
Toimetaja: TIINA GILL

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!

 

HÕBELUSIKAPIDU 19.06.2021