Aravere külavanem

30.05.18

 

 

Meida Oidram
tel 5383 9079
meida.oidram@mail.ee

 

Toimetaja: TIINA GILL

Aravere küla

15.06.17

Aravere küla piirialal asub Velise kõrgraba, mille teket on seostatud Kaali meteoriidiga ligi 3000 aastat tagasi. Omal ajal varusid lähedal asuvad talud siit väetusturvast, hiljem tootis siit turvast Märjamaa EPT. Viimati kaevandati aastal 1993. Vähehaaval on taimestik rabas kasvama hakanud. Taimedest esineb käpalisi, rabas pesitsevad sookured, tedred ja metsised. 

Kes tahab Velise raba oma silmaga kaeda, pöörake Velisemõisa küla servas Aravere teele ja sõitke paar kilomeetrit, kuni jõuate Tapu tee sildini. Sinna võib auto jätta, sest järgnevad mõnisada meetrit turbaväljadeni pole tee kõige parem, kuid autoga siiski sõidetav.

Velise raba turbavõtuaugud on pärandkulltuuri nimekirjas.
Fotod: Tiina Gill
Asukoht kaardil

 

Toimetaja: TIINA GILL

Selja-Põdra hoiuala

5.02.20


Pildistatud 16.05.2018. Foto: Enn Raav

Selja-Põdra hoiuala pindala on 932 ha. Paikneb Aravere, Jädivere, Mäliste ja Palase küla maadel (osa hoiualast paikneb Pärnumaal).

Kaitsealale ulatub Palase mäe lõunaosa. Kaitseala väärtuseks on vanad puisniidud, väikesed soomassiivid, vanad loodusmetsad, laialehised metsad, kuusikud, soovikumetsad. Alal kasvab ka käpaline kaunis kuldking (Cypripedium calceolus).

Keskkonnaregister 
Asukoht

 

Toimetaja: TIINA GILL