Märjamaa valla arengukava 2018-2030 uue redaktsiooni eelnõu on suunatud avalikule väljapanekule

28.08.19

Märjamaa Vallavolikogu 27. augusti 2019 protokollilise otsusega  on suunatud avalikule väljapanekule Märjamaa valla arengukava 2018-2030 uus redaktsioon. Muudatusettepanekute esitamise tähtpäevaks määrati 11. september 2019. Avaliku väljapaneku ajal on võimalik esitada arengukava täiendamiseks kirjalikke ettepanekuid e-posti aadressile: marjamaa@marjamaa.ee või paberkandjal vallavalitsuse postiaadressile Tehnika 11, Märjamaa alev.

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Märjamaa valla arengukava 2018-2030

8.11.18
Märjamaa Vallavolikogu 15.10 2018 määrusega nr 42 kehtestati Märjamaa valla arengukava aastateks 2018-2030. 
Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Märjamaa valla arengukava 2018-2030 uue redaktsiooni eelnõu on suunatud avalikule väljapanekule

28.08.19

Märjamaa Vallavolikogu 27. augusti 2019 protokollilise otsusega  on suunatud avalikule väljapanekule Märjamaa valla arengukava 2018-2030 uus redaktsioon. Muudatusettepanekute esitamise tähtpäevaks määrati 11. september 2019. Avaliku väljapaneku ajal on võimalik esitada arengukava täiendamiseks kirjalikke ettepanekuid e-posti aadressile: marjamaa@marjamaa.ee või paberkandjal vallavalitsuse postiaadressile Tehnika 11, Märjamaa alev.

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Varbola "maalinna" tasuvus- ja teostatavusanalüüs

13.08.15
Koostatud on Varbola "maalinna" tasuvus- ja teostatavusanalüüs. Analüüsi teostas SA Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (leping Märjamaa vallaga sõlmitud 01.04.2014; teenuse maksumuseks oli lepingujärgselt 3000 eurot ning dokumendi üleandmise esialgseks tähtpäevaks oli 28.november 2014, tähtaega pikendati 30. aprillini 2015. 15. juulil pikendas vallavalitsus RAEKi ettepanekul tööde valmimise tähtaega 24.juulini 2015)

Jaanuaris 2014 alustas Märjamaa Vallavalitsus koostöös Rapla Maavalitsuse ja Sihtasutusega Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus Varbola maalinna ja Varbola piirkonna atraktiivsuse ja konkurentsieelise tõstmiseks arengukontseptsiooni väljatöötamise arutelu. Partneritena kaasati ka Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK), Muinsuskaitseameti, piirkonna ettevõtjate ja külade esindajad. Ühisel arutelu jõuti järeldusele, et Varbola maalinn on maakondliku tähtsusega turismi-, muinsus- ja kultuuriobjekt, mille kaudu on võimalik Varbola piirkonna ning kogu Märjamaa valla ja Rapla maakonna atraktiivsust tõsta. Objekt on RMK omanduses ja sellele kehtivad muinsuskaitselised piirangud. Leiti, et Varbola maalinna arendamise eelduseks on tasuvus- ja teostatavusanalüüsi (TTA) koostamine ja eesmärkide ning tegevuskava määratlemine. Koostöös Rapla Maavalitsuse ja Sihtasutusega Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus töötati välja TTA koostamise lähteülesanne ja kava.

enlightened Varbola maalinna tasuvus- ja teostatavusanalüüs

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Hariduse arengupäeva kokkuvõte

14.05.14
Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Kultuuri ja spordi arengupäeva kokkuvõte