Märjamaa valla aukodanikud

4.03.20

 

Harri Jõgisalu        
2007 Aukodanik Harri Jõgisalu (24.08.1922-18.09.2014)
Märjamaa valla aukodaniku nimetus ja koos sellega Maarjaristi I klassi kuldrist ning preemia 10 000 krooni anti Harri Jõgisalule Märjamaa valla rahvapärandi säilitamise ja väärtustamise eest

 

Priit Rannut
2007 Aukodanik Priit Rannut (27.01.1919-12.12.2010)
Märjamaa valla aukodaniku nimetus ja koos sellega Maarjaristi I klassi kuldrist ning preemia 10 000 krooni anti Priit Rannutile Märjamaa inimeste vaimuliku teenimise, Märjamaa kultuuri, ajaloo ja välissuhete arendamise, sh kihelkonna ajaloolise südame - Märjamaa Maarja koguduse - tegevuse ja järjepidevuse edendamise eest. 

                            

Lembit Tihkan        
2008 Aukodanik Lembit Tihkan
Märjamaa valla aukodaniku nimetus ja koos sellega Maarjaristi I klassi kuldrist ning preemia 10 000 krooni anti Lembit Tihkanile, elupõlisele metsamehele ja loodushoidjale Märjamaa valla Nurtu-Valgu-Velise piirkonna looduskaitselise ja -haridusliku tegevuse ning kodukoha kutuuri- ja loodusväärtuste hoidmise ja tutvustamise eest

               

 Robert Kasemägi
2009 Aukodanik Robert Kasemägi (21.05.1919-30.04.2015)
Märjamaa valla aukodaniku nimetus ja koos sellega Maarjaristi I klassi kuldrist ning preemia 20 000 krooni anti Robert Kasemäele, Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli loomise idee eestvedajale, kauaaegsele vaskpilliõpetajale ja noorte kasvatajale, kes innustab oma õpilasi isikliku eeskujuga.

 

Maiu Linnamägi  
2010 Aukodanik Maiu Linnamägi
Märjamaa valla aukodaniku nimetus ja koos sellega Maarjaristi I klassi kuldrist ning preemia 20 000 krooni anti Maiu Linnamäele, Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli asutajale ja koolijuhile ning kohaliku muusikaelu edendajale.

 

 Helga Koo
2011 Aukodanik Helga Koo
Märjamaa valla aukodaniku nimetus ja koos sellega Maarjaristi I klassi kuldrist ning preemia 1000 eurot Helga Koole, Märjamaa piirkonna raamatukogunduse edendajale, paikkonna ajaloolise mälu hoidjale ning paljude Märjamaalt võrsunud haritlaste ja kultuuriinimeste vaimsuse avardajale. 
 

Arvo Valton (Vallikivi)
2012 Aukodanik Arvo Valton (Vallikivi)
Märjamaa valla aukodaniku nimetus ja koos sellega Maarjaristi I klassi kuldrist ning preemia 1000 eurot anti Arvo Vallikivile (kirjanikunimega Arvo Valton), Märjamaal sündinud ja õppinud proosa- ja näitekirjanikule, luuletajale, tõlkijale, publitsistile ja stsenaristile, insenerile ja poliitikule, kes on oma kirjandusliku tegevuse, esinemiste ja kohtumistega kujundanud Märjamaa inimeste vaimsust ning sedkaudu mõjutanud Märjamaa kogukonnaelu.

                     

  Tiiu-Liia Knaps
2013 Aukodanik Tiiu-Liia Knaps
Märjamaa valla aukodaniku nimetus ja koos sellega Maarjaristi I klassi kuldrist ning preemia 1000 eurot anti Tiiu-Liia Knapsile, 50 aastat Märjamaal töötanud arstile, kes on andnud olulise panuse Märjamaa haigla arenemisele ja säilimisele.

 

 


2014 Aukodanik Eha Kaljusaar
Märjamaa valla aukodaniku nimetus ja koos sellega Maarjaristi I klassi kuldrist ning preemia 1000 eurot anti Eha kaljusaarele, Haimre piirkonna kultuurielu kirglikule eestvedajale ja eheda maarahvamaja heale haldjale, piirkonna muuseumitoa rajajale ning Haimre piirkonna kultuuriloo talletajale.
Foto: Riho Vjatkin

 


2015 Aukodanik Kaare Tammaru
Märjamaa valla aukodaniku nimetus ja koos sellega Maarjaristi I klassi kuldrist ning preemia 1000 eurot anti Kaare Tammarule, kauaaegsele omavalitsustegelasele, Loodna piirkonna kultuurielu toimekale ning säravale edendajale, kogukonna kõnekale eestvedajale.
Foto: Riho Vjatkin

 

 
2016 Aukodanik Marika Hiiemaa
Märjamaa valla aukodaniku nimetus ja koos sellega Maarjaristi I klassi kuldrist ning preemia 1000 eurot anti Marika Hiiemaale, Märjamaa piirkonna kõrgelt hinnatud perearstile, rahva tervise ja sotsiaalhoolekande valdkonna eestseisjale.
Foto: Riho Vjatkin

 

 


2018 Aukodanik Mare Ülemaante
Märjamaa valla aukodaniku nimetus ja koos sellega Maarjaristi I klassi kuldrist ning preemia 1000 eurot anti Mare Ülemaantele, Vana-Vigala raamatukogu juhatajale, kogukonna kultuuripärandi kogujale ja talletajale.
Foto: Anne Aaspõllu

 


2019 Aukodanik Mati Jets
Märjamaa valla aukodaniku nimetus ja koos sellega Maarjaristi I klassi kuldrist ning preemia 1000 eurot anti Mati Jetsile, koduloouurijale, Kohatu piirkonna ajaloo jäädvustajale.
Foto: Reet Saar2020 Aukodanik Lia Puhm
Märjamaa valla aukodaniku nimetus ja koos sellega Maarjaristi I klassi kuldrist ning preemia 100 eurot anti Lia Puhmile, pühendunud koolmeistrile poole sajandi südame ja mõistusega tehtud töö eest. 
Foto: Taimo Lehtsalu
 

Toimetaja: TIINA GILL