Kurisu Jaani allikas

15.11.18

Kurisu Jaani allikas on kaitstav loodusmälestis ning pärandkultuuriobjekt Rangu külas. 
Kurisu Jaani allika säng paes on kaarekujuline. Kaare otste kaugus ca 10 m. 

Keskkonnaregister

Pärandkultuuriobjekti andmed

Asukoht


Fotod: Tiina Gill. Pildistatud 4. novembril 2018.

 

Toimetaja: TIINA GILL

Mustaallika allikate rühm

21.11.18
 


Mustallikas - loodusmälestis ja ohvriallikas - on suurim Üüste allikate rühmast.
Allika pikkus on 20 meetrit, laius 7-8 meetrit. Maksimaalne sügavus 1,5 meetrit. Läheduses asub 4-5 väiksemat allikat.
Allikas asub Posti talust (endine postikõrts) 200 meetrit lääne suunas ja on lihtsasti ligipääsetav.
Kultuurimälestiste riiklikus registris on see registreeritud kui arheoloogiamälestis.


Ürglooduse objekt: Mustallikas = Üüste allikad = Mustallikad jt lähikonnas

Rahvausundite ja muistendite andmebaasis on Mustallika kohta kirjas järgnevad lood:

  1. "Mustallikas olla ämbri täis kulda varjul. Korra tahtnud keegi seda kätte saada, lasknud nööri põhja, et sääl pidatud kullaämber otsa pandama. Tõmmand nööri välja ja sääl otsas olnud verine veise pää."
  2. "Enne olnud Mustallikas põhjata. Korra künnud tüdruk härgadega Kõrtsi ees, härjad hakand kiili jooksma ja jooksnud kõige adra ja tüdrukuga allikasse, kuhu nad ka kadund."
  3. "Kunagi Kõrtsus sõnikuveo ajal hakand hobune lõhkuma ja jooksnud kõige vankriga allikasse, kuhu ta ka kadund."
  4. "Korra tahtnud keegi ka katsuda, kui sügav Mustallikas on pannud paja raskuseks köie otsa ja lasknud põhja. Välja tõmmates pole pada enam otsas olnud: selle asemele olnud verine härja pää."

Asukoht kaardil


Allikast väljavoolav vesi suubub Pühajõe oja kaudu Kasari jõkke. Fotod: Tiina Gill


 


Valges lumekuues Mustallikas. Foto: Anne Aaspõllu
Pildistatud 26.10.2017

Toimetaja: TIINA GILL

Neitsipere allikad

20.11.17

Neitsipere allikad asuvad Lümandu külas ja kuuluvad kaitstavate loodusobjektide alla maismaapindalaga 3,6 ha. Allikad moodustavad 20 m pikkuse ja 30 m laiuse allikaala, kust alguse saav oja suubub Lümandu ehk Konnaveski ojja.

Keskkonnaregister

Asukoht

 

 


Fotod: Tiina Gill

 


Foto: Heidy Vaarask

 

Toimetaja: TIINA GILL

Rangu allikas koos Rangu rankadega

2.11.17


Siit saab alguse Rangu allikas Põlli külas

 

Asukoht
Rangu allikas koos Rangu rankadega on kantud keskkonnaregistrisse ning on kaitsealune objekt. Rangu karrid ehk rangad asuvad lubjakiviastangu pervel 50-100 m laiusel alal.

Karr on karstuvate kivimite pinna sisse tekkinud lahustumisuure. Nende sügavus on tavaliselt mõnest sentimeetrist kuni 2 meetrini. Enamasti on karrid tekkinud voolava vee toimel, harvem mere- või järvelainete toimel.

 

 


Fotod: Tiina Gill

Toimetaja: TIINA GILL