Asbesti andmete kogumise teavitus

Kutsume Teid üles teatama Märjamaa valla territooriumil asuvatest asbestijäätmete kogustest. Andmeid ootame nii füüsilistelt kui juriidilistelt isikutelt. Teavituse täitmiseks ja saatmiseks pole vaja sisse logida. Kaardistamiseks on vajalikud järgmised andmed: • kinnistu täpne aadress, kus asbest asub (asula, kinnistu nimi, võimalusel ka katastri nr); • omaniku või elaniku kontaktandmed (nimi, telefon või e-post); • asbestijäätmete kogus tonnides (1 m² eterniiti on umbes 15 kg).

1. Kontaktandmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
E-mail on kohustuslik
See väli on kohustuslik.

2. Kinnistu

See väli on kohustuslik.

3. Asbestijäätmete kogus tonnides

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

Asbesti andmete kogumine

6.01.21

Asbest oli  30 - 40 aastat tagasi üsna laialdaselt kasutatav materjal. Suur probleem on eterniidi kui ohtliku jäätme käitlemine.

Teadaolevalt leidub seda materjali meie koduhoovides ja mujalgi veel küllaga, mistõttu alustas Keskkonnaministeerium Eestis veel ringluses oleva asbesti sisaldavate toodete koguste kaardistamist, eesmärgiga planeerida järgmiste perioodide toetusvahendeid asbesti sisalduvate jäätmete kogumiseks.

Selleks, et saaksime Keskkonnaministeeriumile edastada Märjamaa valla osas võimalikud täpsed andmed, siis kutsume Teid üles teatama Märjamaa valla territooriumil asuvatest asbestijäätmete kogustest. Andmeid ootame nii füüsilistelt kui juriidilistelt isikutelt.

Kaardistamiseks on vajalikud järgmised andmed:
• kinnistu täpne aadress, kus asbest asub (asula, kinnistu nimi, võimalusel ka katastri nr);
• omaniku või elaniku kontaktandmed  (nimi, telefon või e-post);
• asbestijäätmete kogus tonnides (1 m² eterniiti on umbes 15 kg).

Kestvus
Andmed palume esitada hiljemalt 25. jaanuaril 2021.

Vastutaja
Anna-Kaia Kikkas, anna-kaia.kikkas@marjamaa.ee, tel 5668 8591

Teabe edastamine elektrooniliselt
Elektrooniline ASBESTI ANDMETE KOGUMISE TEAVITUS asub sellesama lehekülje ülaosas. Sisselogida pole vaja. Täitke test ja saatke ära.

Teavitamine telefoni või e-posti teel
Andmeid kogub Märjamaaa Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist, selleks võite helistada või saata e-kirja. Andmed palume esitada hiljemalt 25. jaanuaril 2021.

Kaardistamiseks on vajalikud järgmised andmed:
• kinnistu täpne aadress, kus asbest asub (asula, kinnistu nimi, võimalusel ka katastri nr);
• omaniku või elaniku kontaktandmed  (nimi, telefon või e-post);
• asbestijäätmete kogus tonnides (1 m² eterniiti on umbes 15 kg).

Kontakt: keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas, tel 5668 8591, e-post: anna-kaia.kikkas@marjamaa.ee

Kaardistame kasutuses olevate asbesti sisaldavate toodete kogused

Toimetaja: TIINA GILL