Avaliku ürituse loa taotlus

Märjamaa vallas ürituse (tantsupidu, vabaõhukontsert, rahvapidustus, rongkäik, laat jms, mis toimub avalikus kohas) korraldamine toimub vallavalitsuse menetleja kirjaliku loa alusel. Menetleja määratud tingimused on ürituse korraldajale kohustuslikud ning nende täitmata jätmisel on üritus keelatud. Ürituse korraldaja esitab vähemalt 14 (neliteist) päeva enne ürituse toimumist vallavalitsusele allkirjastatud avaliku ürituse korraldamise loa taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega.

1. Taotleja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
E-mail on kohustuslik
See väli on kohustuslik.

2. Korraldaja kontaktandmed

3. Ürituse andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

4. Turvalisust tagava turvaettevõtja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

5. Meditsiinilist teenust tagava juriidilise või füüsilise isiku andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

6. Liikluskorraldust tagava juriidilise või füüsilise isiku andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

7. Kooskõlastus territooriumi valdajaga

8. Lisadokumendid

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.