Õppestipendiumi taotlus

Stipendiumi makstakse isikule, kes vastab järgmistele tingimustele: taotleja töö- või ametikoht on valla ametiasutuses või vallavalitsuse hallatavas asutustes; taotleja omandab taotlemise ajal kõrgharidust; Stipendiumi on võimalik taotleda statsionaarses või mittestatsionaarses õppes õpitava eriala nominaalõpiaja jooksul. Taotluse hindamisel ja otsuse tegemisel lähtutakse järgmistest kriteeriumidest: valla haridusasutuste vajadus; tööstaažist valla ametiasutuses või hallatavas asutuses; vajadusel vestlus kandidaadiga. Stipendiumit makstakse 40% stipendiumi määramise aastal Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuu töötasu alammäärast. Stipendiumi määratakse üheks õppeaastaks. Stipendiumi makstakse õppe toimumise ajal üldjuhul septembrist juunini (kaasa arvatud).

1. Taotleja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
E-mail on kohustuslik
See väli on kohustuslik.

2. Töötamise ja õppimise andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

3. Lisa

See väli on kohustuslik.

4. Kinnitused

See väli on kohustuslik.